Skip to main content

Nieuws

 

PER 1 JANUARI 2017 WORDT ONS NIEUWS ALLEEN NOG VERSPREID VIA ONZE FACEBOOKPAGINA.  

2016

20-12-'16: VERGOEDING ZORG DOOR ZORGVERZEKERAARS

LET OP!

Er is bij sommige cliënten onrust ontstaan over de contractering van verloskundige zorg voor het jaar 2017. Op de website van een aantal zorgverzekeraars en ook independer.nl is de informatie nog niet altijd up to date!

Bij deze kunnen wij jullie melden dat wij met ALLE zorgverzekeraars contracten hebben voor het komende jaar 2017! Verloskundige zorg bij ons wordt dus  bij alle zorgverzekeraars in Nederland gewoon vanuit de basisverzekering vergoed. Om te zien wat er allemaal precies vergoed wordt kun je je polisblad checken.

06-12-'16: VERLOSKUNDIGE IN OPLEIDING IN DE PRAKTIJK
Van 5 dec t/m 12 januari hebben wij een verloskundige in opleiding mee in onze praktijk. Je kunt haar tegenkomen op het spreekuur, tijdens bevallingen en/of in de kraamperiode. Kijk hier voor meer informatie.

08-11-'16: KANS OP COMPLICATIES NA KEIZERSNEDE GROTER DAN GEDACHT
Bron: deVerloskundige.nl
Vrouwen die bevallen met een keizersnede lopen veel meer kans op ernstige complicaties dan gedacht. Dat concludeert arts- onderzoeker Tom Witteveen van het Leidse UMC. Witteveen analyseerde met een aantal collega's van alle Nederlandse ziekenhuizen de gegevens van kraamvrouwen die een buikoperatie ondergingen omdat de kans anders groot was dat ze zouden overlijden.

Risico's

Bevalling met een keizersnede kan leiden tot scheuren van de baarmoeder, heftige inwendige bloedingen of sterk vaginaal bloedverlies. Dertig procent van de vrouwen die vanwege deze complicaties worden geopereerd, raakt de baarmoeder kwijt. Het risico op zo'n ingreep is klein, maar wel bijna zeventien keer zo groot als bij een natuurlijke bevalling. Op 10.000 bevallingen bleek bij een keizersnede ruim 30 keer deze ingreep nodig, tegen amper 2 vrouwen die 'gewoon' bevielen.

"Dat een operatie als de keizersnede dat risico vergroot, is logisch. Snijden in het lichaam is nooit risicoloos. Maar dat het verschil met de vaginale bevalling zo sterk blijkt, is verrassend", zegt Witteveen in Trouw. "Nog nooit eerder hebben we dit zo uitgebreid onderzocht", zegt Witteveens promotiebegeleider, gynaecoloog Van Roosmalen. Lees hier meer.

20-09-'16: ZWANGERE VROUWEN KUNNEN DIRECT KIEZEN VOOR NIPT
bron: deVerloskundige.nl
Vanaf april 2017 kunnen zwangere vrouwen er rechtstreeks voor kiezen om de NIPT-test te doen. Met de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) kunnen zwangere vrouwen door middel van een screening van het eigen bloed hun ongeboren kind testen op het syndroom van Down, Edwards of Patau. De NIPT wordt in april 2017 gedeeltelijk vergoed. Vanaf april 2017 wordt de NIPT gedeeltelijk vergoed via een subsidieregeling. Hiervoor is € 26 miljoen beschikbaar in de begroting. Van de zwangere vrouw wordt een eigen betaling van € 175,- gevraagd. Dit bedrag is ongeveer gelijk aan de kosten van de combinatietest die nu ook voor rekening van de zwangere vrouw komt.

Keuzevrijheid
Minister Schippers benadrukt dat het afnemen van de NIPT-test een individuele keuze blijft van de zwangere vrouw. "De NIPT is geen routinetest. De keuze om te screenen is een persoonlijke afweging. Ik hecht dan ook groot belang aan goede en objectieve informatie vooraf zodat vrouwen goed geïnformeerd kunnen beslissen om deel te nemen of juist niet." Het NIPT-consortium werkt samen het RIVM aan een plan van aanpak voor de counseling en voorlichting NIPT. De beroepsorganisatie van verloskundigen (KNOV) zet zich in voor goede en objectieve voorlichting over screening en daarmee ook NIPT, voor zwangere vrouwen en hun partners. Lees hier meer over wat de NIPT inhoudt en hoe het op dit moment is geregeld.

30-05-'16: VERHUIZING!
Vanaf 30 mei zijn wij verhuisd naar een nieuwe locatie, namelijk:

Spectrum Medisch Centrum in Meppel!

Ons nieuwe adres is: Schoolstraat 4, 7941 CA Meppel 

18-04-'16: NIEUWE REGELING ZWANGERSCHAPSVERLOF BIJ TWEELING OF MEERLING
Bron: deVerloskundige.nl
Ben je zwanger van een tweeling of meerling, dan geldt vanaf 1 april 2016 een nieuwe regeling voor het zwangerschapsverlof bij meerlingen. Je kunt je zwangerschapsverlof dan eerder in laten gaan: je bepaalt dan zelf de eerste dag tussen de 10 en 8 weken voor de dag na de uitgerekende datum. Maar je kunt ook gewoon kiezen tussen de 6 tot 4 weken voor de dag na de uitgerekende datum.

Wanneer gebruik maken van de nieuwe regeling?
De nieuwe regeling gaat in op 1 april 2016. Dit betekent dat je van deze regeling gebruik kunt maken als je op donderdag 26 mei 2016 of later bent uitgerekend. Om de ingangsdatum van je zwangerschapsverlof te berekenen, gaat het UWV uit van de eerste dag nadat je bent uitgerekend. Je verlof kan tussen 8 tot 10 weken voor die dag ingaan. Je telt dus terug vanaf de dag ná uw uitgerekende datum. Bekijk het schema van het UWV om te zien of je gebruik kunt maken van de nieuwe regeling.

15-03-'16: BLOOTSTELLING SCHADELIJKE STOF BISOFENOL A MOET OMLAAG
Het kabinet wil de dagelijkse blootstelling van mensen aan de stof Bisfenol A (BPA) verminderen. Uit onderzoek van RIVM blijkt dat blootstelling aan BPA schadelijk kan zijn voor ongeboren baby's en jonge kinderen omdat het effect kan hebben op hun immuunsysteem. Daardoor hebben kinderen mogelijk meer kans om voedingsintoleranties te ontwikkelen en kunnen ze gevoeliger worden voor infectieziekten.&nbsp Het RIVM adviseert de blootstelling aan BPA omlaag te brengen, vooral bij zwangere vrouwen en jonge kinderen waarbij het immuunsysteem nog in ontwikkeling is. Een verbod is niet wenselijk, aldus de Rijksoverheid. Dit leidt tot gebruik van alternatieve stoffen, terwijl over de veiligheid hiervan geen duidelijkheid bestaat. 

Bisfenol A (BPA)
Bisfenol A (BPA) is een chemische stof die in veel producten voorkomt. BPA wordt gebruikt in plastics die worden toegepast in bijvoorbeeld:

  • plastic flessen
  • (voedsel)verpakkingsmateriaal: plastic en blik
  • speelgoed
  • infuusapparatuur
  • elektronica
  • implantaten
  • bouwmaterialen

Omdat BPA in verpakkingsmateriaal (verpakkingen van etenswaren, plastic flessen en magnetrondoosjes) zit, kunnen van daaruit in kleine hoeveelheden in voedsel en drinken terechtkomen.

Adviezen
Bisfenol A (BPA) kan in veel verschillende voedingsmiddelen zitten, bijvoorbeeld diverse soorten voedsel in blik, vlees- en visproducten in blik of hard plastic flesjes. Waarin het precies zit en hoeveel is nog niet duidelijk. Daarom is het niet gemakkelijk om nu een eenvoudig advies te geven. Er wordt een inventarisatie gedaan om te bepalen welke producten in Nederland het meeste bijdragen aan de blootstelling aan BPA. Als dit bekend is gaat het Voedingscentrum consumenten hierover informeren, en dan met name vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven en ouders van jonge kinderen. De verloskundige neemt de adviezen van het Voedingscentrum over. Lees verder

09-03-'16: 'LUCHTVERVUILING MOGELIJK INVLOED OP LAAG GEBOORTEGEWICHT'
Bron: Nu.nl
De mate waarin een vrouw tijdens de zwangerschap wordt blootgesteld aan luchtvervuiling is van invloed op het geboortegewicht van het kind. Hoe meer vervuiling, hoe groter de kans op een lager gewicht.
Dat zegt promovenda Esmée Bijnens in haar  promotieonderzoek voor de Universiteit Hasselt/Maastricht.  Hierin concludeert zij dat een goede luchtkwaliteit én urbane planning, met aandacht voor groen, een gunstig effect hebben op zowel de gezondheid van pasgeborenen als op de gezondheid later in het leven. Onderzoekers bekeken de gevolgen van blootstelling van zwangere vrouwen aan luchtvervuiling, verkeer en groene ruimte rond de woning op het geboortegewicht en op verouderingstekenen in het placentaweefsel.

Tweelingen
Het onderzoek werd gehouden onder 4.760 tweelingen. "Tweelingenonderzoek maakt het mogelijk om het relatieve belang van genen en omgeving op die punten te onderscheiden", aldus Bijnens. Ook werd duidelijk dat met toename van de luchtvervuiling de kans op een laag geboortegewicht groter wordt. "Hoe meer blootstelling aan luchtvervuiling tijdens de zwangerschap, hoe groter de kans bij tweelingen om, in verhouding tot de zwangerschapsduur, te licht geboren te worden. Zo stelden we vast dat bij een stijging in luchtvervuiling van 10 microgram per kubieke meter er 34 procent méér kinderen zijn die te licht geboren worden", legt de onderzoekster uit. Als de luchtkwaliteit in de toekomst zou dalen tot onder de limiet van de WHO (20 microgram per kubieke meter), dan zou het risico om te licht geboren te worden met 40% kunnen dalen bij tweelingen geboren tussen week 32 en 36 van de zwangerschap.

09-03-'16: 'HUISELIJK GEWELD TIJDENS ZWANGERSCHAP VERDUBBELT RISICO OP VROEGGEBOORTE'
Bron: Nu.nl
Slachtoffers van huiselijk geweld hebben dubbel zo veel risico op vroeggeboorte tijdens de zwangerschap. Ook hebben geboren baby's een lager geboortegewicht. Onderzoekers van de Universiteit van Iowa publiceerden hun studie in het tijdschrift BJOG waarin de effecten van huiselijk geweld uit vijftig studies werden bekeken. De wetenschappers combineerden data van meer dan 5 miljoen vrouwen uit zeventien landen, waarvan er 15.000 te maken hadden met huiselijk geweld. De onderzoekers stellen dat huiselijk geweld leidt tot een verdubbeling van het risico op een vroeggeboorte en een laag geboortegewicht bij baby's. Dit risico wordt nog groter naarmate vrouwen slachtoffer zijn van meerdere vormen van huiselijk geweld. Huiselijk geweld vindt vaak plaats in de vorm van fysieke, seksuele, financiële, psychische of emotionele mishandeling. "Huiselijk geweld door een partner of ex-partner is zorgwekkend omdat er niet een, maar twee levens risico lopen", vertelt onderzoeker Audrey Saftlas. "Hoewel er verschillen zitten in hoe huiselijk geweld overal op de wereld plaatsvindt, zijn de schadelijke effecten ervan duidelijk." In Nederland zijn er jaarlijks zo’n 200.000 mensen slachtoffer van ernstig huiselijk geweld. Van de volwassen Nederlandse bevolking is bijna de helft (45 procent) ooit slachtoffer geweest. "Er moeten interventies blijven komen om geweld te voorkomen. Ook moeten we vrouwen die misbruik ervaren ondersteunen", aldus Saftlas.

08-03-'16: ONDERZOEKERS WIJZEN VERKLARING VOOR MEERVOUDIGE MISKRAMEN AAN
Bron: Nu.nl
Een gebrek aan stamcellen in het baarmoederslijmvlies is volgens een onderzoeksteam van de Universiteit van Warwick de verklaring voor herhaalde miskramen. Als er onvoldoende stamcellen in het baarmoederslijmvlies aanwezig zijn, kan het vlies zichzelf niet vernieuwen. Deze vernieuwing treedt normaal elke cyclus op, en valt of staat volgens de onderzoekers waarschijnlijk met de aanwezige hoeveelheid stamcellen. Bij onvoldoende stamcellen treedt geen vernieuwing op en veroudert het baarmoederslijmvlies. Als een vrouw met een verouderd slijmvlies in verwachting raakt, mondt haar zwangerschap uit in een miskraam. Dit blijft gebeuren zolang er een stamceltekort is. Het team onderzocht weefselmonsters van 183 vrouwen. Bij de vrouwen die achtereenvolgens drie of meer achtereenvolgende miskramen bleek sprake van een tekort aan stamcellen in het baarmoederslijmvlies. "Ik voorspel dat we in de toekomst in staat zijn om deze aandoening te verhelpen voordat de patiënt opnieuw zwanger probeert te worden", aldus Jan Brosens, een van de auteurs, in Britse Media.  Een van de andere auteurs, Siobhan Quenby, doet ruim twintig jaar onderzoek naar miskramen en spreekt van een "grote doorbraak" in het veld. "Nu staan we voor de uitdaging om de stamcellen in het baarmoederslijmvlies te versterken", aldus Quenby. De onderzoekers gaan hiervoor behandelingen ontwikkelen. Volgens de onderzoekers krijgt één op de honderd vrouwen die proberen in verwachting te raken, te maken met drie of meer achtereenvolgende miskramen. Volgens het Nederlands Huisartsen Genootschap mondt op de tien zwangerschappen uit in een miskraam.

27-02-'16: VS ONTRAADT OLYMPISCHE SPELEN IN RIO VANWEGE ZIKAVIRUS
Bron: Nu.nl
De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC adviseert zwangere vrouwen niet naar de Olympische Zomerspelen in Rio de Janeiro af te reizen. Reden is het zich snel verspreidende zikavirus. Het virus wordt vooral verspreid door muggen, maar er duiken steeds meer gevallen op waarbij het virus waarschijnlijk door seks is overgedragen. In de VS zijn veertien nieuwe gevallen ontdekt. Onder de besmettingen is ook een aantal zwangere vrouwen. Zij hebben het virus waarschijnlijk opgelopen door seksueel contact met besmette mannen. Zwangere vrouwen moeten bij de seks daarom altijd een condoom gebruiken, of liever helemaal geen seks hebben. Het advies van de CDC geldt overigens ook voor de Paralympische Spelen, die van 7 tot en met 18 september worden gehouden. Lees verder

06-02-'16: AANTAL ZWANGERE VROUWEN MET ZIKAVIRUS STIJGT IN COLOMBIA
Bron: Nu.nl
Meer dan 3.100 zwangere Colombiaanse vrouwen zijn geïnfecteerd met het door muggen overgebrachte zikavirus. Het aantal is in ongeveer een week tijd met duizend gevallen gestegen, zo zei de Colombiaanse president Juan Manuel Santos zaterdag tijdens een tv-uitzending in het land. Volgens de president zijn er nog geen gevallen bekend van vrouwen die besmet zijn met het virus en kinderen krijgen met afwijkingen aan de schedel. De schedel is dan te klein waardoor de hersenen zich niet goed ontwikkelen en het kind gehandicapt kan zijn. In totaal zijn er in Colombia 25.645 mensen besmet met de ziekte. Ondertussen verspreidt het zikavirus zich snel over het Zuid- en Midden-Amerikaanse continent. Ook in andere landen als in Brazilië zijn er duizenden besmettingen onder zwangere vrouwen. Tegen het virus is nog geen vaccin of behandeling ontwikkeld.  Wel heeft de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de uitbraak van het zikavirus afgelopen week bestempeld als een wereldwijde noodsituatie voor de volksgezondheid.

24-01-'16: 'GEVOLGEN ANTIDEPRESSIVA TIJDENS ZWANGERSCHAP MILD'
Bron: Nu.nl
De gevolgen van het gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap blijken mild. Volgens recent onderzoek is het niet nodig om te minderen of te stoppen, de gevolgen hiervan kunnen zelfs schadelijk zijn.Volgens arts Noera Kieviet, die de afgelopen jaren honderden depressieve moeders en hun baby's heeft onderzocht op een speciale afdeling van het OLVG ziekenhuis in Amsterdam, is het onnodig voor moeders om een schuldgevoel te krijgen na het gebruik van antidepressiva. Kieviet promoveert maandag aan de Vrije Universiteit. Elk jaar worden ongeveer 170.000 vrouwen in Nederland zwanger. Van hen krijgt ongeveer een op de zes een depressie tijdens de zwangerschap of vlak na de bevalling. De meeste vrouwen nemen daar geen middelen tegen wanneer ze zwanger zijn. Het lijkt er volgens Kieviet op dat ze bang zijn voor de gevolgen voor de baby. "Over de belangrijkste antidepressiva is redelijk wat bekend. Er lijkt zo goed als geen risico te bestaan voor aangeboren afwijkingen, complicaties bij de bevalling en voor de ontwikkeling van het kind." Nieuw is dat uit deze studie blijkt dat de ontwenningsverschijnselen bij de baby mild zijn. "Het kind is wat onrustig, heeft misschien moeite met drinken en slaapt soms korter. Dat gaat over." Ongeveer een op de drie baby's krijgt daar last van wanneer de moeder antidepressiva heeft genomen. Lees verder

22-01-'16: 'ADVISEER ZWANGERE VROUWEN VAKER CALCIUMSUPPLEMENT'
Bron: Nu.nl
Als zwangere vrouwen vaker het advies krijgen om extra calcium in te nemen, kan dat leiden tot een kwart minder gevallen van zwangerschapsvergiftiging. Vrouwen die van het tweede trimester tot het einde van de zwangerschap calciumsupplementen slikken, verkleinen de kans op zwangerschapsvergiftiging met 55 procent. Ook daalt de kans op een te vroeg geboren kind met 24 procent. Dat concludeert de Universiteit van Maastricht. Op dit moment neemt minder dan één op de twintig zwangere vrouwen extra calcium in. Als ze dit allemaal zouden doen, zou het aantal gevallen van zwangerschapsvergiftiging (ook pre-eclampsie genoemd) met ruim de helft kunnen dalen.
Als verloskundigen en gynaecologen alle zwangere vrouwen tot het slikken van calciumsupplementen zouden adviseren, kan het aantal vergiftigingen al met meer dan een kwart dalen. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat niet alle vrouwen het advies zullen opvolgen. De supplementen waarvan positieve effecten zijn aangetoond, bevatten 1 tot 2 gram calcium. De Gezondheidsraad adviseert voor zwangere vrouwen een inname van calcium van minimaal 1 gram per dag, maar naar schatting haalt één op de drie dat niet. De Universiteit van Maastricht gebruikte een rekenmodel waarin gegevens uit de medische literatuur, eigen onderzoek, bevolkingsstatistieken en inzichten van deskundigen zijn meegenomen. Zwangerschapsvergiftiging treft één op de dertig zwangere vrouwen. De complicatie kan voor moeder en kind levensbedreigend zijn, en gaat vaak gepaard met groeivertraging en vroeggeboorte.

16-01-'16: 'ZIKA-VIRUS LATIJNS-AMERIKA GEVAARLIJK VOOR ZWANGERE VROUWEN'
Bron: Nu.nl
Het Amerikaanse volksgezondheidsinstituut CDC waarschuwt zwangere vrouwen om de komende periode beter niet naar delen van Latijns-Amerika en de Cariben reizen. Reden is de aanwezigheid van het zikavirus.
Het Amerikaanse volksgezondheidsinstituut CDC waarschuwde vrijdag voor het virus. Het virus, dat wordt overgedragen door muggenbeten, is niet gevaarlijk voor volwassen. Maar het zou wel kunnen leiden tot geboorteafwijkingen bij ongeboren kinderen. De waarschuwing geldt volgens het CDC voor Brazilië, Colombia, El Salvador, Frans-Guyana, Guatemala, Haïti, Honduras, Martinique, Mexico, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Suriname en Venezuela. De symptomen van het virus zijn koorts, huiduitslag en gewrichtspijn.

14-01-'16: UMCG INTRODUCEERT ERFELIJKHEIDSTEST VOOR STELLEN MET KINDERARTS
Bron: Nu.nl
Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) gaat vanaf midden januari testen aanbieden waardoor stellen met een kinderwens weten hoeveel kans er is dat een baby een van vijftig ernstige ziekten zal krijgen.
De test wordt gehouden voor de zwangerschap een feit is. Het UMCG laat weten dat als eerste universitair medisch centrum in Nederland te gaan doen. De dragerschapstest onderzoekt stellen op vijftig ernstig erfelijke ziektes en berekenen de kans op een erfelijke ziekte bij een baby. De geteste ziektes leiden tot ernstige lichamelijke en verstandelijke handicaps, kunnen veel pijn veroorzaken en leiden soms tot vroeg overlijden. Dragers van de ziekten kunnen niet af weten dat zij de erfelijke ziekte overdragen op hun kind. Een op de zeshonderd baby's die in Nederland wordt geboren heeft een ernstige ziekte.

Leed
"Het is belangrijk omdat dit echt om hele ernstige ziektes gaat. Als je het van tevoren weet kun je een hoop leed besparen. Tot voor kort was dat helemaal niet mogelijk", aldus onderzoeksleider Irene van Langen tegen RTL Nieuws. Het UMCG gaat vijfduizend mensen een brief sturen. Verwacht wordt dat eenvijfde daarvan zich willen laten testen. Het is de eerste keer dat mensen zonder bekend risico zich kunnen laten testen.

02-01-'16
Verloskundige zorg is de zorg aan de (aanstaande) moeder en aan haar kind vóór en tijdens de zwangerschap én na de bevalling. Verloskundige zorg hoort tot het basispakket van de Zorgverzekering. Dat betekent dat de kosten voor de verloskundige, verloskundig actieve huisarts, gynaecoloog en kraamverzorgende vanuit de basisverzekering vergoed worden.Het is alleen niet altijd precies duidelijk wanneer de eigen bijdrage geldt. Vraag daarom altijd voor de zekerheid bij je eigen zorgverzekering na wat onder de basisverzekering valt, welke onderzoeken en behandelingen er vallen onder een medische indicatie en waarvoor je je aanvullend kunt verzekeren. Ga ook altijd bij je zorgverzekeraar na met welke zorgverleners en instanties zij contracten hebben en wat de voorwaarden zijn. Dat scheelt een hoop onaangename verrassingen. Lees verder

2015

02-12-'15: 'ENT ZWANGERE VROUW IN TEGEN KINKHOEST'
Bron: Nu.nl
Zwangere vrouwen moeten worden ingeent tegen kinkhoest om de baby te beschermen. Dat meldt de gezondheidsraad woensdag aan minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De inenting zou in de laatste periode van de zwangerschap moeten gebeuren. Baby's zijn nu de eerste maanden onbeschermd tegen de soms dodelijke ziekte. "Juist een van de kwetsbaarste groepen wordt zo niet beschermd", zegt de voorzitter van de Gezondheidsraad, Pim van Gool. Het is nog moeilijk te voorspellen hoe zwangere vrouwen reageren op de inenting. De gezondheidsraad verwacht dat per jaar honderd zieke baby's minder zullen zijn. Nu krijgen gemiddeld 128 baby's onder vijf maanden de ziekte. Tussen 2005 en 2014 overleden vijf pasgeborenen aan kinkhoest.

20-10-'15: WAAROM ALCOHOL ZO SCHADELIJK IS ALS JE ZWANGER BENT.

Kijk dit filmpje, duurt 10 min, dan laat je daarna dat wijntje vanzelf wel staan. 

08-10-'15: ONZE COLLEGA MAAIKE IS WEER MOEDER GEWORDEN.
Zij is thuis bevallen van een prachtige dochter Josefien. Moeder en dochter maken het heel goed. 

08-10-'15: SPORTEN KAN BEKKENPIJN TIJDENS ZWANGERSCHAP VERMINDEREN
Bron: NU.nl 
Vrouwen kunnen door regelmatig te sporten bekkenpijn tijdens de zwangerschap verminderen. Dat blijkt donderdag uit onderzoek van het Britse Journal of Sport Medicine, zo schrijft Medical News Today. Lees hier verder. 

02-10-'15: S.O.S. SIGNALEN VAN JE BABY. 
Als je baby maar kon praten... stel je voor dat je zijn/haar lichaamssignalen en geluiden nog beter kon interpreteren? 
Sylvia Verduin heeft daar een boek over geschreven. Kijk hier voor meer info. 

29-09-'15: WAAROM IS ROKEN ZO SCHADELIJK ALS JE ZWANGER BENT?
Heeft roken invloed op je vruchtbaarheid? Moeten mannen ook stoppen? Wanneer moet je stoppen en hoe? In deze video wordt dit alles in begrijpelijke taal uitgelegd en komen ook (aanstaande) moeders zelf aan het woord. De video is ontwikkeld door Trimbos-instituut en NVOG, in samenwerking met De Friesland, Hartstichting, KNOV en NVK. Kijk hier voor het filmpje. 

11-09-'15: VERKEERDE VOEDING TIJDENS ZWANGERSCHAP MOGELIJKE OORZAAK KINDERKANKER
Het is onmogelijk voor zwangere vrouwen om alle kankerverwekkende stoffen weg te laten uit hun voeding, ze kunnen hoogstens bepaalde stoffen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend zijn zoveel mogelijk proberen te vermijden. Het belangrijkste advies voor zwangere vrouwen blijft om gevarieerd en gezond te eten en niet te roken en drinken tijdens de zwangerschap!

Bron: Nu.nl
Onderzoekers van de Universiteit Maastricht hebben duidelijke aanwijzingen gevonden dat blootstelling aan kankerverwekkende stoffen tijdens de zwangerschap het risico op kinderkanker vergroot. De relatie was het duidelijkst bij leukemie en met name bij jongens. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in British Medical Journal. Kanker bij kinderen is zeldzaam, maar wel één van de meest voorkomende doodsoorzaken bij jonge kinderen. Over de mogelijke oorzaken van het ontstaan van kinderkanker is nog weinig bekend. Een Europees onderzoeksteam onder leiding van Jos Kleinjans, hoogleraar milieugezondheidskunde aan de Universiteit Maastricht, onderzocht de relatie tussen kankerverwekkende stoffen in de voeding van de moeder tijdens de zwangerschap en het risico op het ontstaan van kanker bij kinderen. De wetenschappers onderzochten navelstrengbloedmonsters van 1151 pasgeboren baby’s op de aanwezigheid van stoffen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend kunnen zijn zoals dioxinen, dioxineachtige PCB’s, acrylamide, PAK’s, acrylamide en nitrosamines. Ook werd gekeken of deze stoffen de placenta kunnen passeren. Deze stoffen werden inderdaad in het navelstrengbloed aangetroffen. De conclusie is dan ook dat de placenta geen bescherming biedt tegen blootstelling aan kankerverwekkende stoffen in voeding en dat de foetus tijdens de zwangerschap blootgesteld wordt aan deze stoffen. Lees verder

09-09-'15: 9/9 DAG VAN DE GEBOORTE!
Bron: KNOV.nl
Fonds Gezond Geboren heeft 9 september uitgeroepen als de Nationale Dag van de Geboorte. Op deze dag organiseert het Fonds Gezond Geboren verschillende activiteiten ter ondersteuning van hun doel: zo veel mogelijk baby's in Nederland gezond geboren laten worden. Fonds Gezond Geboren financiert wetenschappelijk onderzoek dat ervoor zorgt dat zoveel mogelijk baby’s in Nederland gezond ter wereld komen. Zij richten richten zich op een betere opsporing en behandeling van ziekten tijdens de zwangerschap en aangeboren afwijkingen. De overheid heeft de laatste jaren flink bezuinigd op het budget voor medisch wetenschappelijk onderzoek. Daarom heeft Fonds Gezond Geboren hulp nodig van particulieren, van ouders en grootouders. Als je baby gezond geboren wordt, besef je ineens hoeveel geluk je hebt. Helaas hebben nog elke dag baby’s en hun ouders minder geluk. Fonds Gezond Geboren zoekt ambassadeurs die willen dat iedere baby gezond geboren wordt. Ouders die willen helpen het probleem onder de aandacht te brengen en steun te krijgen voor wetenschappelijk onderzoek. Maak daarom jouw baby officieel ambassadeur van Fonds Gezond Geboren. Zo help je andere baby’s gezond geboren worden.

Als ambassadeur krijgt je baby een eigen ambassadeurspagina. Hiermee vraagt je baby - binnen jouw eigen kennisenkring - aandacht voor zwangerschapsproblemen in Nederland. Zo zorgt je baby ervoor dat er meer ouders het geluk hebben van een gezonde baby. Maak jouw baby ambassadeur van Fonds Gezond Geboren, klik hier!

 04-09-'15: ZORGENDE OUDERS MAKEN KIND BLIJER ALS VOLWASSENE DAN CONTROLERENDE OUDERS
Bron: Nu.nl
Kinderen worden in hun leven als volwassene blijer wanneer hun ouders zich niet te veel bemoeien met het privéleven van het kind.Dat meldt The Journal of Positive Psychology, aldus The Telegraph. Zorgende ouders zijn ouders die goede leefomstandigheden creëren voor het kind, maar hun zelfstandigheid intact houden. Deze ouders brengen gelukkige volwassenen voort. Dit in tegenstelling tot controlerende ouders. Wanneer ouders hun kinderen verbieden naar vrienden te gaan, of zich op een andere manier met het privéleven van het kind bemoeien, kan dat schadelijke gevolgen hebben. Volgens de onderzoekers zijn de mentale effecten van opgevoed worden door controlerende ouders hetzelfde als het meemaken van het overlijden van een naaste.Om deze reden stellen de wetenschappers voor dat kinderen in staat worden gesteld om zelf keuzes te maken. Op deze manier worden geestelijke littekens voorkomen. Het onderzoek is gebaseerd op meer dan vijfduizend enquêtes, afgenomen bij mensen uit 1946. De test bestond uit vragen over de mate van vrijheid die zij kregen, maar bijvoorbeeld ook over in hoeverre zij het gevoel hebben dat zij door hun ouders werden begrepen. "Ouders geven ons een stabiele basis van waaruit wij de wereld ontdekken. Warmte van- en interactie met ouders stimuleert de sociale en emotionele ontwikkeling", aldus onderzoeksleider Mai Stafford.

04-09-'15: OOK BABY HEEFT BAAT BIJ OUDERSCHAPSTRANING
Bron: Nu.nl
Training voor aanstaande ouders blijkt niet alleen goed voor henzelf te zijn, maar ook voor hun kindje. Dat schrijft Medical Xpress donderdag op basis van onderzoek van Penn State University.  De universiteit ontwikkelde een training voor aanstaande ouders. Het doel hiervan was oorspronkelijke mentale voorbereiding op de komst van een kindje door stress en angst te verminderen. De effecten werden geanalyseerd door deze te vergelijken met een groep die geen training volgde. Tot de verrassing van de onderzoekers bleek er niet alleen een positief effect op de mentale gezondheid van de ouders te zijn, maar ook op de baby zelf. Baby's wier moeder ouderschapstraining hadden gevolgd, waren minder vaak te licht. Ook hoefden moeder en kind gemiddeld een stuk minder lang in het ziekenhuis te blijven. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 798 ouders. Eerder studies lieten al zien dat kinderen er op latere leeftijd baat hebben als hun ouders ouderschapstraining hebben gevolgd.

02-09-'15: VROEGGEBOORTE LEIDT NIET DIRECT TOT HECHTINGSPROBLEMEN
Bron: Nu.nl
Ouders van te vroeg geboren kinderen blijken meestal goed in staat om, ondanks de complexe omstandigheden, een affectieve relatie op te bouwen met hun baby. Er is geen direct verband tussen vroeggeboorte en het ontstaan van hechtingsproblemen of negatief gedrag van de ouder naar het kind. De vroeggeboorte van een baby is voor ouders een zeer ingrijpende, emotionele en belastende gebeurtenis. De negatieve emoties die ouders ervaren, zoals depressieve gevoelens en angst, en de stressvolle omstandigheden bij een vroeggeboorte (denk aan een ziekenhuisopname), worden regelmatig gelinkt aan het ontstaan van problemen in de ouder-kind relatie, ouderlijk disfunctioneren en zelfs aan kindermishandeling. Promovenda Hannah Hoffenkamp van de Universiteit van Tilburg vond daar echter geen bewijs voor. "Ouders van te vroeg geboren kinderen worden vaak aangemerkt als 'risicogroep'. Mijn onderzoek laat zien dat vroeggeboorte niet noodzakelijkerwijs leidt tot een verstoorde hechtingsrelatie of tot negatief gedrag van de ouder naar het kind. Eigenschappen van de ouder lijken een grotere invloed te hebben op de kwaliteit van ouderschap dan kenmerken van het kind en de context." Lees verder

 31-08-'15: THUIS BEVALLEN  MET VERLOSKUNDIGE TOCH NET ZO VEILIG ALS IN ZIEKENHUIS
Bron: NRC.nl
Bevallen bij de verloskundige is even veilig als een bevalling in het ziekenhuis onder begeleiding van een gynaecoloog. Dat concluderen gynaecologen en verloskundigen van het AMC en het VUmc in Amsterdam naar aanleiding van onderzoek onder 80.000 zwangeren Dit is positief nieuws voor de verloskundige zorg in Nederland. Wederom laat een onderzoek zien dat voor gezonde zwangeren het verantwoord en veilig is om thuis te bevallen. Dankzij het Nederlands verloskundig systeem kunnen moeders kiezen om thuis, in een geboortecentrum of in een ziekenhuis te bevallen. Dit sluit aan bij het uitgangspunt van de KNOV: de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste zorgverlener. Met andere woorden: verloskundige zorg als het kan en specialistische zorg als het moet. Dit onderzoek laat een heel ander resultaat zien dan de uitkomst van een eerdere, kleinere Utrechtse studie die in 2010 voor grote ophef zorgde over het verband tussen babysterfte en het verloskundig systeem. Het gebeurde in een periode met verontrustende publicaties over de hoge babysterfte in Nederland, vergeleken met andere Europese landen. Deze discussie heeft zo blijkt onterecht het vertrouwen in de verloskundige zorg een deuk opgelopen.  Gynaecologische en verloskundige onderzoekers hadden destijds kritiek op de opzet van het Utrechtse onderzoek. Vier ondertekenaars van een kritische brief aan het British Medical Journal zijn nu mede-auteur van het Amsterdamse onderzoek. Dit keer met een heel andere uitkomst. De nieuwe studie is groter, met bijna tweemaal zoveel (ruim 80.000) bevallingen en heeft een nauwkeuriger uitslag. Wel zijn gegevens uit dezelfde periode gebruikt. Beide onderzoeken keken, vooral om onderzoekstechnische redenen, alleen naar babysterfte bij zwangeren waarbij de bevalling na een normale zwangerschapsduur al begonnen is. Bij die zwangeren vindt ongeveer een tiende van de totale babysterfte plaats. Het onderzoek staat deze week in het tijdschrift Midwifery.  Lees verder

27-08-'15: 'OUDSTE ZUS VAAK DIKKER DAN ZUSJES'
Bron: Nu.nl
Eerstgeboren vrouwen blijken vaker wat dikker te zijn dan hun zusjes. De oorzaak ontstaat mogelijk al in de baarmoeder. Dat blijkt uit een Zweedse studie onder 13.000 zussen, waar New Scientist over schrijft.
Uit oudere onderzoeken bleek al dat de oudsten vaak langer zijn, een hoger IQ hebben en vaker conventionele leiders zijn. Ook zijn ze gevoeliger voor allergieën. De nieuwe studie wijst uit dat de oudste zus vaak lichter is bij de geboorte maar 30 procent meer kans heeft om later last te krijgen van overgewicht. De kans op obesitas is rond de leeftijd van 25 zelfs 40 procent hoger. "We kunnen niet iemands geboorte veranderen om te zien wat de effecten op het gewicht zouden zijn, dus het is lastig om een stevige conclusie te trekken over mogelijke oorzaken", zegt co-auteur Wayne Cutfield van de University of Auckland. De resultaten onderschrijven wel eerder onderzoek naar soortgelijke effecten bij mannen.De data voor het onderzoek komt van het Zweedse geboorteregister, waarin informatie over de fysieke gezondheid en levensstijl van bijna alle Zweedse moeders en hun kinderen staat. De onderzoekers vergeleken de data van zussen en keken naar het geboortegewicht en het gewicht als zij zelf tien weken zwanger waren, wat gemiddeld rond de leeftijd van 25 was. Lees verder

26-08-'15: 'KIND VAN MOEDER MET TRAAGWERKENDE SCHILDKLIER KAN SLECHTER REKENEN'
Bron: Nu.nl
Zwangere vrouwen met een laag gehalte van het schildklierhormoon thyroxine hebben meer kans om een kind te krijgen dat moeite heeft met rekenen. Dit blijkt uit onderzoek van kinderarts-endocrinoloog Martijn Finken. De resultaten van het onderzoek zijn woensdag gepubliceerd in het European Journal of Endocrinology, meldt het VU medisch centrum in Amsterdam. Thyroxine is essentieel voor de ontwikkeling van het brein van de baby tijdens de zwangerschap. Dat een laag gehalte van het schildklierhormoon bij de moeder in de vroege zwangerschap leidt tot een verlaagd IQ van het kind was al bekend. Nu blijkt dat dit hormoongebrek ook leidt tot slechtere schoolprestaties op jonge leeftijd, met name bij rekenen.Voor de studie zijn bijna 1.200 Amsterdamse kinderen vanaf de vroege zwangerschap tot de schoolstart gevolgd. De effecten van de hormoonconcentraties tijdens de zwangerschap zijn gemeten, evenals het effect van het hormoon op de schoolprestaties op 5-jarige leeftijd. Lees verder

24-08-'15: EERSTE NEDERLANDSE BABY GEBOREN UIT EICELDONATIE
Bron: Nu.nl
De eerste vrouw die een eiceldonatie heeft gehad via de eicelbank in Leiderdorp, is bevallen van een gezonde dochter. Dat heeft het Medisch Centrum Kinderwens (MCK) in Leiderdorp maandag laten weten. Moeder en dochter maken het goed. Nog een aantal vrouwen zijn inmiddels zwanger, maar het centrum maakt niet bekend hoeveel. Begin vorig jaar begon het MCK als eerste met de uitgifte van eicellen uit zijn eicelbank. Het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en het UMC in Utrecht doen dat tegenwoordig ook.Voorheen moesten mensen die een eiceldonor nodig hadden en niemand in hun omgeving hadden die kon of wilde doneren, uitwijken naar het buitenland. Dat is een kostbare procedure en de donoren zijn anoniem. In Nederland is het verboden om anoniem sperma en eicellen te doneren. Een behandeling kost in Leiderdorp 2.400 euro voor 4 eicellen.

19-08-'15: KLEINE VROUWEN HEBBEN KORTERE ZWANGERSCHAPPEN
Bron: Nu.nl
De lengte van een vrouw heeft invloed op het risico op vroeggeboorte. Kleinere moeders hebben kortere zwangerschappen. Dat blijkt uit een studie aan het March of Dimes Prematurity Research Center Ohio Collaborative, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in Plos Mecidine. De onderzoekers bestudeerden 3.485 vrouwen en hun baby's en vonden dat de lengte van de moeder, welke wordt bepaald door genetische factoren, bepalend is voor het foetale milieu. Via die weg beïnvloedt de lengte van de moeder de lengte van de zwangerschap en het risico op een vroeggeboorte. Het geboortegewicht en de geboortelengte worden daarentegen vooral bepaald door overgebrachte genen. "Een belangrijk doel van het netwerk March of Dimes onderzoekscentra is het identificeren van genen die belangrijk zijn voor de foetale groei en de lengte van een zwangerschap", vertelt Joe Leigh Simpson vicevoorzitter van het Research and Global Program. "Dat de lengte van de vrouw de zwangerschapsduur beïnvloedt, onafhankelijk van welke genen de moeder doorgeeft, is een belangrijke ontdekking. We verwachten dat er nog velen zullen volgen." Lees verder

16-08-'15: 'ONTBIJT OVERSLAAN VERKLEINT KANS OP JONGETJE BIJ ZWANGERE VROUW'
Bron: Nu.nl
Vrouwen die vaak het ontbijt overslaan, krijgen minder vaak een jongetje dan vrouwens die wel regelmatig ontbijten. Dat meldt Daily Mail. Een lager gehalte aan glucose in het bloed zou de oorzaak zijn van een kleinere kans op een jongetje, ontdekten onderzoekers van de Northwestern University of Illinois. Gemiddeld heeft een zwangere vrouw zo'n 51 procent kans op een jongetje. Vrouwen die het ontbijt overslaan blijken echter slechts 45 procent kans te hebben op het krijgen van een jongetje. Deze conclusie trekken de onderzoekers, die gegevens van 700.000 Amerikaanse vrouwen analyseerden. Het lage glucosegehalte in het bloed beïnvloedt mannelijke foetussen meer dan vrouwelijke foetussen. In eerdere onderzoeken werd al ontdekt dat in tijden van rampen zoals aardbevingen, overstromingen en oorlog ook minder jongens dan meisjes worden geboren. De onderzoekers denken dat het missen van maaltijden dezelfde soort stress veroorzaakt bij zwangere vrouwen.

12-08-'15: 'VERSE DONOREICELLEN RESULTEREN VAKER IN GEBOORTE'
Bron: Nu.nl
Een ivf-behandeling met ingevroren donoreicellen is minder vaak succesvol dan een vruchtbaarheidsbehandeling met verse eicellen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amerikaanse Center for Human Reproduction, waarvan de resultaten van het onderzoek maandag verschenen Journal of the American Medical Association.De onderzoekers keken naar ruim 11.000 ivf-behandelingen die in 2013 in de Verenigde Staten plaatsvonden waarbij gedoneerde eicellen gebruikt waren. Vruchtbaarheidsbehandelingen bij vrouwen die hun eigen eicellen hadden laten invriezen, werden buiten beschouwing gelaten. Bij 20 procent van de procedures werden ingevroren eicellen gebruikt. Van de vrouwen waarbij een embryo werd teruggeplaatst, kreeg 47 procent een kindje. Werden er verse, gedoneerde eicellen gebruikt, dan resulteerde de terugplaatsing van de embryo’s in 56 procent van de pogingen in de geboorte van een baby. "Ons onderzoek liet zien dat ingevroren eicellen minder kans geven op een zwangerschap en geboorte na ivf dan verse eicellen", zegt Norbert Gleicher. Lees verder

10-08-'15: 'BEVALLINGEN IN NEDERLAND TE VAAK INGELEID'
Bron: Nu.nl
Bevallingen in het ziekenhuis worden vaak kunstmatig opgewekt. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt zich zorgen over deze toename. Dat meldt het AD maandag. Volgens de WHO is het opwekken van weeën in slechts vijf procent van de gevallen nodig, terwijl in Nederland inmiddels een op de vijf bevallingen wordt ingeleid. Vaak zonder medische noodzaak. Steeds vaker vragen vrouwen er zelf om en dringen artsen er op aan omdat ze bang zijn voor complicaties en aansprakelijkheid. De verloskundigenvereniging KNOV stelt dat er onvoldoende aandacht is voor de negatieve gevolgen van een inleiding, waarbij ontsluiting en weeën kunstmatig worden opgewekt door vliezen te breken en een infuus met weeënopwekkers. Gynaecologenvereniging NVOG zegt in de krant dat er inderdaad risico's verbonden zijn aan een inleiding. "En dus moet je alleen ingrijpen als het leven van moeder en/of kind in gevaar is", aldus gynaecoloog Jan Derks.

06-08-'15: GEWICHT EN VITAMINE D TIJDENS ZWANGERSCHAP BELANGRIJK VOOR KIND
Bron: Nu.nl
Kinderen van vrouwen die tijdens de zwangerschap overgewicht hebben in combinatie met een vitamine D-tekort, hebben relatief meer lichaamsvet en een grotere kans om suikerziekte-type 2 te ontwikkelen.  Dat blijkt uit een donderdag verschenen onderzoek van het AMC onder ruim 1.800 moeders en hun kinderen. Volgens de studie hebben kinderen van deze moeders een hoger insulinegehalte in het bloed op vijfjarige leeftijd. "Vitamine-D-tekort alleen verhoogt de kans op suikerziekte bij de kinderen op latere leeftijd niet, maar in combinatie met overgewicht van de moeder wel. Dus zwangeren met overgewicht moeten goed op vitamine D letten'', zegt onderzoeker Jessica Hrudey. Om het vitaminepeil goed te houden kunnen zwangere vrouwen in de zon gaan zitten, de belangrijkste bron van vitamine D. Ook kunnen ze het halen uit bepaalde voeding, zoals vette vis, en supplementen.

05-08-'15: PIL BESCHERMT TEGEN BAARMOEDERKANKER
Bron Nu.nl
Vrouwen die als twintiger de pil slikken, lopen veel minder risico om op latere leeftijd baarmoederkanker te krijgen. Britse onderzoekers schatten dat zo de laatste tien jaar honderdduizenden gevallen zijn voorkomen. Dat blijkt uit een grootschalige analyse in The Lancet Oncology. De onderzoekers bestudeerden de gegevens van bijna 27.300 vrouwen met baarmoederkanker en 116.000 vrouwen zonder baarmoederkanker uit Europa, Noord-Amerika, Azië, Australië en Zuid-Afrika. Vrouwen die de pil slikken, blijken een beduidend lager risico te lopen om de kanker te ontwikkelen. Voor elke vijf jaar pilgebruik daalt het risico zelfs met een kwart. Door de pil, aldus de wetenschappers, is in landen met een hoog inkomen het percentage vrouwen die vóór hun 75ste baarmoederkanker krijgen, gedaald van 2,3 procent naar 1,3 procent. Tussen 2005 en 2014 werden door het pilgebruik in die landen zo’n 200.000 gevallen van baarmoederkanker voorkomen. Lees verder

03-08-'15: 'LASTIGE ETERS HEBBEN GROTERE KANS OP DEPRESSIE'
Bron: Nu.nl
Jonge kinderen die extreem selectief zijn over wat zij wel of niet lekker vinden om te eten hebben meer kans op depressies en angstgevoelens. Volgens dokter Nancy Zucker, die voor dit onderzoek 3.000 kinderen analyseerde, kan lastig eten een teken zijn van onderliggende emotionele problemen. Uit het onderzoek blijkt dat 21 procent van de kinderen tussen 2 en 4 lastige eters zijn. Daarvan is bijna 18 procent redelijk selectief als het op eten aankomt en 3 procent extreem selectief. De laatste groep is zo selectief dat ze bijna nooit eten wat de pot schaft. Deze groep heeft twee keer meer kans om later symptomen van depressie of sociale angsten te ontwikkelen. Zucker: "Dit gaat natuurlijk niet over kinderen die weigeren broccoli te eten, maar om de kinderen die zo lastig eten dat ouders niet goed weten wat ze ermee aan moeten." Volgens Zucker voelen deze kinderen zich vaak onbegrepen, wat kan leiden tot serieuze problemen. "Een slechte ervaring met iets nieuws eten kan ertoe leiden dat kinderen bang zijn om iets nieuws te proberen en gemakkelijker dingen gaan wantrouwen", aldus Zucker. "Ouders van zeer lastige eters kunnen hulp vragen bij een GGZ-specialist.

01-08-'15: 'MINDFULNESS HELPT BIJ STOPPEN MET ROKEN'
Bron: Nu.nl
Mentale oefeningen als mindfulness onderdrukken de onbewuste prikkels om een sigaret op te steken. Dat meldt Medical News Today vrijdag op basis van onderzoek van Texas Tech University en de University of Oregon.
33 rokers volgden twee weken lang mindfulnesstraining. Na afloop bleek dat ze in die periode gemiddeld 60 procent minder sigaretten waren gaan roken. Dit was onbewust gegaan: de testpersonen hadden niet of nauwelijks door dat hun rookgedrag afnam.Volgens de onderzoekers zorgt mindfulness ervoor dat rokers meer controle over hun gedachten krijgen. Dat onderdrukt op zijn beurt de onbewuste prikkels die aanzetten tot het opsteken van een sigaret. Wat ook bijdroeg aan de afname, was dat de rokers door de mindfulnesstraining minder gestrest waren.Verrassend genoeg was er geen verband tussen afname van het rookgedrag en de wil om te stoppen. Dit suggereert dat ook rokers met weinig wilskracht gebaat kunnen zijn bij mentale training.

01-08-'15: 'WEINIG VROUWEN BESLUITEN EICELLEN IN TE VRIEZEN'
Bron: Nu.nl
Er zouden maar weinig vrouwen gebruik maken van de mogelijkheid om eicellen in te vriezen. Dat meldt de Volkskrant. Er was een lange tijd voor nodig voor het invriezen van eicellen om niet medische redenen mogelijk werd. Sinds het invriezen echter mogelijk is, hebben maar driehonderd vrouwen gebruik gemaakt van die mogelijkheid. Bij de ziekenhuizen waar dit mogelijk is, onder andere bij het AMC in Amsterdam en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, melden zich maar enkele vrouwen, variërend van zestien tot twee per ziekenhuis. De hoge kosten zouden een oorzaak kunnen zijn voor de impopulariteit van het invriezen van eicellen. De behandeling kost namelijk enkele duizenden euro's. De vrouwen moeten deze behandelingen zelf betalen. Mogelijk spelen naast financiële redenen, ook gezondheidsrisico's mee bij het lage aantal ingevroren eicellen. Volgens het UMCG in Groningen zouden de effecten van het invriezen van eicellen op de gezondheid van kinderen over de langere termijn namelijk nog niet bekend zijn. De behandeling is bedoeld voor vrouwen van boven de dertig die in een later stadium van hun leven door middel van een ivf-behandeling kinderen willen krijgen. Vaak gaat het om alleenstaande vrouwen.

28-07-'15: 'TE VROEG GEBOREN KINDEREN VAKER INTROVERT'
Bron: Nu.nl
Kinderen die te vroeg geboren worden hebben een grotere kans om later introvert en onzeker te worden. Een van de oorzaken is dat hun ouders extra bezorgd om ze zijn.Dat schrijft The Telegraph dinsdag op basis van onderzoek van de University of Warwick. Te vroeg geboren baby’s worden als ze opgroeien relatief teruggetrokken en stil. Ook zijn ze vaker onzeker, neurotisch en bezorgd.Er zijn twee oorzaken voor het verband tussen introvert karakter en vroeggeboorte. De eerste is dat vroege baby’s vaker in kritieke gezondheidstoestand belanden. Dit beïnvloedt de ontwikkeling van hun hersenen. Verder zijn de ouders van een vroeg geboren kind sneller bezorgd om ze, wat het karakter van het kind vormt.Vroeggeboorte vindt plaats als een baby binnen 37 weken ter wereld komt, in plaats van tussen 37 en 42 weken. De onderzoekers trokken hun conclusies uit vergelijkend onderzoek tussen 200 vroeg geboren baby’s en 197 kinderen die 'op tijd' waren. Eerder was al bekend dat kinderen die binnen 32 weken geboren worden, een verhoogde kans op autisme hebben en minder goed cognitief ontwikkeld zijn. Lees verder

27-07-'15: 'THUISBEVALLING VOOR SOMMIGE VROUWEN TOCH ONVEILIGER'
Bron: Nu.nl
Bij vrouwen die in armere regio's en wijken in Nederland wonen, overlijden meer kinderen bij de geboorte wanneer de vrouw thuis bevalt in plaats van in het ziekenhuis. Dat is de conclusie van een nieuwe studie door een drietal economen van onder andere de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor hun onderzoek gebruikten zij de gegevens van 356.412 vrouwen die tussen 2000 en 2008 in Nederland bevielen. Een belangrijke implicatie van het onderzoek is dat thuisbevallingen voor sommige groepen vrouwen wel, maar voor andere niet veilig kunnen zijn. De onderzoekers vermoeden dat vrouwen in armere gebieden van ziekenhuisbevallingen 'profiteren', omdat bij hen het inschatten van een laag of hoog risico op bevallingsproblemen lastiger is, bijvoorbeeld door een moeilijkere communicatie met de verloskundige. De discussie over de veiligheid van thuisbevallingen speelt al langer. "Thuis- en ziekenhuisbevallingen vergelijken is moeilijk", aldus één van de onderzoekers. "Vrouwen met een laag risico op complicaties mogen zelf kiezen waar ze bevallen. Maar ook laagrisicovrouwen verschillen onderling in hun risicofactoren. De meest riskante onder de laagrisicobevallingen vinden meestal plaats in het ziekenhuis. Dat zorgt ervoor dat de effecten van zulke ziekenhuisbevallingen moeilijk te onderscheiden zijn van de effecten van thuisbevallingen." Lees verder

 21-07-'15: VADERSCHAP MAAKT ZWAARDER
Bron: Nu.nl
Vaderschap maakt mannen zwaarder. Mannen die voor de eerste keer vader worden komen gemiddeld ongeveer twee kilo aan. Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers van Northwestern University. Voor het onderzoek werd het BMI van 10.000 mannen twintig jaar lang onderzocht. De onderzoekers concluderen dat mannen die vader zijn geworden en met hun kinderen samenwonen gemiddeld twee kilo zwaarder zijn geworden. Vaders die niet met hun kinderen wonen komen gemiddeld anderhalve kilo aan. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat mannen zwaarder worden als ze getrouwd zijn. Nu blijkt ook vaderschap een effect te hebben op het gewicht en de gezondheid van de man. De reden voor de extra kilo's is volgens de onderzoekers een verandering in het eet- en leefpatroon van nieuwe vaders. Omdat er voor het kind gezorgd moet worden is er minder tijd om te sporten. Ook eten vaders vaak het bord van hun kind leeg, blijkt uit het onderzoek.

18-07-'15: 'MELKGEBIT RUIM 40000 KINDEREN IS ERNSTIG VERWAARLOOSD
Bron: Nu.nl
Naar schatting 40.000 jonge kinderen hebben een ernstig verwaarloosd melkgebit. Dat komt zaterdag naar voren uit een onderzoek van RTL Nieuws. Tandartsen komen allerlei ellende tegen, variërend van dikke lagen plak, etensresten tot afgebrokkelde en tot stompjes afgesleten tanden. Ook zien ze geregeld ernstige ontstekingen en abcessen in de kindermonden. Een kwart van de tandartsen zegt kinderen te moeten doorverwijzen naar een gespecialiseerde kindertandarts of kaakchirurg. Oorzaak van de gebitsproblemen zijn ouders die hun kinderen de hele dag door zoetigheid geven en ook 's avonds en 's nachts nog een flesje sap of 'pyjama-papje' geven. Poetsen loopt soms uit op een strijd die deze ouders niet altijd aangaan, aldus RTL Nieuws. Ook mijden ze de tandarts en gaan ze er pas naartoe als de pijn bij hun kind ondraaglijk is geworden. Dan is het vaak al te laat. Lees verder

17-07-'15: NVWA WAARSCHUWT VOOR NIJNTJE VINGERVERF BRUIJNZEEL
Bron: Nu.nl

Nijntje vingerverf van Bruynzeel kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Daarvoor heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gewaarschuwd. De verf bevat een te hoge concentratie van de stof NDELA die ook in veel cosmetische producten, shampoo en bad- en douchegel zit. Het gaat om een bepaalde partij van het product Nijntje (miffy) vingerverf, maar Bruynzeel haalt uit voorzorg alle Nijntje-vingerverfproducten terug. De stof NDELA is een zogenoemde nitrosamine en kan kankerverwekkend zijn. "Voor speelgoed en andere producten voor kinderen gelden nu eenmaal strengere eisen", aldus een woordvoerder van de NVWA vrijdag. '"Tijdens het verven kunnen kinderen het spul in hun mond krijgen en al bij een klein beetje verf wordt de veiligheidsnorm overschreden." Vanwege de strengere regels bij producten voor kinderen mag de stof niet in vingerverf zitten, maar bijvoorbeeld wel in cosmetica voor volwassenen. Wie de tubes vingerverf in huis heeft, wordt verzocht er geen gebruik van te maken en de verf terug te sturen naar Bruynzeel. De aanschafprijs wordt dan vergoed, aldus het bedrijf in een veiligheidswaarschuwing.

16-07-'15: E-NOSE 'RUIKT' DARMZIEKTE BIJ COUVEUSEBABY'S
Bron: Nu.nl
Een elektronische neus kan bij te vroeg geboren kinderen de ernstige ziekte necrotiserende enterocolitis (NEC) in een vroeg stadium opsporen. De resultaten van het onderzoek onder leiding van VUmc zijn gepubliceerd in The Journal of Pediatrics. De e-nose voorspelt op basis van de geur van ontlasting dat de dodelijke ziekte zich binnen enkele dagen ontwikkelt. Dit geeft artsen op termijn de mogelijkheid om eerder in te grijpen, zodat de overlevingskans toeneemt. Kinderen die te vroeg geboren worden zijn kwetsbaar. Bij ongeveer 10 procent van de zeer vroeg geboren kindjes (zwangerschapsduur korter dan 28 weken) komt de ziekte NEC voor. Dit is een ernstige darmontsteking als gevolg van onrijpheid door vroeggeboorte, waaraan tot 30 procent van de patiëntjes overlijdt. Maar ook de kinderen die het overleven, ondervinden vaak levenslang ernstige gevolgen als ontwikkelingsstoornissen en afhankelijkheid van voeding via de bloedbaan. NEC wordt nu pas herkend als het kind al erg ziek is. Door de elektronische neus kan er eerder een diagnose worden gesteld. Lees verder

03-07-'15: ANNETTE VANDAAG 25 JAAR VERLOSKUNDIGE!!
Vandaag, 3 juli, is het precies 25 jaar geleden dat onze lieve collega Annette beëdigd werd als verloskundige!! Na het afronden van haar opleiding in Rotterdam ging ze werken in Eindhoven. Hier is ze opgegroeid en dat kun je nog altijd horen aan haar mooie zachte “G”…
Na 13 jaar hard werken in verschillende kleinere praktijken waagde Annette de stap naar Meppel. Tot op de dag van vandaag zijn we heel blij dat ze dat heeft gedaan! Er is best wel wat veranderd in die afgelopen 25 jaar en daar kan Annette altijd erg gepassioneerd over vertellen aan de “jonkies” onder ons. Annette doet haar werk ook na 25 jaar nog steeds met ontzettend veel liefde, gevoel en passie! Warm, nauwkeurig, belangstellend en duidelijk ; dat zijn de kwaliteiten van Annette. Wat is het fijn om zo’n verloskundige en collega te hebben. Dus hopen wij dat ze nog heel lang en met veel plezier in Meppel blijft werken!

Jubileum Annette

13-06-'15: PEUTERS VAN 1,5JR BEGRIJPEN VERDRIET ZONDER TRANEN
Bron: Nu.nl
Kinderen van achttien maanden kunnen verdriet bij volwassenen herkennen, ook als er niet wordt gehuild. Volgens wetenschapper Sabrina Chiarella begrijpen ze complexere, menselijke emoties. "We zien dat de peuters een link kunnen leggen tussen een emotie en een voorval", vertelt Chiarella aan de Amerikaanse radiozender NPR. "Ze kunnen inschatten wat de gepaste emotionele reacties is op basis van eerdere gebeurtenissen." Om de reacties van peuters te kunnen onderzoeken speelde Chiarelle met tientallen kinderen van achttien maanden. Bij de helft van de 71 peuters reageerde ze verdrietig als haar speelgoed werd afgepakt en bij de andere helft bleef ze emotioneel stabiel. De peuters die de onderzoeker verdrietig zagen, probeerden haar verdriet te ontnemen door haar bijvoorbeeld een teddybeer te geven. Volgens Melissa Koenig, van de universiteit van Minnesota, toont het onderzoek aan dat peuters genuanceerder zijn in het begrijpen van menselijke emoties dan aanvankelijk werd gedacht. 

29-05-'15: ROOKVERBOD VERMINDERT ZWARE LUCHTWEGINFECTIES
Bron: Nu.nl
Rookvrije wetgeving zorgt voor een aantoonbare vermindering van het aantal kinderen dat met luchtweginfecties in het ziekenhuis wordt opgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van kinderarts Jasper Been van het Maastricht UMC+, zo meldt de universiteit vrijdag. Het zogenoemde meeroken is één van de grote risicofactoren voor kinderen als het gaat om het krijgen van een longziekte. Met name de eerste jaren zijn kinderen erg vatbaar voor het oplopen van een luchtweginfectie. Meestal zijn de klachten mild en gaan ze vanzelf over. Toch belanden er naar schatting jaarlijks wereldwijd 11,9 miljoen kinderen in het ziekenhuis met een ernstige luchtweginfectie. Been onderzocht de invloed van de Engelse rookvrije wetgeving op de gezondheid van kinderen. Hij analyseerde meer dan anderhalf miljoen ziekenhuisopnames gerelateerd aan een luchtweginfectie tussen 2001 en 2012. Na invoering van de rookvrij wetgeving in Engeland op 1 juli 2007 bleek het percentage kinderen dat werd opgenomen voor een zware luchtweginfectie direct te zijn afgenomen met 3,5 procent. De daaropvolgende jaren daalde het aantal opnamen met nog eens 0,5 procent per jaar. "Dat lijkt misschien weinig", zegt Been. "Maar in absolute aantallen voorkomt het rookvrije beleid dat jaarlijks zo’n 11.000 kinderen met een infectie in het ziekenhuis belanden. De wetgeving levert dus een direct aantoonbare gezondheidswinst op en daarnaast ook nog een verlaging van de zorgkosten." Lees verder 

26-05-'15: KWART ZWANGERE VROUWEN KRIJGT GEEN OPTIMALE PRENATALE ZORG
Bron: Nu.nl
Een kwart van de zwangere vrouwen start niet op tijd met prenatale zorg of krijgt minder consulten in de eerstelijns verloskundige praktijk dan de verloskundige richtlijnen voorschrijven.  Dit blijkt uit onderzoek van Esther Feijen-de Jong van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Feijen-de Jong volgde 3070 vrouwen die hun zorgtraject startten bij de eerstelijns verloskundige. Uit haar onderzoek blijkt 24,7 procent van deze vrouwen te weinig gebruik maakt van de mogelijke prenatale zorg die de verloskundige kan bieden. Dit komt doordat zij of te laat beginnen met de prenatale zorg of tijdens de zwangerschap minder consulten krijgen.Vrouwen uit niet-Westerse landen, werkloze vrouwen, vrouwen met chronische ziekten of handicaps en vrouwen die geen foliumzuur slikten, bleken vaker te weinig preventieve prenatale zorg te gebruiken. Lees verder

19-05-'15: 'VOORLEZEN HEEFT POSITIEF EFFECT OP BABY'S DIE VEEL HUILEN'
Bron: Nu.nl
Hoewel voorgelezen worden goed is voor alle baby's, zijn temperamentvolle baby's er verreweg het meest bij gebaat. Dat blijkt uit onderzoek van Heleen van den Berg waarop ze dinsdag aan de universiteit van Leiden promoveert. Temperamentvolle baby's huilen veel bij dagelijkse praktijken als aan tafel zitten en in bad gaan. "Dat geeft een negatieve interactie tussen ouder en kind" , zegt Van den Berg in de Volkskrant. "Ouders reageren daar vaak overmatig op of negeren hun kinderen juist meer. Voorlezen verbetert die interactie." Voor haar onderzoek keek Van den Berg naar het BoekStart-project. Ouders ontvangen drie maanden na de geboorte van hun kind een waardebon voor een koffertje met een boekje en een gratis lidmaatschap van de bibliotheek. Volgens Van den Berg blijkt dat te werken. "De uitkomsten waren na zeven maanden duidelijk hoger dan bij ouders die hun kind niet voorlazen." Het effect is al na vijftien maanden meetbaar. Na 22 maanden onderscheiden de jong voorgelezen baby's/peuters zich nog meer. De temperamentvolle kinderen gaan niet alleen het meest vooruit doordat zij vroeg worden voorgelezen. Wanneer dit niet gebeurt, blijven ze ook meer achter dan rustige kinderen. Ze zijn gevoeliger voor zowel de positieve als negatieve invloed van hun omgeving. Terwijl vooral de ouders van kinderen die snel en veel huilen door al het huilen helemaal niet beginnen aan voorlezen.

12-05-'15: 'BABY LUISTERT LIEVER NAAR LEEFTIJDSGENOOT DAN NAAR VOLWASSENE'
Bron: Nu.nl
Baby's luisteren lieveren naar de klanken van leeftijdsgenoten dan naar gepraat van volwassenen, zo blijkt uit een nieuwe studie. Wanneer baby's worden geconfronteerd met het klankpatroon van babbelende leeftijdsgenoten, beginnen ze vaak te lachen en bewegen ze hun lippen alsof ze zelf ook willen praten. Als ze 'volwassenen' spraakklanken horen, blijven hun gezichten neutraal. Dat melden Canadese onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Developmental Science. Bij het experiment lieten wetenschappers baby's met een leeftijd tussen de vier en zes maanden luisteren naar geluidssimulaties waarmee het klankpatroon van pratende volwassenen of babbelende baby's werd nagebootst op de computer. Terwijl de onderzoekers de geluiden afspeelden, brachten ze de gelaatsuitdrukkingen van de baby's nauwkeurig in beeld met een videocamera. Lees verder

11-05-'15: ONWETENDHEID OVER MISKRAMEN ZORGT VOOR SCHULDGEVOEL
Bron: Nu.nl
Er zijn veel misvattingen over miskramen, zo denken veel vrouwen dat stress de oorzaak kan zijn. Deze misvattingen kunnen het leed van vrouwen die een miskraam krijgen vergroten. Dat blijkt uit onderzoek van het Albert Einstein College in New York, maandag gepubliceerd in Obstetrics and Gynecology. Meer dan de helft van de duizend volwassenen die de enquête hebben ingevuld, geloofde dat miskramen zeldzaam zijn. Terwijl miskramen regelmatig voorkomen.76 procent van de respondenten dacht dat miskramen het gevolg zijn van langdurige stress. Daarnaast dachten veel mensen dat genen, medische problemen, eerdere abortussen, zwaar tillen, gebruik van een spiraaltje en andere anticonceptie de oorzaken zouden kunnen zijn van een miskraam. “Het verraste me dat de patiënten zoveel verkeerde informatie hebben en dat de patiënten hierdoor veel schuldgevoel en spijt hadden”, zei Iris Dori, Medisch directeur bij Staten Island University Hospital in New York City. 15 procent van de respondenten gaf aan dat zij of zijn partner minimaal één miskraam heeft ervaren. Van deze vrouwen met één of meerdere miskraam, zei bijna de helft last te hebben gehad van een schuldgevoel. Lees verder

07-05-'15: KRAAMZORG BLIJFT IN BASISPAKKET ZORGVERZEKERING
Bron: deVerloskundige.nl
Kraamzorg blijft in het basispakket van de zorgverzekering. Minister Schippers volgt het advies van het Zorginstituut Nederland (ZiN) hierover. De beroepsorganisatie van de verloskundigen (KNOV) is blij met het besluit van Schippers om kraamzorg in het basispakket te houden. De KNOV heeft hiervoor dan ook altijd gepleit tijdens de verschillende consultatiemomenten over de toekomst van de kraamzorg. De minister vindt kraamzorg in het basispakket noodzakelijk. Ze is het met het Zorginstituut eens dat die zorg bijdraagt aan het herstel van de moeder en een goed begin van het kind. Ze denkt dat mensen mogelijk te weinig van kraamzorg gebruik zullen maken, als die uit het pakket wordt gehaald. De minister schrijft aan de Tweede Kamer dat kraamzorg ook bijdraagt aan vroege signalering van kritische situaties. Schippers komt later mogelijk wel met aanpassingen. Zo wil ze in de toekomst meer kraamzorg "op maat". Dat betekent bijvoorbeeld dat niet meer of minder uren zorg worden gegeven dan noodzakelijk en dat de inhoud van de kraamzorg aansluit op de behoefte. "Als de kraamvrouw weer zelf de regie kan voeren en het gezin voldoende op weg is geholpen, is kraamzorg niet meer aangewezen”, aldus minister Schippers.

07-05-'15: OPERATIE OPEN RUGGETJE VOOR GEBOORTE VERGOED
Bron: Nu.nl
Het nog voor de geboorte opereren van baby's met een open ruggetje wordt onder voorwaarden vergoed door zorgverzekeraars. De ingreep is nu alleen nog mogelijk in het Vlaamse Leuven. Elk jaar komen een of twee Nederlandse vrouwen voor deze behandeling in aanmerking. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft de Tweede Kamer donderdag laten weten dat de zorgverzekeraars de behandeling in België zullen vergoeden. Voorwaarde is wel dat deze vrouwen worden voorgedragen door een Nederlands Universitair Medisch Centrum. Eerder drong onder meer de SGP in de Tweede Kamer aan op het vergoeden van prenatale chirurgie bij spina bifida, de medische term voor een open ruggetje.

04-05-'15: 'BETEKENIS VAN BABYGEHUIL NIET TE ONTCIJFEREN'
Bron: Nu.nl
Het is zo goed als onmogelijk om op basis van babygehuil in te schatten wat een baby wil, zo blijkt uit een nieuwe studie. De geluiden die baby's maken, verraden wel of ze het naar hun zin hebben of niet. Maar volwassenen kunnen vrijwel nooit succesvol aan gehuil afleiden of een baby bijvoorbeeld pijn heeft, of honger. Dat concluderen onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS One. Bij hun onderzoek lieten de wetenschappers 333 volwassenen luisteren naar opnames van baby's die tussen de vijf en tien maanden oud waren. De geluidsopnames waren gemaakt op verschillende momenten: tijdens het spelen, maar ook terwijl baby's werden gevaccineerd, op het moment dat ze werden gescheiden van hun ouders, of wanneer ze honger hadden. De proefpersonen konden aan de hand van de babygeluiden goed inschatten wanneer de baby's gestresst waren of niet. Maar het lukte hen vrijwel nooit succesvol om te bepalen waarom de kinderen huilden. Lees verder

29-04-'15: BARINGSPIJN IS VOOR IEDERE VROUW ANDERS
Bron: deVerloskundige.nl
Vrouwen willen zelf kiezen hoe ze omgaan met baringspijn. Ze willen ook meer keuze hebben dan alleen de ingrijpende ruggenprik of een infuuspompje met pijnstillende medicatie, dat stelt onderzoekster Trudy Klomp van midwifery science VUmc. Zij deed onderzoek naar de houding van zwangere vrouwen tegenover pijnbestrijding: “De meeste vrouwen geven er de voorkeur aan om te bevallen zonder pijnmedicatie. Maar ze zijn blij dat er middelen zijn als ze die nodig hebben”. In Nederland is bij vrouwen, hun partners en zorgverleners veel aandacht voor de omgang met baringspijn. Belangrijk hierbij is de begeleiding tijdens de bevalling door een verloskundige. Goede en respectvolle hulp geeft vrouwen een groter gevoel van controle en daardoor vaak meer tevredenheid over hun bevalling. Zwangere vrouwen en hun partners krijgen doorgaans veel gekleurde informatie over bevallen en hoe om te gaan met baringspijn. Trudy Klomp, midwiferyscience VUmc: “Een bevalling is lastig te plannen omdat het haast bij iedere vrouw anders verloopt. Duidelijke en eerlijke informatie helpt zwangere vrouwen bij het vormen van een reëler beeld. Een meerderheid van de vrouwen gaat dan ook anders om met de baringspijn dan dat men vooraf aangaf.” Lees verder 

28-04-'15: DAGELIJKS UUR TV KIJKEN VERGROOT KANS OP OVERGEWICHT
Bron: Nu.nl
Televisie kijken lijkt het risico op overgewicht bij jonge kinderen te vergroten. Zelfs als ze maar een uurtje per dag voor de tv zitten. Dat blijkt uit een onderzoek van de University of Virginia, dat werd gepresenteerd bij de Pediatric Academic Society in San Diego. De onderzoekers analyseerden gegevens over meer dan 11.000 kinderen die in 2011/2012 naar de kleuterschool gingen. Hun lengte en gewicht waren genoteerd, maar ook hoeveel uren ze wekelijks televisie keken en achter een computer zaten. Een jaar later werden ze weer gemeten en gewogen. De kleuters bleken gemiddeld dagelijks drie uur tv te kijken. Kinderen die veel tv keken, bleken vaker een ongezond gewicht te hebben. “Kinderen die één tot twee uur per dag tv keken, hadden 43 procent meer kans op overgewicht en 47 procent meer kans op obesitas vergeleken met kinderen die minder dan een uur per dag voor de tv spendeerden”, zegt onderzoeker Mark De Boer. Lees verder

25-04-'15: NIJMEEGSE HOOGLERAAR PLEIT VOOR OUDERSCHAPSVERLOF VAN EEN JAAR
Bron: Nu.nl
De overheid moet het mogelijk maken dat ouders na de geboorte van hun baby een jaar lang verlof kunnen nemen. Daarvoor pleit de Nijmeegse hoogleraar Carolina de Weerth zaterdag in de Volkskrant. Baby's zijn in hun eerste levensjaar het beste af bij hun ouders en niet op de crèche, aldus De Weerth. Op de kinderopvang hebben baby's een ''onafgebroken hoog stressniveau", wat volgens haar onwenselijk is voor de ontwikkeling van het jonge kind. Daarbij zijn volgens haar crèches ''kwalitatief vaak slecht''. De kosten van het jaar verlof worden op lange termijn dubbel en dwars terugverdiend, meent De Weerth. Gedragsproblemen, ziektes, criminaliteit, burn-outs, depressies; hoeveel kun je daarvan voorkomen als het stresssysteem van jonge kinderen zo sterk mogelijk wordt gemaakt door optimale zorg in het eerste jaar?'' Lees verder

25-04-'15: 'VOORLEZEN VAN INVLOED OP ACTIVITEIT KLEUTERBREIN'
Bron: Nu.nl
Kleuters die regelmatig worden voorgelezen door hun ouders vertonen meer activiteit in de hersengebieden die taal verwerken wanneer zij een verhaal te horen krijgen. Dit kan betekenen dat voorlezen het kleuterbrein helpt klaarstomen voor taalverwerking en zelfstandig lezen. Dat blijkt uit onderzoek van kinderartsen en neurowetenschappers van het Cincinnati Children's Hospital in de VS. Zij presenteren hun onderzoek zaterdag op het congres van de Amerikaanse Academie van Kinderartsen in San Diego. "Wij zijn enthousiast om voor het eerst te kunnen tonen dat blootstelling aan lezen tijdens de belangrijke ontwikkelingsfases voor de kleuterschool een betekenisvolle, meetbare impact heeft op hoe het kinderbrein verhalen verwerkt,' aldus kinderarts John Hutton, die meewerkte aan het onderzoek. Lees verder

22-04-'15: VROUW MET KINDERWENS KAN ZELF ZORGEN VOOR BETERE ZWANGERSCHAP
Bron: deVerloskundige.nl
Elke vrouw met een kinderwens heeft de mogelijkheid om de kans op een gezonde zwangerschap en een gezonde baby te vergroten. Dit blijkt uit de gegevens van tienduizenden vrouwen met een kinderwens. Deze gegevens zijn vanaf 2006 verzameld via de website ZwangerWijzer. Onderzoekers aan het Erasmus MC hebben de gegevens van ruim zestigduizend vrouwen (met hun toestemming) geanalyseerd. Hieruit blijkt dat bijna elke vrouw minstens één risicofactor voor een zwangerschap in haar leefstijl, gezondheid, familie of werkomstandigheden heeft. Voorbeelden hiervan zijn het (nog) niet slikken van foliumzuur of het werken met schadelijke stoffen, maar ook een erfelijke ziekte in de familie. Ook blijkt dat sommige risico’s vaker voorkomen bij bepaalde groepen vrouwen. Iemands leeftijd, afkomst of woonomgeving kan een sterke voorspeller zijn voor de risico’s die gevonden worden. Dit zijn redenen voor meer zorg op maat tijdens de periode voorafgaand aan de zwangerschap door de huisarts of de verloskundige. Lees verder

21-04-'15: ZWANGERSCHAPSVERGIFTIGING BELANGRIJKE VOORSPELLER HARTFALEN
Bron: Nu.nl
Vrouwen die een zwangerschapsvergiftiging hebben doorgemaakt, hebben een twee- tot achtmaal grotere kans om in de toekomst hart- en vaatproblemen te ontwikkelen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Chahinda Ghossein, arts-onderzoeker bij het Maastricht UMC+.De zwangerschap kan gezien worden als een stresstest voor hart en vaten bij vrouwen. Tijdens een zwangerschap wordt het hart van de moeder groter en de hartwand dikker. De diameter van de linkerhartkamer groeit evenredig mee. Een zwangerschapsvergiftiging doet zich meestal voor na de 20ste week van de zwangerschap. Vaatproblemen van de moeder komen dan tot uiting door hoge bloeddruk in combinatie met eiwitverlies in de urine. Dit gaat vaak samen met  het achterblijven van de groei van het kind. Bij zwangerschapsvergiftiging groeit de diameter van de linkerhartkamer van de moeder niet evenredig mee. Dit is hetzelfde als bij patiënten met chronisch hartfalen. Na een gezonde zwangerschap gaat het hart meestal terug naar normale afmetingen, terwijl dat na een zwangerschapsvergiftiging vaak niet het geval is. Lees verder  

17-04-'15: VROUWEN GEVEN LANGER BORSTVOEDING
Bron: Nu.nl
Vrouwen geven langer borstvoeding, blijkt uit een langlopend onderzoek van TNO. Na zes maanden geeft 39 procent van de vrouwen haar baby nog de borst, blijkt uit de data van dit jaar. In 2010 deed 18 procent van de moeders dat nog. De onderzoeksresultaten worden vrijdag gepresenteerd tijdens een bijeenkomst over borstvoeding in Den Haag. De reden dat vrouwen langer doorgaan met borstvoeding, is waarschijnlijk omdat er de laatste jaren meer aandacht voor is zowel in de maatschappij als in de zorg. Op consultatiebureaus wordt er meer over gesproken en bijvoorbeeld diverse cafés hebben een sticker op de deur dat borstvoeding gevende vrouwen welkom zijn.De voornaamste reden voor vrouwen om hun pasgeboren baby borstvoeding te geven is omdat moedermelk gezond is. De voornaamste reden om er weer mee te stoppen is omdat ze te weinig melk hebben of omdat het erg pijnlijk is. In de eerste twee weken na de geboorte is de grootste daling te zien. TNO doet sinds 2001 onder ruim 1700 vrouwen onderzoek naar het percentage moeders dat borstvoeding geeft. Lees verder

15-04-'15: TE VROEG GEBOREN MOEDER GROTERE KANS OP TE VROEG GEBOREN BABY
Bron: Nu.nl
Vrouwen die te vroeg geboren zijn hebben een grotere kans op een baby die te vroeg geboren wordt. Dat blijkt uit onderzoek van het Sainte-Justine University Hospital in Montreal, gepubliceerd in het medisch tijdschrift Obstetrics & Gynecology. Uit het onderzoek bleek dat vroeggeboren (voor 37 weken zwangerschap) vrouwen een 40 procent hogere kans hebben om zelf een vroeggeboren baby te krijgen. Hoe eerder de moeders geboren zijn, hoe groter de kans dat het zelfde geldt voor hun nageslacht. Voor het onderzoek zijn de medische gegevens van 900.000 vrouwen uit de Canadese provincie Québec gebruikt, die minstens 1 baby hebben gekregen. Deze vrouwen zijn verdeeld in drie groepen. Lees verder 

14-04-'15: OVER EEN WEEK IS HET ZOVER: DE BORST EN BAAN CURSUS! MELD JE AAN!

cursus borst en baan

14-04-'15: WHO WAARSCHUWT VOOR TOENAME ONNODIGE KEIZERSNEDEN
Bron: deVerloskundige.nl
De World Health Organization (WHO) waarschuwt voor het toenemende aantal onnodige keizersneden. Een keizersnede mag volgens de WHO alleen uitgevoerd worden als het medisch noodzakelijk voor moeder en/of kind is. Een keizersnede is namelijk geen standaard ingreep, maar een zware buikoperatie waar gezondheidsrisico’s aan vastzitten. Voordat tot een keizersnede wordt overgegaan, moeten de voordelen en risico’s zorgvuldig worden afgewogen. Hoewel het totale aantal keizersneden in Nederland internationaal gezien laag ligt, is uit onderzoek gebleken dat de stijging relatief het grootst was voor stuitligging, meerlingzwangerschappen en extreme vroeggeboorte. De toename in absolute aantallen was echter het grootst voor vrouwen met een voldragen eenlingzwangerschap met het kind in hoofdligging. 

Natuurlijke bevalling als het kan, keizersnede alleen als het moet

In Nederland zijn we vrij voorzichtig met keizersneden; de natuurlijke, vaginale bevalling is het uitgangspunt. Een keizersnede brengt namelijk allerlei gezondheidsrisico’s met zich mee. De meest voorkomende problemen na een keizersnede zijn: bloedarmoede, een blaasontsteking of een beschadiging van de blaas, een nabloeding in de buik, wondinfectie, trombose, blaasbeschadiging of darmen die niet op gang komen. Vooral voor een volgende bevalling kan een keizersnede nadelige gevolgen hebben doordat door de keizersnede een litteken in de baarmoeder ontstaat. Lees verder

 

08-04-'15: 'GEBRUIK HIELPRIK VOOR TEST 14 EXTRA ZIEKTES'
Bron: Nu.nl
De hielprik moet worden gebruikt om baby's te onderzoeken op veertien extra ziektes. Dat advies geeft de Gezondheidsraad woensdag aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid. Nu wordt de druppel bloed die uit de hielprik wordt verkregen nog onderzocht op zeventien ziektes. Dat moeten er wat de raad betreft dus 31 worden. Het gaat vooral om zeldzame, maar ernstige stofwisselingsziekten. Daarbij is het essentieel dat op tijd wordt ingegrepen, bijvoorbeeld met medicijnen of een stamceltransplantatie. Er moet in principe niet worden gescreend op ziektes die niet te behandelen zijn, meent de raad. Lees verder

08-04-'15: ZWANGEREN VAAK ONNODIG BEZORGD OVER GEBRUIK ANTIDEPRESSIVA
Bron: Nu.nl
Vrouwen die tijdens hun zwangerschap antidepressiva gebruiken, maken zich vaak onnodig ongerust over mogelijke schadelijke gevolgen daarvan voor hun ongeboren kind. Dat blijkt uit het onderzoek waarop Adrienne Einarson 8 april promoveert aan de Universiteit Utrecht. Soms stoppen zij zelfs met hun medicatie, terwijl dit niet verantwoord is. Uit het onderzoek blijkt dat het gebruik van antidepressiva slechts in sommige gevallen licht verhoogde risico’s met zich meebrengt. Einarson onderzocht de risico's van het gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap zowel door het samenvoegen van eerder onderzoek als door het verzamelen van nieuwe gegevens uit het mede door haar zelf opgezette Motherrisk-programma in Canada. Deze databank bevat inmiddels gegevens van bijna 1.250 vrouwen die tijdens de zwangerschap antidepressiva gebruikten. Lees verder

07-04-'15: NELLEKE LOOPT VOOR MIDWIVES4MOTHERS
Onze verloskundige Nelleke Gosker loopt op 17 mei mee met de sponsorloop voor de Stichting Midwives4Mothers tijdens de Marikenloop in Nijmegen. Het zou geweldig zijn als zoveel mogelijk mensen haar willen sponsoren om zo te helpen de moeder- en babysterfte terug te dringen! Elke 2 minuten sterft er namelijk wereldwijd een vrouw aan zwangerschaps- of bevallingscomplicaties. In veel gevallen sterft het ongeboren kind ook. Door goede verloskundige zorg zijn deze sterfgevallen vaak, zelfs 90%, te voorkomen! Iedere vrouw, waar ook ter wereled, verdient dit!

Bekend is dat verlokundigen een sleutelfunctie hebben in de goede zorg voor zwangeren. De stichting Midwives4Mothers heeft daarom als doelstelling het ondersteunen en versterken van verloskundigen in landen waar goede zorg niet vanzelfsprekend is. 

Hoe kan er worden gedoneerd?
Klik hier en ga naar de website van Midwives4Mothers. Op deze pagina kun je doneren en ook aangeven dat je voor Nelleke doneert. Vermeld daarom: Nelleke Gosker Marikenloop 2015. Je kunt ook doneren door rechtstreeks op de rekening van Midwives4Mothers te storten, rekeningnummer: NL 88 ABNA 06 06 603 123 te Utrecht. Ook dan graag Nelleke Gosker en Marikenloop 2015 noemen.

Alvast heel erg bedankt!!

04-04-'15: 'NIEUWE PRENATALE TEST VOOR ZWANGERE VROUW ZEER BETROUWBAAR'
Bron: Nu.nl
De invoering van een Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) komt steeds dichterbij. De nieuwe test is zeer betrouwbaar. Dat meldt dagblad Trouw. Uit nieuw Amerikaans-Zweeds onderzoek blijkt dat de NIPT, een DNA-test waarmee zwangeren kunnen zien of hun kind het syndroom van Down heeft, zeer betrouwbaar is voor vrouwen in verwachting. Deze uitkomsten komen tegelijk met het onderzoek van de Gezondheidsraad waarbij wordt gekeken of de test voor alle zwangere vrouwen ingevoerd kan worden. Minister Edith Schippers van VWS maakte eind maart bekend dat alleen zwangere vrouwen die een verhoogd risico hebben om een kind ter wereld te brengen met een aandoening zoals het syndroom van Down vanaf 1 april de NIPT-test vergoed krijgen. Lees verder

25-03-'15: METEEN INLEIDEN OF BEVALLING INLEIDEN BIJ 37 WEKEN ZWANGERSCHAP?
Bron: Gezondheid&co.nl
Het vroegtijdig inleiden van de bevalling bij zwangere vrouwen met verhoogde bloeddruk of zwangerschapsvergiftiging tussen 34 en 37 weken leidt niet duidelijk tot minder complicaties bij deze vrouwen ten opzichte van het inleiden van de bevalling bij de 37e week. De vroeggeboorte leidt wel vaker tot ademhalingsproblemen bij de pasgeborenen. Dat blijkt uit een studie onder ruim 700 vrouwen in 51 ziekenhuizen in Nederland onder leiding van onderzoekers van het UMCG.  Bij tien procent van de zwangere vrouwen is er sprake van een verhoogde bloeddruk of een verhoogde bloeddruk in combinatie met eiwit in de urine (=zwangerschapsvergiftiging). Dit kan leiden tot complicaties die levensbedreigend kunnen zijn voor moeder en kind. De vraag is, of het beter is om de bevalling meteen in te leiden en zo te voorkomen dat deze complicaties ontstaan. Of de bevalling pas in te leiden bij de 37e week als er geen risico op complicaties meer is voor het kind als gevolg van vroeggeboorte. Lees verder

23-03-'15: TOENEMEND GEBRUIK RUGGENPRIK TIJDENS BEVALLING
Bron: deVerloskundige.nl
Nederlandse vrouwen kiezen steeds vaker voor een ruggenprik bij de bevalling. Het aantal vrouwen dat kiest voor deze pijnbehandeling is de afgelopen jaren bijna verviervoudigd (van 5% in 2003 naar 19% in 2013). Voor een weloverwogen keuze voor een pijnbehandeling tijdens de bevalling is het van belang dat zwangere vrouwen goed op de hoogte zijn van alle pijnbehandelingen met voor- en nadelen. Vrouwen die bevallen van hun eerste kind krijgen beduidend vaker een ruggenprik dan vrouwen die bevallen van hun tweede of volgende kind. In 2013 kreeg 29% van de vrouwen die beviel van hun eerste kind een ruggenprik en 10% van de vrouwen die beviel van hun tweede of volgende kind. 

Omgaan met pijn
Er zijn voor vrouwen verschillende manieren om met de pijn tijdens de bevalling om te gaan. Een voorbeeld is voortdurende begeleiding door een verloskundige, partner of iemand anders. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen die voortdurend ondersteund worden minder behoefte hebben aan pijnbehandeling met medicijnen, de bevalling korter duurt en de kans op een keizersnede en een kunstverlossing kleiner is. Meer weten over de verschillende manieren om met pijn om te gaan? Lees dan hier verder. Voor het gehele artikel over de toename van de ruggenprik, klik hier.

24-02-'15: 'KINDEREN KRIJGEN TE SNEL ANTIBIOTICA BIJ KOORTS'
Bron: Nu.nl
Kinderen met koorts krijgen te snel antibiotica voorgeschreven van de huisarts, terwijl daar in veel gevallen geen medische reden voor is. Als antibiotica te vaak of onjuist wordt gebruikt, kunnen bacteriën resistent wordt. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC waarop twee artsen woensdag promoveren. Het gaat om één op de vier kinderen, stellen de promovendi. Ze roepen huisartsen op om terughoudend te zijn met antibiotica bij kinderen met koorts als er geen duidelijke lichamelijke klachten zijn die hiermee bestreden kunnen worden. Koorts bij kinderen komt vaak voor en is voor veel ouders een reden om naar de huisarts te gaan. Koorts is meestal het gevolg van een onschuldige infectie die na een paar dagen vanzelf weer over gaat. De artsen gebruikten voor hun onderzoek gegevens van meer dan 15.000 contacten tussen ouders van kinderen met koorts en huisartsenposten in de regio Rijnmond.

24-02-'15: ROKEN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP VERANDERT DNA VAN BABY
Bron: Gezondheid&co.nl
Roken tijdens de zwangerschap verandert het DNA van de baby, ontdekten UMCG-immunoloog Machteld Hylkema en haar collega’s. De onderzoeksvraag die hen nu bezighoudt is wat dit precies betekent. Verklaart het de grotere kans op astma en COPD bij kinderen van rokende ouders? Of erger: is het overerfbaar en drukt zelfs de sigaret van overgrootoma nog een stempel op het DNA van de kleinkinderen?  Een grotere kans op een miskraam, vroeggeboorte of lager geboortegewicht: dat roken tijdens de zwangerschap slecht is voor de baby is bekend. Over de gevolgen voor het kind op latere leeftijd, weten we nog veel minder. Lees verder

24-02-'15: 'STEM VAN MOEDER STIMULEERT HERSENGROEI BABY'
Bron: Nu.nl
De hersengroei van baby's wordt tot op zekere hoogte gestimuleerd door de stem van hun moeder. Dat zou blijken uit een nieuwe studie. Als vroegtijdig geboren baby's regelmatig een door hun moeder gezongen liedje krijgen te horen in hun couveuse, lijkt hun auditieve cortex opvallend snel te groeien. Mogelijk heeft die versterkte ontwikkeling van het hersengebied voor gehoor een positieve invloed op de taalverwerving van kinderen op latere leeftijd. Dat melden onderzoekers van Harvard Medical School in het wetenschappelijk tijdschrift PNAS.Bij het experiment werd de moeders van 20 couveusebaby's gevraagd om de tekst van twee kinderliedjes te zingen in een geluidsstudio. Aangezien foetussen voornamelijk lage tonen kunnen horen, werden de hoge toonfrequenties uit de opnames gefilterd. Vervolgens kregen de 20 couveusebaby's de opnames een maand lang drie uur per dag te horen. Aan het einde van het experiment werden hun hersenen in kaart gebracht met behulp van ultrageluid. Deze scans werden vergeleken met hersenscans van een controlegroep van baby's die niet naar liedjes van hun moeder hadden geluisterd. Lees verder

23-02-'15: 'BORSTVOEDING HEEFT EFFECT OP ALLERGIE VIA DARMEN'
Bron: Nu.nl
Borstvoeding en andere factoren beïnvloeden het immuunsysteem van een baby en de vatbaarheid voor allergieën en astma via de darmen. Het gaat hierbij om de blootstelling aan allerlei micro-organismen. Tot die conclusie komen onderzoekers van het Henry Ford's Department of Public Health Sciences. De resultaten van hun studie ondersteunen de zogenaamde hygiënehypothese: vroege blootstelling aan allerlei micro-organismen heeft invloed op de ontwikkeling van het immuunsysteem en van allergieën. "Al jaren denken we dat een steriele omgeving niet goed is voor baby's", vertelt hoofdonderzoeker Christine Cole Johnson. "Ons onderzoek laat weer zien waarom: blootstelling aan micro-organismen en bacteriën tijdens de eerste maanden na de geboorte stimuleert de afweer. Het imuunsysteem is namelijk ontworpen om bloot te staan aan grote hoeveelheden bacteriën. Als je blootstelling minimaliseert, dan zal het afweersysteem niet optimaal ontwikkelen." Johnson presenteert de resultaten van verschillende onderzoeken op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Academy of Allergy, Asthma and Immunology in Houston. In zes onderzoeken bekeek Johnson met collega's of borstvoeding en andere factoren bij de moeder en rondom de geboorte invloed hadden op het microbioom (de micro-organismen op en in je lichaam) en de ontwikkeling van allergieën. Lees verder

16-02-'15: KINDEREN VERLIEZEN KIESKEURIGHEID OVER ETEN MEESTAL
Bron: Nu.nl
Veel jonge kinderen zijn behoorlijk kieskeurige eters. Maar meestal is dat van voorbijgaande aard, zo blijkt uit onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum. Sebastian Cardona Cano en zijn collega's gebruikten gegevens over 4.018 kinderen. De moeders rapporteerden meerdere keren over hoeveel moeite hun kind had met het eten. Dat deden ze toen het kind achttien maanden was en nogmaals toen die drie jaar en zes jaar was. De kieskeurige eters werden vergeleken met een controlegroep van leeftijdsgenoten die juist alles lustten. Van de kinderen die anderhalf jaar oud waren, werd 26,5 procent door hun moeder als een kieskeurige eter bestempeld. Op 3-jarige leeftijd, gold dat nog steeds voor 27,6 procent. Van de 6-jarigen was echter nog maar 13,2 procent kieskeurig met eten. Lees verder

15-02-'15: HIER HERKEN JE EEN PAS BEVALLEN VROUW AAN
Bron: FitteVrouwen.nl
Deze blogster van FitteVrouwen.nl leert je hoe je een pas bevallen vrouw herkent en ze spreekt uit eigen ervaring! Meestal lukt het aardig om het te verbergen, maar soms vallen we door de mand. En ik blijk zeker niet de enige te zijn! Hier herken je een vrouw aan, die ongeveer 9 maanden geleden bevallen is. Na de bevalling heb ik superveel haar verloren. Het bleef maar uitvallen en ik maakte me zorgen: zou ik nog wel iets overhouden? Inmiddels kan ik zeggen dat de haaruitval gestopt is en we tegen een ander probleem aanlopen. Alle uitgevallen haren worden door moedertje natuur weer aangevuld, met als resultaat: een overload aan babyhaar. Het piekt aan de voorkant en zijkant alle kanten op. Bizar! Het grappige was dat ik onlangs uit eten was met alle meiden die ik heb leren kennen bij de Centering Pregnancy groep van de verloskundige. We zijn allemaal ongeveer 9 maanden lang moeder. Daar viel mij al snel op dat er meer vrouwen last hebben van het piekende babyhaar. Sterker nog: meer dan de helft van de vrouwen had het! Allemaal ook ongeveer even lang, zo’n 3 cm en vooral bij de inhammen en aan de voorkant goed zichtbaar. Voorop staat dat we blij zijn dat de natuur ons weer haren terug schenkt, maar met bijvoorbeeld een paardestaart kan het er best vreemd uitzien. Klik hier voor de selfie!

12-02-'15: 'TWEETALIGE BABY'S LIPLEZEN BETER' 
Bron: Nu.nl
Tweetalige baby's liplezen beter dan kinderen die slechts één taal leren van hun ouders. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Dat melden onderzoekers van Northeastern University in het wetenschappelijk tijdschrift Psychological Science. Baby's die tweetalig worden opgevoed, focussen zich opvallend goed op de lippen van sprekende mensen. Ook beginnen ze op relatief jonge leeftijd met liplezen. De onderzoekers confronteerden baby's uit Spanje met videobeelden van een vrouw die Spaans of Catalaans sprak. Sommige van pasgeborenen groeiden op in een omgeving waar beide talen werden gesproken, anderen hadden slechts één moedertaal. Alle baby's waren tussen de vier en twaalf maanden oud toen ze naar de beelden keken. Met speciale software werden hun oogbewegingen gevolgd. De baby's die uit een tweetalige omgeving kwamen, bleken meer gefocust te zijn op het ontcijferen van gesproken taal dan andere proefpersonen. Lees verder

08-02-'15: DOUTZEN KROES BEWONDERD OM BORSTVOEDINGSFOTO
Bron: Telegraaf.nl
Doutzen Kroes maakt in het waterige winterzonnetje een pitstop om haar dochtertje Myllena Mae (van ruim zes maanden) te voeden. Wat haar bewondering oplevert. Het topmodel, dat in Amsterdam waar zij een huis heeft op stap is met haar gezin, schrijft zelf bij het kiekje dat zij dankbaar is dat zij kan borstvoeden. Doutzen oogst lof: "Wat goed dat je borstvoeding ondersteunt." "Wat een mooi, puur plaatje", schrijven volgers op Instagram. Nicolette van Dam plaatste vorig jaar een soortgelijke foto op social media, van zichzelf en de kleine Kiki-Kate. Ook zij werd toen geprezen. Bekijk de foto hier! 

05-02-'15: BABY'S ZIJN IN ZWANG
Bron: Telegraaf.nl
Het worden drukke tijden op de kraamafdeling. Voor het eerst sinds 2009 is het aantal geboorten gestegen. Dankzij een gunstiger economisch klimaat zet die stijgende lijn de komende jaren naar verwachting door. Het aantal geboorten nam voor het eerst in vijf jaar weer toe tot 174.000, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS is er sprake van een inhaalslag: vrouwen die het krijgen van kinderen uitstelden door de economische crisis, beginnen nu alsnog aan kinderen. Vooral het aantal vrouwen van 28 tot 33 jaar dat een kind kreeg, was in 2014 relatief hoog. Het is juist die groep die afgelopen jaren het krijgen van kinderen nog kon uitstellen, maar de tijd nu meer voelen dringen.

05-02-'15: POLITIEK WIL FINSE BABYDOOS OOK NAAR NEDERLAND HALEN
Bron: Fittevrouwen.nl
“In Finland krijgen alle zwangere vrouwen een doos gevuld met een babyuitzet. Die doos is de wieg voor de baby in de eerste maanden. Het doel: alle kinderen een gelijke start geven. Ik heb het College gevraagd of men het met ons eens is dat het starten met een vergelijkbaar initiatief in Rotterdam een prachtige extra stimulans van goed ouderschap zou kunnen zijn voor aanstaande ouders, zeker ook om zwangere vrouwen te stimuleren langs te gaan bij de arts of verloskundige.” Het blog inspireerde Fatima: “Om de doos te krijgen, moeten vrouwen in Finland langs bij de arts of verloskundige. Dat betekent dat er goed naar hun gezondheid werd gekeken en naar dat van het kindje. Hierdoor verbeterde de zorg voor zwangere vrouwen en pasgeboren baby’s. Het doel van het kraampakket is het stimuleren van goed ouderschap.” Lees verder

04-02-'15: FORSE DALING KEIZERSNEDES DOOR DRAAIEN BABY IN STUITLIGGING
Bron: KNOV.nl
Het uitwendig draaien van een baby in stuitligging (ook wel uitwendige versie genoemd) zorgt voor een forse daling van het aantal keizersnedes. Dit blijkt uit recent wetenschappelijk onderzoek gehouden onder 2318 gezonde zwangeren die een uitwendige versie kregen. Normaal gesproken betekent een kind in stuitligging in 80% van de gevallen een keizersnede: een operatie met meer risico’s voor moeder en kind, ook in de volgende zwangerschap. Het uitwendig draaien naar een hoofdligging kan daarom voorkomen dat - bij een gezonde zwangere - medische interventies nodig zijn zoals een keizersnede. 

Dit onderzoek toont aan dat 49% van de baby’s succesvol draaien en dat het draaien amper complicaties geeft voor moeder en kind. Van deze succesvolle versies is 90% van de kinderen via een vaginale bevalling geboren. Van de versies die niet succesvol zijn verlopen, werd 77% met een keizersnede geboren. Uiteindelijk is meer dan de helft (57% ) van de 2318 vrouwen normaal bevallen. Lees verder

 

04-02-'15: FILEMON PLEIT VOOT BORSTVOEDING IN HET OPENBAAR
Bron: LindaNieuws.nl
Gisterenavond hield Filemon Wesselink in DWDD een vurig pleidooi voor borstvoeding in het openbaar. Bekijk het hier!  

03-02-'15: 'KRAAMBEDPSYCHOSE EFFECTIEF TE BEHANDELEN MET LITHIUM'
Bron: Nu.nl
Vrouwen met een kraambedpsychose herstellen eerder wanneer zij naast slaapmiddelen en antipsychotische middelen ook lithium slikken. De vrouwen hebben dan minder kans op een terugval. Dat publiceren onderzoekers van het Erasmus MC deze week in het wetenschappelijk tijdschrift American Journal of Psychiatry. Een kraambedpsychose is een ernstige psychiatrische ziekte. Vrouwen raken hierbij binnen een maand na de bevalling in de war, waardoor zij een gevaar kunnen vormen voor zichzelf en hun pasgeboren baby. De psychose komt bij één op de duizend vrouwen voor. Lees verder

29-01-'15: HOGE BLOEDDRUK BIJ ZWANGEREN WEL BEHANDELEN
Bron: Nu.nl
De terughoudendheid van artsen met het voorschrijven van medicijnen aan vrouwen met een hoge bloeddruk in de zwangerschap is onterecht. Uit een internationale studie in vijftien landen blijkt dat vrouwen beter wel medicatie kunnen krijgen.De studie is donderdag gepubliceerd in de New Engeland Journal of Medicine. Het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam coördineerde het Nederlandse deel van het onderzoek. Volgens de Nederlandse onderzoeksleider dr. Wessel Ganzevoort, gynaecoloog van het AMC, is het effect van deze studie dat de richtlijnen in Nederland zullen worden aangepast. "Uit de studie blijkt dat de baby geen schade ondervindt van de medicatie. Bovendien krijgen zwangere vrouwen minder vaak te maken met een gevaarlijke hoge bloeddruk die het risico op ernstige complicaties vergroot", zegt Ganzevoort. "Daarnaast bleek dat moeders bij wie een hogere bloeddruk werd geaccepteerd, vaker ernstig verhoogde bloeddruk kregen en om die reden eerder bevielen. Het advies is nu om bij zwangere vrouwen met hoge bloeddruk een normalere bloeddruk na te streven." Lees verder 

25-01-'15: BABYVOEDING VOL MET GMO'S
Bron: Gewoon-Nieuws.nl
In de VS circuleert een petitie om de top drie fabrikanten in de zuigelingenvoeding ervan te overtuigen dat zij moeten stoppen met het gebruik van GMO’s in hun babyproducten. Het gaat om de merken “Similac”,”Nutrition” en “Nestlé”. Al deze poedervormige producten bezitten een overvloed aan genetisch gemanipuleerde ingrediënten (GMO”s). Bij de bereiding van de producten wordt in ruime mate maïs en soja gebruikt.  Dit samengevoegd met suiker maakt dat kinderen meer dan normaal in de natuur worden blootgesteld aan GMO’s met alle mogelijke nadelige gevolgen. Enkele jaren geleden werd er al gewaarschuwd voor deze gevaarlijke voedingsmiddelen voor zuigelingen. Specifiek gericht op “Similac’s Go&Grow”. Het product wordt verkocht voor baby’s van 9 tot 24 maanden en pretendeert uitgebalanceerd voedsel te zijn voor de wat oudere baby’s. Lees verder 

22-01-'15: STRESS TIJDENS ZWANGERSCHAP HANGT SAMEN MET DARMBACTERIËN VAN BABY
Bron: Nu.nl
Baby's van gestreste moeders hebben een minder gunstige samenstelling van darmbacteriën. Dat blijkt uit een onderzoek van de Radboud Universiteit. De onderzoekers hebben stress en angst bij zwangere vrouwen gemeten via vragenlijsten en het hormoon cortisol in speeksel. Daarnaast onderzochten ze ontlastingmonsters van 56 baby's vanaf zeven dagen tot vier maanden oud. Zowel de gerapporteerde stress van moeders als de cortisolniveaus bleken verband te houden met de variatie in de microbiota van de baby's. Dat gold ook nadat er in de analyses gecontroleerd werd voor borstvoeding en postnatale stress. Moeders waarbij de ervaren stress én de cortisolniveaus hoog waren, hadden baby's met meer Proteobacteriën, minder melkzuurbacteriën en minder Actinobacterieen in hun microbiota. Dit kenmerkt een ongunstige samenstelling van de microbiota. Dit blijkt ook uit de samenhang tussen deze microbiota en meer darmklachten en allergische reacties bij de baby's in deze onderzoeksgroep. De onderzoekers wijzen erop dat de duidelijke samenhang niet verward moet worden met een causaal verband. Lees verder 

15-01-'15: NIEUWE ADEMTEST VOORSPELT ASTMA BIJ JONGE KINDEREN
Bron: Nu.nl
Wetenschappers van het Maastricht UMC+ hebben aangetoond dat een nieuwe ademtest nauwkeurig kan vaststellen of jonge kinderen astma ontwikkelen of niet. Dat meldt het American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. Symptomen zijn benauwdheid, hoesten en een 'piepende' of 'zagende' ademhaling. Maar liefst 40 procent van alle kinderen tot 6 jaar krijgt vroeg daar een keer last van. Vaak krijgen zij onterecht de diagnose astma en gebruiken ze dus overbodige medicatie. Twee derde blijkt eigenlijk voorbijgaande klachten te hebben, veroorzaakt door virale infecties. Nu is er nog geen betrouwbare test die onderscheid kan maken tussen voorbijgaande klachten en astma. Lees verder

13-01-'15: 'BABY'S SLAAN NIEUWE INFORMATIE BETER OP DOOR DUTJE'
Bron: Nu.nl
Baby's slaan nieuw geleerde informatie beter op als ze meteen daarna een dutje doen, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.Na een slaapje zijn baby's van zes tot twaalf maanden oud beter in staat om een nieuwe vaardigheid te reproduceren, die ze eerder gedemonstreerd hebben gekregen van een volwassene. Waarschijnlijk helpt het dutje bij het opslaan en verwerken van herinneringen.  Dat melden Duitse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

Wanten
Bij het experiment werd aan 216 baby's gedemonstreerd hoe ze wanten konden uittrekken bij een pluche knuffelbeest. Een volwassen onderzoeker deed de handeling nauwkeurig voor, door de wanten langzaam uit te trekken en vervolgens te rinkelen met belletjes die aan de stof waren bevestigd. De helft van de baby's deed vlak daarna een dutje van dertig minuten of meer. De andere helft van de jonge proefpersonen sliep niet of nauwelijks. Vervolgens werden de baby's opnieuw geconfronteerd met het knuffeldier dat wanten droeg. De kinderen die goed hadden geslapen, bleken veel vaker geneigd om de wanten van het pluche beest op de juiste manier uit te trekken. Lees verder

09-01-'15: 'HOGE ZONNEACTIVITEIT VERMINDERT VRUCHTBAARHEID'
Bron: Nu.nl
De activiteit van de zon heeft invloed op de levensduur van de mensen en de hoeveelheid kinderen die ze verwekken. Mensen die worden geboren in een periode met veel zonneactiviteit leven gemiddeld 5,2 jaar korter. Ook krijgen ze over het algemeen minder kinderen en kleinkinderen. Dat melden Noorse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the Royal Society B. De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door kerkarchieven te analyseren. Ze verzamelden gegevens over 9.000 personen die leefden tussen 1750 en 1900. De geboortedata van deze mensen werden afgezet tegen de zonneactiviteit in hun geboortejaar. Deze kan worden berekend aan de hand van de zonnecyclus. Verder zochten ze uit hoe lang mensen hadden geleefd, hoe veel kinderen ze hadden gekregen en of die kinderen zich ook weer hadden voortgeplant. Lees verder 

2014

26-12-'14: 10 MEEST VOORKOMENDE BABYNAMEN VAN 2014
Bron: Lindanieuws.nl
Laat die buitenlandse beroemdheden maar lekker losgaan met windstreken, bloemen en fruitsoorten. Bij het kiezen van een naam voor onze kinderen, zijn wij Nederlanders net als met ons eten: simpel en herkenbaar doet het het best. De Sociale Verzekeringsbank regelt in Nederland de kinderbijslag en weet daarom dus ook hoe elk nieuw ingeschreven kindje wordt genoemd. Elk jaar zetten ze de meest gebruikte babynamen op een rij. Hier het lijstje tot en met het derde kwartaal van 2014. In januari volgt de uiteindelijke lijst.

Top 5 namen voor jongens

1. Bram: Deze naam werd dit jaar aan 551 jongetjes gegeven. In 2013 stond de naam Sem op nummer 1 en het jaar daarvoor Daan.

2. Daan: En dat is ook gelijk de nummer 2 in het lijstje. Een naam die je niet in het buitenland tegenkomt en het al jaren goed doet in ons land; hij lijkt niet weg te slaan uit de top 5. ‘Daan’ werd in 2014 536 keer gebruikt.

3. Finn: Al enkele jaren zijn de eenlettergrepige namen erg populair. Kort maar krachtig is gelukkig altijd een verstandige keuze, zei namendeskundige Maarten van der Meer eerder al tegen LINDAnieuws. Finn kwam in de laatste paar jaar uit het niets de top 10 binnen. In 2014 kregen 512 jonge ventjes deze naam.

4. Lucas: Ook deze naam is al jaren in de top 5 te vinden. Af en toe afgewisseld met het meer Hollandse Luuk, werd Lucas dit jaar de naam van maar liefst 507 jongetjes.

5. Sem: De nummer 1 van vorig jaar is langzaam aan het zakken in de lijst, maar was in 2014 nog steeds goed voor 505 blije ouders

Top 5 namen voor meisjes

1. Sophie: Maar liefst 619 kleine Sophietjes zagen dit jaar het levenslicht. Al jaren staat de naam in de top 5. In 2010 stond Sophie ook lekker bovenaan.

2. Emma: Ook deze naam blijft het goed doen. In 2009, 2011 en 2012 stond Emma nog op nummer 1 in het lijstje. Dit jaar kregen 533 meisjes deze naam.

3. Julia: Op 508 geboortekaartjes stond de naam Julia. Ook al jaren een bekende in de top 5.

4. Mila: Met Mila lijkt er een nieuwe, iets exotischere weg in te zijn geslagen. Uit het niets werd deze naam twee jaar geleden ineens populair. Sinds dit jaar lopen er 443 nieuwe Mila’s rond in Nederland.

5. Isa: In totaal kozen ouders dit jaar 432 keer voor de naam Isa.

21-12-'14: GROOT TABOE OP DEPRESSIE IN ZWANGERSCHAP
Bron: Telegraaf.nl
Er ligt nog een te groot taboe op depressieve klachten van zwangere en pas bevallen vrouwen. „Het standaard beeld op tv en in films is dat van een zielsgelukkige moeder met een blakende baby in haar armen”, constateert Veerle Bergink, psychiater en onderzoeker bij het Erasmus MC. „In het echt is dat wel eens anders.” 5 tot 10 procent van de vrouwen krijgt last van depressieve klachten rond de geboorte van haar kind. „Maar in bijvoorbeeld Ouders van nu, een tijdschrift gericht op jonge ouders, lees je hier helemaal niets over. Hoogstens over een totaalruptuur, en aan het einde van het verhaal is de vrouw heel blij met haar kind. Zo gaat het echt niet altijd”, stelt Bergink.  „In de zwangerschap worden mentale klachten van vrouwen nog te vaak gebagatelliseerd. Dat hoort erbij, horen ze dan. Of 'wacht maar tot je je baby in je armen hebt, dan weet je waar je het voor doet'. Veel vrouwen voelen zich niet serieus genomen. Lees verder  

16-12-'14: EERSTE KAMER UNANIEM VOOR MODERNE REGELS VERLOF EN ARBEIDSTIJDEN
Bron: Rijksoverheid.nl
De Eerste Kamer heeft vandaag unaniem ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De meeste maatregelen, bedoeld om het combineren van werk en zorg gemakkelijker te maken, gaan vanaf 1 januari 2015 gelden. Dit wetsvoorstel vormt samen met de Wet werk en zekerheid (WWZ) en de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) een belangrijke stap richting een fatsoenlijke en moderne arbeidsmarkt.

De nieuwe wet regelt dat partners een onvoorwaardelijk recht krijgen op drie dagen opname van ouderschapsverlof rond de geboorte van het kind. Daarmee krijgen zij - naast het huidige kraamverlof van twee dagen - meer mogelijkheden om rond de geboorte tijd door te brengen met hun kind. Ook wordt het bevallingsverlof van moeders bij een langdurige ziekenhuisopname van haar pasgeboren kind verlengd. Een moeder krijgt de gelegenheid om na de ziekenhuisopname haar kind tien weken thuis te verzorgen. Het huidige zwangerschap- en bevallingsverlof van zestien weken is in die gevallen niet afdoende. 

Daarnaast gaat het bevallingsverlof van een moeder over naar haar partner als zij overlijdt bij de geboorte van het kind. Op die manier is een pasgeboren kind verzekerd van de zorg van een ouder. Verder is geregeld dat kort- en langdurend zorgverlof voortaan ook kan worden opgenomen bij bijvoorbeeld de zorg voor een huisgenoot, vriend of tweedegraads familielid. Nu nog kan alleen zorgverlof worden opgenomen voor een zieke partner of ouder of voor een ziek kind. Werknemers mogen volgens de nieuwe wet ook elk jaar vragen om een andere arbeidsduur, bijvoorbeeld het aantal dagen dat per week wordt gewerkt. Tot nu toe kon dat maar één keer per twee jaar. Ook kan verlof flexibeler worden opgenomen. Lees verder  

13-12-'14: 'KLEUTERS MET DEPRESSIE VERTONEN AFWIJKEND SPELGEDRAG'
Bron: Nu.nl
Kleuters met een depressie vertonen een afwijkend spelgedrag. Ze spelen minder, zijn sneller afgeleid en doen weinig fantasiespelletjes. Dat blijkt uit onderzoek van orthopedagoog Annemieke Mol Lous, meldt de Volkskrant zaterdag. Volgens Mol Lous zijn depressies bij kleuters zeldzaam. Het zou gaan om 0,5 tot 2 procent van alle 3- tot 6-jarigen. Desondanks vindt ze het belangrijk dat er tijdig wordt vastgesteld dat er sprake is van een depressie en deze spoedig behandeld wordt. "Een depressie in de kleutertijd werkt een leven lang door." Lees verder

13-12-'14: BEST BIJZONDER: GEBOREN WORDEN OM 10:11 OP 12/13/14
Bron: RTLnieuws.nl
Op welk tijdstip je kind precies ter wereld komt is natuurlijk niet zo belangrijk. Maar het is toch wel grappig als de geboortedatum van je baby - op zijn Amerikaans - 12/13/14 is en om 10:11 uur wordt geboren. 10:11-12/13/14: In een groot land als de Verenigde Staten was de kans natuurlijk best groot dat iemand zo'n mooie getallenreeks op een geboortekaartje mocht schrijven.
Lees verder

9-12-'14: 'DREIGEN MET STRAF VOOR LIEGEN BIJ KINDEREN WERKT NIET'
Bron:Nu.nl
Kinderen gaan niet minder liegen als hen een straf voor leugens in het vooruitzicht wordt gesteld. Dat zou blijken uit nieuw wetenschappelijk onderzoek.  Kinderen zijn het meest geneigd om leugens te vermijden als hen wordt uitgelegd dat ze anderen met dat gedrag kunnen kwetsen. Als er wordt gedreigd met straffen, gaan ze juist vaker liegen. Dat melden onderzoekers van de McGill Universiteit in Canada in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Experimental Child Psychology. Lees verder  

7-12-'14: BABY'S HEBBEN HUIDHONGER
Bron: Oudersvannu.nl
Baby's die veel lichaamscontact hebben, groeien beter. Dat blijkt uit een onderzoek over groeien. Veel knuffelen met je baby bevordert dus zijn groei. Pasgeboren baby’s hebben behoefte aan lichaamscontact. Dat heet huidhonger. Midden jaren ’80 bleek dat al in een Amerikaans ziekenhuis: couveusebaby’s die niet werden aangeraakt, bleven sterk achter in groei. Baby’s van wie elke nacht de rug werd gestreeld, groeiden normaal. In de baarmoeder worden baby’s continu aangeraakt en gewiegd. Ze zijn 24 uur per dag in contact met het lichaam van hun moeder. Ze hebben geen honger, geen pijn, het is een veilige plek. En dan is daar de geboorte en wordt het warme holletje verruild voor een onmetelijk grote wereld waarin het kind vaak alleen slaapt, in de box ligt, in een wipstoel zit of in een kinderwagen ligt.De continuïteitstheorie stelt: ga door met dat wiegen, aanraken en strelen. Draag je baby, laat hem met jou meedeinen. Na een maand of 9 geeft je kind zelf aan dat hij de wijde wereld in wil en kruipt hij letterlijk van jou vandaan.
Lees verder

3-12-'14: THUISBEVALLING ZORGT VOOR MINDER COMPLICATIES'
Bron: lindanieuws.nl
Is een thuisbevalling nou wel of niet veiliger dan een ziekenhuisbevalling? Dat is een terugkerende vraag, met steeds wisselende antwoorden. Volgens Brits onderzoek zorgt een thuisbevalling voor minder complicaties. Wij belden met een verloskundige om te vragen of de Britten gelijk hebben.  Het antwoord: Ja, maar alleen wanneer zowel moeder als kind gezond zijn en er geen sprake is van mogelijke risicofactoren, stelt verloskundige Suzanne Reijke van Verloskundigen Amsterdam Zuid. Uit het Britse onderzoek blijkt dat moeders minder complicaties krijgen wanneer ze niet in het ziekenhuis bevallen. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat moeders zich thuis meer op hun gemak voelen. Bij een thuisbevalling zou vijf keer minder kans zijn op een keizersnede en bijna de helft minder kans op een bloedtransfusie, aldus de BBC. Lees verder

 

2-12-'14: 'ZWARE BABY'S PRESTEREN LATER BETER OP SCHOOL'
Bron: Nu.nl
Zware baby's presteren later beter op school, zo blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek. Baby’s die relatief zwaar zijn bij hun geboorte halen in alle klassen van de lagere school gemiddeld betere cijfers dan kinderen met een laag geboortegewicht. Het effect gaat zelfs op bij tweelingen: de zwaarste helft van een tweeling scoort over het algemeen iets beter op school dan zijn lichtere broertje of zusje. Dat melden onderzoekers van Northwestern University in het wetenschappelijk tijdschrift American Economic Review.
Baarmoeder
De wetenschappers baseren hun bevindingen op gegevens van 1,3 miljoen kinderen in de Verenigde Staten, waaronder 15.000 tweelingen. De kinderen werden vanaf hun geboorte gevolgd tot het einde van de lagere school. De wetenschapper vonden een significant verband tussen het geboortegewicht en de schoolprestaties. Hoofdonderzoeker David Figlio vermoedt dat zware baby’s voordeel halen uit het feit dat ze gemiddeld iets langer in de baarmoeder verblijven. Daardoor zouden hun hersenen bij hun geboorte beter zijn ontwikkeld. Van dat voordeel zouden de kinderen hun hele jeugd profiteren.  Lees verder

28-11-'14: MINDER PIJNLIJK VRUCHTBAARHEIDSONDERZOEK MET 'SCHUIMECHO'
Bron: Nu.nl
Vruchtbaarheidsonderzoek bij vrouwen kan een stuk minder belastend en pijnlijk worden gemaakt. Gynaecologen kunnen het standaard röntgenonderzoek in de toekomst vervangen door een zogeheten 'schuimecho'. Dat blijkt uit een onderzoek van het VUmc-ers en het Spaarne Ziekenhuis, waarvan de resultaten zijn verschenen in het vaktijdschrift Fertility and Sterility. Problemen met zwanger raken kunnen te maken hebben met afgesloten eileiders. Om de doorgankelijkheid van de eileiders te bepalen, ondergaan vrouwen nu een pijnlijk röntgenonderzoek waarbij contrastvloeistof wordt ingespoten. Soms moet zelfs een kijkoperatie worden uitgevoerd. Gynaecoloog Mark Hans Emanuel van het Spaarne Ziekenhuis heeft daar iets op gevonden: schuim dat na inspuiten naar de baarmoederholte en de eileiders gaat. Lees verder

 

25-11-'14: BABY'S HERINNEREN ZICH VOORAL POSITIEVE ERVARINGEN
Bron: Nu.nl
Positieve ervaringen blijven beter hangen in het geheugen van baby's dan negatieve of neutrale belevenissen, zo blijkt uit een nieuw onderzoek.  Vijf maanden oude baby's onthouden de vorm en het uiterlijk van een nieuw speeltje beter als ze tegelijkertijd een vriendelijk sprekende volwassene zien. Wanneer ze tijdens een confrontatie met een nieuw speeltje boos of neutraal worden toegesproken, blijft de herinnering veel minder goed hangen. Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Infant Behavior and Assessment. Lees verder

 

21-11-'14: NIEUW VOORBEHOEDSMIDDEL IN DE MAAK: ANTICONCEPTIESLUIS
Bron: Volkskrant.nl
Wetenschappers uit Eindhoven hebben de handen ineen geslagen om een opmerkelijke vorm van anticonceptie te ontwikkelen. Samen met industrieel ontwerper Peter van de Graaf, die het plan bedacht en `Choice` doopte, werken ze aan een voorbehoedsmiddel dat maar één keer hoeft te worden aangebracht, geen (hormonale) bijwerkingen heeft, altijd kan blijven zitten en ongelukjes (en veel abortussen) tot het verleden laat behoren: een anticonceptiesluis. Lees verder

 

12-11-'14: ROKENDE ZWANGERE WORDT STEVIG AANGEPAKT
Bron: RTLnieuws.nl
Roken tijdens de zwangerschap, er zijn nog altijd veel vrouwen die het - dagelijks - doen. Vooral onder lager opgeleiden is het een groot probleem. Daarom wordt roken door zwangeren nu steviger aangepakt. Gynaecologen, verloskundigen en het Trimbos-instituut hebben samen een beleid opgesteld dat zwangere vrouwen van hun sigaretten af moet krijgen en houden. Ook hun partners moeten met het beleid van het roken afgeholpen worden. Lees verder  

10-11-'14: 10 REDENEN WAAROM BORSTVOEDING HET BEST IS
Bron: aHealthyLife.nl
Wel of geen borstvoeding geven: dat is een beslissing die elke moeder moet maken als een kind wordt geboren. In sommige periodes, zoals de naoorlogse jaren 50, was borstvoeding uit de mode. Maar nu wordt algemeen erkend dat moedermelk veel beter is dan zelfs de meest geavanceerde flesvoeding. De WHO raadt aan om kinderen – indien mogelijk – tenminste twee jaar lang borstvoeding te geven. Volgens een onderzoek naar borstvoeding door de Australische Senaat uit 2007, begint 83% van de moeders in het ziekenhuis met borstvoeding. Maar slechts 45% gaat daarmee door tot drie maanden en 14% tot zes maanden. Hoewel het klopt dat flesvoeding de levens van ontelbare baby’s heeft gered die, om welke reden dan ook, geen borstvoeding konden krijgen, is het wel zo dat als een moeder in staat is borstvoeding te geven, ze dat ook zeker moet doen. Lees hier wat de 10 redenen zijn!

04-11-'14: BORSTVOEDENDE STUDENTE GAAT VIRAAL
Bron: deTelegraaf.nl
Een foto op Facebook van een studente die haar baby borstvoeding geeft, heeft voor heel wat positieve reacties gezorgd! De foto is vorige maand genomen toen Jacci Starkey borstvoeding gaf aan haar destijds zes weken oude zoontje Alek. Het moment werd vastgelegd tijdens haar afstudeerceremonie aan de universiteit van Queensland in Australië. Het was de universiteit zelf die de foto plaatste. Lees verder

31-10-'14: TEXTUUR VOEDING BEÏNVLOEDT EETGEDRAG KINDEREN
Bron: Nu.nl
De textuur van voedsel bepaalt of jonge kinderen hun eten laten staan of opeten. Smaak en kleur zijn minder van belang. Dat blijkt uit onderzoek van het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht bij kinderen tussen 2,5 en 4 jaar. Bijna de helft van alle kinderen tussen 4 en 24 maanden wordt door hun ouders bestempeld als een kieskeurige eter. Het gevaar daarvan is dat kinderen daardoor te weinig voedingsstoffen binnen krijgen en niet gevarieerd genoeg eten. Dat kan volgens onderzoekers mogelijk ook op latere leeftijd problemen in eetgedrag en eetpatroon veroorzaken. Een kind dat weigert te eten zorgt daarnaast ook voor stressvolle situaties voor de ouders. Wetenschappers proberen daarom te achterhalen welke kenmerken van voeding van invloed zijn op kieskeurig eetgedrag. Lees verder

15-10-'14: VROUWEN KUNNEN BEVALLINGSVERLOF PER 1-1-15 FLEXIBEL INZETTEN
Bron: KNOV.nl
Vrouwen die een baby krijgen, mogen vanaf 1 januari vier van de tien weken bevallingsverlof flexibel inzetten. De Tweede Kamer stemde op 14 oktober in met een voorstel van D66 om vrouwen de kans te geven flexibel in hun werk in te stromen na de bevalling. Vrouwen hebben recht op zestien weken bevallings- en zwangerschapsverlof. Vanaf zes weken tot de uitgerekende bevallingsdatum hebben vrouwen recht op verlof, na de bevalling hebben de vrouwen nog recht op tien weken verlof. Tot nu toe moesten deze tien weken in één keer worden opgenomen. Vanaf 1 januari kunnen vrouwen de laatste vier weken van het verlof over een periode van dertig weken naar eigen inzicht indelen, door bijvoorbeeld in deeltijd aan het werk te gaan.

13-10-'14: NIET ROKEN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP VOORKOMT 10% VAN DE GROTERE ZWANGERSCHAPSCOMPLICATIES
Bron: KNOV.nl
Zeker 10% van de grotere zwangerschapscomplicaties kan voorkomen worden als zwangere vrouwen niet roken. Hoewel het aantal rokende zwangeren vrouwen tussen 2001 en 2010 is gehalveerd, blijft stoppen met roken voor en tijdens de zwangerschap een zeer belangrijk aandachtspunt.

Dat zegt minister Schippers (Volksgezondheid) over roken tijdens de zwangerschap. Een gezonde levensstijl (niet roken, niet drinken, geen drugs) voor en tijdens de zwangerschap geeft een grotere kans op een gezonde zwangerschap en een gezonde baby. De beroepsorganisatie van verloskundigen (KNOV) maakt zich al jaren hard voor de bewustwording van een gezonde levensstijl van (aanstaande) moeders omdat dit cruciaal is voor een gezonde ontwikkeling van de (ongeboren) baby. Een gezond klimaat in de baarmoeder is niet alleen van invloed op de zwangerschap, maar ook op de latere gezondheid van een kind. Daarom is het ook zo belangrijk dat vrouwen die zwanger willen worden, ook al in een goede gezondheid verkeren. Dat betekent dus: niet roken, geen alcohol en geen drugs vóór, tijdens en ook na de de zwangerschap (meeroken is slecht voor de baby en via moedermelk worden schadelijke stoffen van sigaretten, drugs en alcohol doorgegeven). Lees verder  

09-10-'14: LANGER ZWANGERSCHAPSVERLOF BIJ MEERLING
Bron: Nu.nl
Vrouwen die een meerling verwachten, krijgen waarschijnlijk vier weken eerder zwangerschapsverlof. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft geen bezwaar tegen een voorstel van het CDA hiervoor. Asscher zei dat donderdagavond bij de behandeling van zijn plannen om verlofregelingen uit te breiden. De minister kan ook leven met een voorstel van D66 waardoor vrouwen hun bevallingsverlof flexibeler kunnen indelen. Ze kunnen dan bijvoorbeeld geleidelijk weer gaan werken. Lees verder

04-10-'14 VROUW KRIJGT KIND NA BAARMOEDERTRANSPLANTATIE
Bron: Nu.nl
Voor het eerst is een baby geboren nadat een vrouw een getransplanteerde baarmoeder had gekregen. Het medische tijdschrift The Lancet meldt zaterdag dat de moeder een 36-jarige Zweedse is, die de baarmoeder van 61-jarige vriendin had gekregen. De Zweedse had zelf wel werkende eierstokken en de baby kon zo via IVF worden verwekt. De baby is een klein jongetje van slechts 1,8 kilo, die in de 31e week van de zwangerschap met een keizersnede is geboren omdat er complicaties optraden. Moeder en kind maken het goed, verzekeren artsen aan het tijdschrift. Lees verder

04-10-'14: BABY VROEG GLUTEN GEVEN VOORKOMT COELIAKIE NIET
Bron: Nu.nl
Het heeft geen zin om baby’s, in de leeftijd van vier tot zes maanden oud, al gluten te geven. Ook het geven van borstvoeding beschermt baby’s niet tegen coeliakie. Dat blijkt uit een groot Europees onderzoek onder leiding van het Leids Universitair Medische Centrum (LUMC). Aan het onderzoek deden bijna 950 kinderen uit acht landen mee, die door erfelijke belasting een verhoogde kans op coeliakie hebben. De helft van de kinderen kreeg op de leeftijd van vier tot zes maanden dagelijks 100 milligram gluten in de voeding. Lees verder

29-09-'14: WERELD BORSTVOEDING WEEK 2014
Bron: deVerloskundige.nl
Het is Wereld Borstvoeding Week van zaterdag 27 september t/m zondag 5 oktober. Het thema is dit jaar: Borstvoeding: een streven voor het leven. Borstvoeding is de meest natuurlijke en gezonde voeding voor een baby. Borstvoeding draagt niet alleen bij aan de ontwikkeling van je baby, maar ook aan zijn gezondheid én die van jou. Lees verder

21-09-'14: IMMUUNSYSTEEM VAN BABY'S STERKER DAN GEDACHT
Bron: Nu.nl
Het immuunsysteem van nieuwgeboren is anders, maar niet minder goed dan dat van volwassenen.Dat schrijven Engelse wetenschappers van het King’s College London deze week in Nature Medicine. Tot dusver dachten wetenschappers dat het immuunsysteem van baby’s minder sterk was dan dat van volwassen. De reden daarvoor zou zijn dat een te heftige immuunrespons schade aan kon brengen aan de ontwikkeling van het kind. De Engelse wetenschappers wilden dit echter niet geloven en doken nogmaals in het immuunsysteem van nieuwgeborenen. Ze keken specifiek naar T-cellen, die het immuunsysteem gebruiken om cellen geïnfecteerd met virussen of bacteriën aan te pakken. Het waren juist die cellen waarvan wetenschappers dachten dat ze bij baby’s onderdrukt zijn. Lees verder

16-09-'14: GEPLAND THUIS OF POLIKLINISCH BEVALLEN: EVEN VEILIG
Bron: KNOV.nl
De gezondheidsuitkomsten voor de baby zijn voor vrouwen die van plan zijn om thuis te bevallen als voor vrouwen die van plan zijn poliklinisch te bevallen even goed. Dat blijkt uit een groot onderzoek dat deze week gepubliceerd is in het BJOG; International Journal of Obstetrics and Gynaecology. Deze cohortstudie, gebaseerd op PRN data van onder andere Ank de Jonge, afdeling Midwifery Science VUMc, is gehouden onder 743.070 vrouwen - die aan het begin van de baring onder begeleiding waren van een eerstelijns verloskundige. De onderzoekers vonden geen verhoogd risico op ongunstige perinatale uitkomsten (babysterfte, geboren met een slechte start of opname op de kinderafdeling) bij geplande thuisbevallingen van gezonde zwangeren met een eerste kind vergeleken met geplande poliklinische bevallingen. Voor vrouwen die al eerder een kind hadden gekregen en gepland hadden om thuis te bevallen, waren de uitkomsten beter voor het kind, zoals een hogere Apgar score. Lees verder

10-09-'14: HIELPRIK 40 JAAR IN NEDERLAND

Bron: Nu.nl

De hielprik bestaat veertig jaar in Nederland. Met de prik waarbij een druppel bloed wordt verkregen, worden elk jaar ongeveer 200 pasgeboren kinderen opgespoord, die anders zouden zijn overleden of ernstig gehandicapt zouden raken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het VU medisch Centrum 'vieren' het veertigjarig bestaan van de prik onder meer met de uitgave van een boek. Tegenwoordig worden ieder jaar 180.000 pasgeborenen door middel van een druppel bloed uit de hiel gescreend op achttien behandelbare aandoeningen. In 1974 begon het programma met slechts drie aandoeningen en dat bleef zo tot 2007. Lees verder  

09-09-'14: UITZENDING 'DIT IS DE DAG'

Gisteravond was op Nederland 2 bij het TV-programma 'Dit is de dag' een reportage te zien over baby Ryan. In dit programma wordt gekeken naar de gevolgen van de concentratie van ziekenhuizen (en het verdwijnen van veel verlosafdelingen in regionale ziekenhuizen zoals Meppel). Nelleke geeft tijdens de uitzending onze visie op dit geheel. Kijk hier de aflevering terug en hoor hier nog een reactie van Nelleke bij RTV Drenthe.

04-09-'14: TE VAAK AUTOMATISCH KEIZERSNEDE BIJ STUITLIGGING
Bron: Volkskrant.nl
Een keizersnede kan vaker worden voorkomen door een stuitligging te verhelpen met een draaipoging. Of een vrouw een draaipoging krijgt (ook wel 'een uitwendige versie' genoemd), verschilt per regio, blijkt uit Amsterdams onderzoek: gemiddeld wordt driekwart behandeld, maar in sommige streken slechts 8 procent.  Als een kind in de hoofdligging wordt gedraaid, kan het vaak toch via een vaginale bevalling geboren worden. Een kind in stuitligging betekent veelal een keizersnede. En dat heeft nadelen: 'Het blijft een operatie', zegt Frank Vandenbussche, hoogleraar verloskunde aan het Radboud umc. 'Na een keizersnede is een kind vaak minder fit en de longen zijn soms minder ontwikkeld.' Het contact tussen moeder en kind gaat bovendien iets moeilijker, omdat de moeder niet uit bed kan. Daarnaast, zegt Vandenbussche, bemoeilijkt een keizersnede een eventuele volgende zwangerschap. Lees verder

04-09-'14: 'WE MOETEN MEER KINDEREN KRIJGEN!'
Bron: Telegraaf.nl
Als we niet gauw meer baby's gaan maken, kan de toekomst voor Nederland en Europa er wel eens heel somber uitzien, stelt Bernard van Praag,  emeritus universiteitshoogleraar aan de UvA.  "Het lage geboortecijfer in Europa, ver onder de noodzakelijke 2,1 kind per vrouw, gaat rampzalig uitpakken voor de economische ontwikkeling", stelt hij in de Volkskrant. Hij betoogt dan ook dat we minder moeten denken in termen als 'komt dit mij nu wel uit?', en meer rekening moeten gaan houden met de economische situatie op de lange termijn. Voelen jullie je aangesproken? Want: minder kinderen betekent op de lange termijn minder actieve werknemers. Dat, terwijl een steeds groter deel van de bevolking ook het oudere deel van de bevolking gaat worden. Kortom: weinig mensen moeten voor veel mensen zorgen.
Van Praag kijkt met schrik naar de demografische ontwikkeling in Japan en vreest eenzelfde situatie voor Europa: "Zowel Japan als Europa kampen met een laag geboortecijfer, ver onder de reproductie-ratio van circa 2,1 kind per vruchtbare vrouw, en met een sterke stijging van de levensverwachting. Dat leidt tot een oude bevolking. In Japan is het aantal 65-plussers in de laatste 20 jaar ongeveer verdubbeld en men voorspelt een stijging tot 40 procent van de bevolking in 2060." Lees verder

20-08-'14: 'BORSTVOEDING HALVEERT RISICO OP POSTNATALE DEPRESSIE' Bron: Nu.nl
Het geven van borstvoeding kan het risico op een postnatale depressie halveren, zo blijkt uit een Brits onderzoek onder zo'n 14.000 pas bevallen moeders. Het risico op zo'n postnatale depressie stijgt echter juist wanneer een moeder borstvoeding wil geven, maar dit niet lukt. De gezondheidsvoordelen van borstvoeding voor baby's zijn bekend, maar de impact die het wel of niet geven van borstvoeding op de mentale gezondheid van de moeders heeft, was volgens de onderzoekers nog niet zo duidelijk. Lees verder

14-08-'14: NVWA WAARSCHUWT VOOR FOPSPENEN
Bron: Trosradar.nl
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor een nieuwe lijn fopspenen van het merk Bibi. Als een kind er veel op bijt kunnen er stukken loslaten. Deze spenen kunnen zwak worden of gaatjes krijgen als het kindje er veel op kauwt, waardoor stukken los kunnen laten. Hierdoor ontstaat verstikkingsgevaar.
De NVWA waarschuwt ouders om de spenen extra goed te controleren en deze niet te gebruiken als er bijtgaatjes in zitten. Het gaat om New Generation spenen voor jonge kinderen van 6 tot 36 maanden. Deze worden sinds 1 april van dit jaar verkocht. Een speen met bijtgaatjes of zwakke plekken dient direct uit de buurt van het kind geplaatst te worden. 

10-08-'14: WITTE KOOL OP BORSTEN NICOLETTE VAN DAM
Bron: RTLnieuws.nl
Nicolette van Dam heeft last van een kwaaltje waar wel meer moeders mee te maken krijgen na de bevalling: stuwingen. Maar de 29-jarige presentatrice heeft er een hele inventieve oplossing voor gevonden. De blondine plaatste zaterdagavond een foto van haar eigen borsten bedekt met witte koolblaadjes op Instagram. ''Ok het is niet bepaald sexy, maar werkt uitstekend tegen stuwingen... #wittekool #borstvoedingissues'', schreef de presentatrice erbij. Bij stuwingen komt de borstvoeding op gang. Dit kan zorgen voor pijnlijke en gevoelige borsten. Lees verder

06-08-'14: OLIVIA WILDE GEEFT BORSTVOEDING IN FOTOSHOOT
Bron: Nu.nl
Olivia Wilde heeft op een bijzondere manier geposeerd voor Glamour. In een fotoshoot voor de september-editie van het blad geeft de actrice haar zoontje Otis borstvoeding. "Bedankt Glamour, dat jullie snappen dat er niets onzedelijk is aan het voeden van een baby met honger",  twitterde Wilde nadat de foto's dinsdag online verschenen. Lees verder

05-08-'14: HULP VOOR SOMBERE ZWANGERE VROUWEN
Bron: deVerloskundige.nl
Op zwanger én somber zijn, rust helaas nog steeds een taboe. Aanstaande moeders zoeken zelden hulp. En dat terwijl psychische klachten behoorlijk vaak voorkomen tijdens de zwangerschap. 
Maar liefst 17 procent van de zwangere vrouwen voelt zich regelmatig somber en 12 procent heeft werkelijk een depressie. Waarom aan psychische klachten tijdens de zwangerschap tot nu toe niet veel gedaan werd, heeft te maken met twee belangrijke redenen. Veel zwangere vrouwen denken dat deze klachten als somberheid en niet kunnen genieten van de zwangerschap erbij horen. En daarnaast heeft de buitenwereld heeft weinig begrip voor zwangeren met sombere en angstige gevoelens. Als je zwanger bent, moet je gewoonweg blij en dankbaar zijn, lijkt de gedachte. Niet gek dus dat deze vrouwen het moeilijk vinden om hulp te zoeken. Lees verder

15-07-'14: BREIN VAN BRABBELENDE BABY 'OEFENT' VOOR EERSTE WOORDJES
Bron: Nu.nl
Als baby's alleen nog brabbelen, bereidt hun brein zich al voor op het uitspreken van de eerste woordjes, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Wanneer zeven tot elf maanden oude baby's spraakgeluiden horen, worden er gebieden in hun hersenen actief die betrokken zijn bij de coördinatië van mondbewegingen voor spraak. Waarschijnlijk oefent hun brein op die manier alvast om spraak te imiteren. Dat melden onderzoekers van de Universiteit van Washington in het wetenschappelijk tijdschrift PNAS. Lees verder

09-07-'14: DE TRAGIEK VAN HET EIGEN KAMERTJE
Bron: annemiekenieborg.nl
Een eigen kamertje kan heerlijk zijn voor een kind. Het kan een plek zijn waar ze hun avonturen beleven, waar de ruimte onder de hoogslaper kan veranderen in een hut, of een boot. Waar ze hun geheime spulletjes kunnen opbergen in een schatkist. Waar ze alleen kunnen spelen en zich kunnen verliezen in hun fantasiewereld. Heerlijk dus, maar wel alles op zijn tijd. Lees hier een interessant artikel over samen slapen!

30-06-'14: MINDER STRESS PASGEBORENE BIJ HUIDCONTACT EN WACHTEN MET DOORKNIPPEN NAVELSTRENG
Bron: KNOV.nl
Een baby heeft minder stress als hij direct na de geboorte op de borst van de moeder wordt gelegd.  Ook wachten met het doorknippen van de navelstreng, zorgt ook voor stressvermindering. Dat blijkt uit onderzoek van verloskundige Marrit Smit van het Leids Universitair Medisch Centrum. Verloskundige Marrit Smit deed onderzoek naar stressvermindering bij baby's. Hiervoor onderzocht  zij 109 pasgeboren kinderen die thuis of in het ziekenhuis waren geboren in de Leidse regio. Verloskundigen die aan het onderzoek meewerkten, legden de 109 baby's meteen na de geboorte bij hun moeder op het blote lichaam. Ook werd de navelstreng later doorgeknipt (dus niet meteen na de geboorte). De resultaten vergeleek de onderzoekster met een internationale controlegroep van gezonde, in het ziekenhuis geboren baby's. Bij deze pasgeborenen was de navelstreng direct doorgeknipt en werd het kind later bij de moeder gelegd.

In onze praktijk laten wij de baby's ook lekker bij moeder liggen en wordt de navelstreng niet direct doorgeknipt (mits er zich geen complicaties voordoen). Wil je nog meer weten? Lees dan hier het hele artikel.

27-06-'14: HOOGZWANGERE ATLETE RENT 800 METER OP KAMPIOENSCHAP'
Bron: Nu.nl
De Amerikaanse topsportster Alysia Montano is acht maanden zwanger, maar dat weerhield haar er niet van om aan de start te verschijnen van de 800 meter tijdens de Nationale kampioenschappen van de Verenigde Staten.Dat meldt NBC Sports donderdag. De 28-jarige sportster is ruim 34 weken zwanger. Tijdens haar zwangerschap is ze altijd door blijven rennen en dat voelde goed. De afgelopen vier jaar won de Amerikaanse telkens de 800 meter. Nu werd ze laatste, maar daar zat ze niet erg mee. Lees verder

26-06-'14: INVESTEER WERELDWIJD IN VERLOSKUNDIGEN EN RED LEVENS VAN MOEDERS EN BABYS
Bron: KNOV.nl
UNFPA (the United Nations Population Fund), International Confederation of Midwives (ICM), the World Health Organization (WHO) en partners onthullen in The state of the world’s midwifery 2014 hoe het er voor staat met de verloskundige zorg in de 73 landen waar de geboortezorg flink verbeterd moet worden. “Verloskundigen leveren een grote bijdrage aan de gezondheid van vrouwen, pasgeboren baby’s en aan de gemeenschap. Toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg is een basisrecht. Er is een grotere investering in de verloskunde wereldwijd nodig om dat voor elke vrouw te realiseren,” aldus dr. Babatunde Osotimehin. Lees verder

26-06-'14: 'OUDE MOEDERS BEREIKEN VAAK HOGE LEEFTIJD'
Bron: Nu.nl
Vrouwen die op latere leeftijd moeder worden, bereiken vaak een relatief hoge leeftijd, zo blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek. Als vrouwen na hun 33e nog in staat zijn om kinderen te krijgen, hebben ze een verhoogde kans om een hoogbejaarde leeftijd te bereiken. Mogelijk is een zwangerschap op latere leeftijd een teken dat het lichaam van een vrouw relatief langzaam veroudert. Lees verder

23-06-'14: THE LANCET PUBLICEERT SERIE ARTIKELEN OVER DE VERLOSKUNDE
Bron: KNOV.nl
'Verloskunde doet er toe, nu meer dan ooit'. Dit toont het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift The Lancet aan in een serie artikelen over ’Midwifery care’. "Midwifery is a vital solution to the challenges of providing high-quality maternal and newborn care for alle women and newborn infants, in all countries" Dat is de titel van de serie artikelen in The Lancet. De vier artikelen zijn door een grote groep internationale auteurs geschreven en laten de positieve impact van verloskundige zorg zien: vakkundige, betrokken en doelmatige zorg. Verloskundigen hebben wereldwijd een cruciale rol in de zorg voor vrouwen en baby’s rondom de zwangerschap en geboorte. Verloskundigen zorgen voor een betere gezondheid van vrouwen, kinderen en families. Niet alleen op korte termijn maar ook op de lange termijn. Lees verder

11-06-'14: 'TWEELING WORDT 24 DAGEN NA ELKAAR GEBOREN'
Bron: Nu.nl
Een tweeling in Boston wordt een 'wondertweeling genoemd, omdat de broertjes 24 dagen na elkaar werden geboren. Dat meldt ABC-news. De 35-jarige Lindalva Pinheiro da Silva was pas 24 weken zwanger toen haar vliezen braken. Artsen in het ziekenhuis probeerden de bevalling uit te stellen, maar vier dagen later werd haar eerste zoontje Alexandre geboren. Lees verder

04-06-'14: 'VAKER VROEGGEBOORTE BIJ SNEL OPEENVOLGENDE ZWANGERSCHAPPEN'
Bron: Nu.nl
Als vrouwen snel achter elkaar zwanger worden, neemt de kans op een vroeggeboorte sterk toe. Dat beweren Amerikaanse wetenschappers in een nieuwe studie. Ongeveer één op de vijf vrouwen die binnen een jaar na de geboorte van een kind opnieuw zwanger wordt, krijgt te maken met een vroeggeboorte. Als er een periode van minimaal achttien maanden tussen de twee zwangerschappen zit, is de kans op een vroeggeboorte slechts 7,7 procent. Tot die conclusie komen Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift BJOG. Lees verder

28-05-'14: APP VOOR WERKENDE ZWANGEREN
Bron: deVerloskundige.nl
Je bent helemaal in de wolken, want je bent in verwachting! Je gebruikt allerlei apps over de ontwikkelingen van je kindje in je buik en van je zwangerschap. Maar hoe zit het eigenlijk als je zwanger bent en werkt? Veel werkneemsters weten niet goed wat de regels en haar rechten zijn omtrent werken tijdens (en vlak na) de zwangerschap.

App Werk & Zwangerschap

De FNV komt op voor jouw belangen op het gebied van werk en inkomen en heeft een app ontwikkeld voor goed en verantwoord advies als het gaat om werken tijdens de zwangerschap. Alle juridische en andere vragen over werken tijdens de zwangerschap zijn te vinden in de app Werk en Zwangerschap. Deze app geeft je alle informatie die je als zwangere werkneemster of zzp’er nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan je recht op verlof, risico’s als je werkt met gevaarlijke stoffen of veel moet tillen, kinderopvang en extra pauzes. Of stel dat je baas niet zo blij is met je zwangerschap? Kan hij je ontslaan? En wanneer moet je eigenlijk verlof aanvragen? Hoe zit het met bezoek aan de verloskundige onder werktijd? Dit zijn voorbeelden van vragen waarop de app je een antwoord geeft. Lees verder

 

27-05-'14: HOGE BLOEDDRUK HOUDT VAAK AAN NA BEVALLING

Bron: Nu.nl
Vrouwen die in hun zwangerschap een te hoge bloeddruk hebben, houden daar vaak later nog last van. Twee jaar na hun bevalling heeft een derde van de vrouwen die tijdens de zwangerschap een te hoge bloeddruk had, die nog steeds. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van gynaecoloog in opleiding Wietske Hermes van het VUmc in Amsterdam. Hermes onderzocht ruim driehonderd vrouwen die aan het einde van hun zwangerschap kampten met een hoge bloeddruk. Twee jaar later nam ze hun bloeddruk nogmaals op. Daaruit bleek dat de kwaal in veel gevallen nog steeds aanwezig was. Lees verder

27-05-'14: 'OOK BABY'S EEN ZONNEBRIL OP'
Bron: Nu.nl
De meeste ouders weten wel dat ze de huid van hun kindjes moeten beschermen tegen de zon, maar dat dat ook geldt voor de ogen is nog niet genoeg doordrongen.Dat vindt het Oogfonds. De organisatie begint daarom een campagne om ouders ervan bewust te maken dat UV-straling niet alleen voor de huid, maar ook voor de ogen schadelijk kan zijn. Het fonds raadt ouders aan om hun kleintjes, ook baby's, een zonnebril te laten dragen als ze in de zomer buiten komen. ''Zonder goede bescherming kan te veel zonlicht, zeker in de zomer, permanente schade aan de ogen geven. Kinderogen zijn extra kwetsbaar'', meldt het Oogfonds dinsdag. Lees verder

26-05-'14: 'SLECHT ETEN VOOR ZWANGERSCHAP VERHOOGT KANS VROEGGEBOORTE' 
Bron: Nu.nl
Vrouwen die slecht eten voor ze zwanger worden, hebben 50 procent meer kans op een te vroeg geboren kindje.Dat schrijven Australische wetenschappers van de Universiteit van Adelaide deze week in The Journal of Nutrition. De wetenschappers onderzochten het eetpatroon van meer dan driehonderd vrouwen door middel van vraaggesprekken achteraf en vergeleken dat met data over het wel en wee rond de geboortes van hun kinderen. Lees verder

24-05-'14: PLACENTA BEVAT TIENTALLEN SOORTEN BACTERIËN
Bron: Nu.nl
De placenta, die tot nu toe steriel werd geacht, blijkt tientallen soorten bacteriën te bevatten.Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in de nieuwste editie van Science Translational Medicine. De bacteriën lijken het meest op die uit de mond en hebben mogelijk op verschillende manieren invloed op de foetus. De placenta of moederkoek is een orgaan dat tijdens de zwangerschap aangemaakt wordt door het embryo in de baarmoeder. De placenta vormt en scheidt de bloedsomloop van de moeder van die van het ongeboren kind en vormt een knooppunt voor uitwisseling van voedings- en afvalstoffen, hormonen en antistoffen. Lees verder

21-05-'14: BEVALLINGEN ZIJN GOUDMIJN VOOR ZIEKENHUIS
Bron: Skipr.nl
De ziekenhuizen hebben in 2012 een gezamenlijke omzet van ruim 222 miljoen euro gedraaid met bevallingen. Van de honderd meest voorkomende diagnoses is ‘bevallingen’ daarmee de individuele DBC die de ziekenhuizen het meeste geld opbrengt. Een en ander blijkt uit de behandeldata uit het zogeheten DBC Informatie Systeem (DIS) die DBC Onderhoud op 21 mei openbaar heeft gemaakt. Lees verder

21-05-'14: ZWANGERE VROUW REAGEERT STERKER OP MUZIEK
Bron: nu.nl
Zwangere vrouwen vertonen een bijzonder sterke reactie op muzikale klanken, zo blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek. Als zangere vrouwen muziekfragmenten moeten beoordelen, zijn ze meer uitgesproken dan vrouwen die niet in verwachting zijn. Ook reageert hun bloeddruk sterker op de muzikale tonen. Dat melden onderzoekers van het Max-Planck Instituut in Leipzig in het wetenschappelijk tijdschrift Psychophysiology. Lees verder

13-05-'14: ZWANGERSCHAP VERHOOGT KANS OP ONGELUK
Bron: Telegraaf.nl
Zwangerschap blijkt het risico op een auto-ongeluk fors te verhogen. Vooral vrouwen die in het tweede trimester achter het stuur kruipen zouden extra voorzichtig moeten zijn. Volgens Canadese wetenschappers, die meer dan 500.000 zwangere vrouwen bestudeerden, stijgt het risico op een auto-ongeluk in het tweede trimester met maar liefst 42 procent in vergelijking met de jaren voor de zwangerschap. Lees verder

09-05-'14: 'GOEDE VETTEN BESCHERMEN BABY'S TEGEN OVERGEWICHT
Bron: Nu.nl
Meer omega-3-vetzuren en minder linolzuur in de voeding van zuigelingen en jonge kinderen beschermt ze tegen overgewicht op latere leeftijd. Dat laat het proefschrift van Annemarie Oosting van het Universitair Medisch Centrum Groningen zien. De hoeveelheid linolzuur in voeding is de afgelopen decennia sterk toegenomen ten opzichte van omega-3-vetzuren. Dit kan, zo blijkt uit eerdere studies, het stijgende aantal mensen met ernstig overgewicht verklaren. Oosting onderzocht bij muizen of het tegenovergestelde, dus voeding met minder linolzuur en juist meer omega-3-vetzuur, het risico op obesitas op latere leeftijd verlaagt. Lees verder

06-05-'14: MINDER MOEDERSTERFTE IN NEDERLAND
Bron: Nu.nl
De kans dat een Nederlandse moeder sterft tijdens een zwangerschap of in het kraambed is sinds 2000 met 58 procent gedaald. Volgens het rapport State of the World Mothers 2014 van kinderrechtenorganisatie Save the Children presteert Nederland daarmee opvallend goed. Nederland staat dan ook in de top tien wereldwijd als het aankomt op een laag risico op moedersterfte. Over een periode van vijftien jaar staat Nederland zesde, in 2014 vijfde. Finland voert de lijst aan. In Niger was de kans de afgelopen vijftien jaar op moedersterfte het grootst, in 2014 presteerde Somalië het slechtst. Lees verder

05-05-'14: 'VROEGGEBOORTE BEÏNVLOED HERSENSTRUCTUUR'

Bron: Nu.nl

Als kinderen te vroeg worden geboren, ontwikkelen hun hersenen zich iets minder goed. Dat blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek.  De hersenen van kinderen die slechts vier tot zes weken te vroeg worden geboren, bevatten op latere leeftijd over het algemeen iets minder witte stof. Ook hebben ze vaak een relatief kleine thalamus, een hersenkern die betrokken is bij de aansturing van bewegingen en emoties. Die bevindingen hebben onderzoekers van de Universiteit van Iowa gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de Pediatric Academic Societies in Vancouver. Lees verder

 

05-05-'14: 'HELM VOOR BABY MET PLAT HOOFD WERKT NIET'

Bron: Telegraaf.nl
Een helmbehandeling voor gezonde baby's met een matige tot ernstige schedelafplatting blijkt niet effectief, kost te veel geld en leidt bovendien tot bijwerkingen. Tot deze conclusie komt onderzoeker Renske van Wijk van de Universiteit van Twente. Haar bevindingen verschenen in het British Medical Journal. In Nederland wordt bij een op de vijf baby’s in de eerste levensmaanden schedelvervorming vastgesteld. Dit kan ontstaan doordat de schedel van een baby nog relatief zacht is en het hoofd snel groeit, maar ook omdat een baby veel op de rug ligt. De vervorming van de schedel wordt tegengegaan door een baby vanaf vijf of zes maanden oud 23 uur per dag een helm te laten dragen tot hij een jaar oud is. Lees verder

01-05-'14: OPINIE THUISBEVALLING
Op dit moment heerst er weer wat onrust in Verloskundig Nederland omdat er een opinie over de thuisbevalling is geschreven. Lees hier de reactie van een zwangere, een verloskundige en een gynaecoloog.

01-05-'14: 'YOGA VERMINDERT STRESS TIJDENS DE ZWANGERSCHAP'
Bron: Nu.nl
Eén keer in de week een yogales volgen kan de stress tijdens de zwangerschap verminderen en de angst voor de bevalling doen afnemen, zo blijkt uit een nieuw onderzoek. De stress tijdens de zwangerschap en de angst voor de bevalling neemt door een wekelijkse yogales met maar liefst een derde af, zo blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Manchester. Dat meldt de Daily Mail.
De onderzoekers volgden twee groepen vrouwen die 22 weken zwanger waren. Eén groep volgde twee maanden lang wekelijks een yogales, de andere groep ging gedurende dezelfde periode wekelijks naar zwangerschapsgymnastiek. De yogalessen waren aangepast aan zwangerschap. Lees verder

30-04-'14: 'BABY HERKENT OBJECTEN OP FOTO'S AL VANAF 9 MAANDEN'

Bron: Nu.nl
Baby's zijn na negen maanden in staat om objecten op foto's te herkennen, zo blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek.  Als negen maanden oude baby's worden geconfronteerd met een foto van een speelgoedobject, onthouden ze dat beeld en herkennen ze het speeltje later nog. Dat melden Britse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Child Development. De bevindingen suggereren dat kinderen al voor hun eerste verjaardag de plaatjes in een prentenboek kunnen begrijpen. Lees verder

29-04-'14: 'SCHAF EIGEN BIJDRAGE ZIEKENHUISBEVALLING AF'
Bron: Nu.nl
De eigen bijdrage voor vrouwen die zonder medische indicatie in een geboortecentrum of ziekenhuis willen bevallen, moet verdwijnen. Dat staat in een advies aan minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD), dat in handen is van Eenvandaag. Het College Perinatale Zorg (CPZ) vindt dat er geen financiële barrières mogen zijn voor mensen die kiezen voor een bevalling in een ziekenhuis of geboortecentrum. De eigen bijdrage voor het bevallen in een geboortecentrum zonder medische indicatie bedraagt nu 336,08 euro.

Het adviesorgaan pleit voor een uniform tarief voor verloskundige zorg. ''Vooral vrouwen met een laag inkomen kunnen niet vrijelijk, zonder financiële overwegingen, kiezen op welke locatie zij willen bevallen, terwijl juist deze groep vrouwen een verhoogde kans op problemen heeft'', aldus het CPZ. Lees verder

29-04-'14: FLES DRANK WAARSCHUWT VROUWEN
Bron: Telegraaf.nl
Op het etiket van de meeste alcoholhoudende dranken komt vanaf 2016 een waarschuwing voor vrouwen die zwanger willen worden. De drankenfabrikanten hebben staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) beloofd een waarschuwing op ’zo veel mogelijk’ flessen te drukken. Die moet komen op 90 procent van de bieren, 70 procent van de wijnen en 60 procent van de flessen met gedestilleerde drank. Het logo wordt ongeveer zo groot als in Frankrijk. Lees verder

28-04-'14: SPAREN VOOR EEN BABY
Bron: Telegraaf.nl
De prijzen van kinderopvang lopen de spuigaten uit. Voor veel stellen kennelijk een hindernis. Steeds meer koppels besluiten te wachten met kinderen tot ze het financieel beter hebben. Zo werden er vorig jaar 6400 kinderen minder geboren dan in 2012. Ook Barbara (28), Marianne (34) en Patricia (30) stellen het moederschap uit.
Barbara Donkers (28): „Mijn vriend en ik werken allebei fulltime en verdienen eigenlijk prima. Toch stellen we onze kinderwens uit. We willen allebei heel graag kinderen, maar we willen ook nog gewoon op vakantie kunnen gaan zonder steeds bang te zijn dat we de vaste lasten niet meer kunnen betalen. We hopen over een jaar genoeg spaargeld te hebben om te proberen een kindje te krijgen.”
Ook Marianne ter Haar (34) twijfelt: „Ik heb naar de prijzen van de kinderopvang gekeken en schrok daar eerlijk gezegd van. De vraag is of ik minder kan gaan werken en zo ja, hoeveel schiet ik er dan bij in maandelijks? Is het dan nog allemaal te doen?” Lees verder

22-04-'14: 'BABY BEWEEGT TE WEINIG EN KRIJGT TEVEEL CALORIEËN'

Bron: Nu.nl
Niet alleen veel jongeren en volwassenen, maar ook veel baby's en peuters blijken te weinig lichaamsbeweging te krijgen. Bovendien bevat hun voeding te veel calorieën. Dat zegt voorzitter van de Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN) Lucy Smit dinsdag in het AD.

Smit maakt zich zorgen over het gebruik van bijvoorbeeld maxi-cosi's en wat zij noemt 'pyjamapapjes' voor het slapen. Het bestrijden van obesitas bij jongeren is volgens haar een van de grootste uitdagingen van de jeugdzorg. Ook consultatiebureaus moeten zich daar volgens haar mee bezig houden. Daarnaast zijn ouders zich volgens Smit onvoldoende bewust van het feit dat jonge kinderen vrij moeten kunnen bewegen om calorieën te verbranden. Lees verder

17 april 2014 OFFICIËLE OPENING VAN DE PRAKTIJK IN HET NIEUWE PAND
In het nieuws kom je het steeds vaker tegen. Aanstaande donderdag openen wij officieel de deuren van het nieuwe pand aan Blankenstein 410! Je bent vanaf 16uur van harte welkom!

Bron: Meppelercourant.nl
Meppel - Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden verhuisde al op 16 december van vorig jaar naar een nieuw pand aan Blankenstein in Meppel, maar op 17 april wordt de opening van de nieuwe praktijk groots gevierd. Dat is niet zonder reden, Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden lanceert daarnaast samen met kraamzorgorganisatie De Kraamvogel een concept dat uniek is in Nederland:

Door een intensieve samenwerking tussen verschillende partijen die geboortezorg aanbieden wordt de kwaliteit van de zorg verbeterd. Zwangeren hoeven met de komst van het nieuwe centrum niet meer te ‘shoppen’ naar de verschillende soorten zorg en kunnen voor alles wat ze nodig hebben terecht op één vertrouwde plek.

Droom die uitkomt
Nelleke Gosker, als verloskundige werkzaam in de praktijk zegt daarover het volgende: “In 2012 ten tijde van het vertrek van de afdeling acute verloskunde uit het ziekenhuis in Meppel kwam ik in gesprek met de toenmalig regiodirecteur van De Kraamvogel. Ik vertelde haar over mijn droom een centrum te openen waarin alles wat een zwangere nodig kan hebben rondom geboortezorg onder één dak te vinden zou zijn.” Tot haar verbazing bleek De Kraamvogel die ambitie te delen en bovendien nét een nieuw pand op het oog te hebben.
Ook Goskers’ naaste collega’s van de verloskundigenpraktijk bleken al snel geïnspireerd door het ambitieuze plan: “Het was zo leuk om te merken dat iedereen enthousiast was over de plannen voor het nieuwe concept. We zijn allemaal even trots op wat we nu samen neergezet hebben, dat is te gek!” Lees verder

15-04-'14: BEVALLEN HOEFT ECHT NIET ALTIJD IN HET ZIEKENHUIS
Bron: Trouw.nl
Als we niet opletten verdwijnt de thuisbevalling, waarschuwen de vroedvrouwen Nel Hagen en Rebecca Visser. Onnodige medicalisering is het gevolg. Internationaal wordt Nederland geroemd om haar verloskundige systeem waarbinnen vrouwen kunnen bevallen waar en met wie ze maar willen. Deze inrichting van de geboortezorg staat onder toenemende druk. De beroepsvereniging van gynaecologen (NVOG) pleit voor afschaffing van de zelfstandige positie van verloskundigen. Hiermee is een weg ingeslagen die, net als in Amerika, zal leiden tot onnodige verdere medicalisering van een proces dat in diepste wezen fysiologisch is. Lees verder

05-04-'14: 'DRIEKWART VAN VROUWEN VERLIEST INTERESSE IN MODE NA BEVALLING' 
Bron: Nu.nl
Ruim 78 procent van de vrouwen verandert de manier waarop ze zich kleedt op het moment dat ze bevalt van een kind.Dit blijkt uit Brits onderzoek waarvoor tweeduizend moeders zijn ondervraagd. De moeders lijken hun interesse in de mode terug te winnen rond de vierde verjaardag van hun kind. De ondervraagde vrouwen zijn na gemiddeld drie jaar en negen maanden weer trots op hun uiterlijk en willen hier dan opnieuw moeite voor gaan doen. Lees verder

04-04-'14: 'VERLOSKUNDE STAAT VOOR EEN HISTORISCH KEERPUNT'
Bron: KNOV.nl
Hoogleraar Verloskunde Raymond de Vries heeft een opiniestuk geschreven over veranderingen in de geboortezorg. De Volkskrant heeft dit stuk gepubliceerd op 27 maart. "De verloskundige zorg in Nederland staat voor een historisch keerpunt. Nederlandse verloskundigen zijn een toonbeeld van veilige en doelmatige zorg die vrouwen zeer en uitermate bevredigend vinden. Ons verloskundig systeem is een belangrijk exportproduct. Verschillende landen - waaronder de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland – gebruiken de Nederlandse manier voor het organiseren van de verloskundige zorg. 

Druk op Nederlands verloskundig systeem

Maar ondanks dat is een toenemende druk ontstaan om de Nederlandse verloskunde zorg te reorganiseren. De gemoederen tussen de eerste en tweede lijn in de verloskundige zorg laaiden daarom onlangs op. De NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie) pleit in een brief aan hun leden voor een regisseursrol voor de gynaecologen voor het geboorteproces. Hier zijn deze week kamervragen over gesteld door Agnes Wolbert van de PvdA . Sommige gynaecologen willen onze verloskunde zorg veranderen tot een systeem waar de gynaecoloog de leiding (“de kapitein van de schip”) van pathologische en fysiologische (natuurlijke) bevallingen neemt. Ironisch, omdat zo’n systeem, gecontroleerd door gynaecologen het systeem is dat de rest van de wereld juist niet meer wil. Lees verder

 

01-04-'14 NIPT VANAF VANDAAG BESCHIKBAAR IN NEDERLAND
De NIPT (de afkorting staat voor Niet Invasieve Prenatale Test) is een nieuwe test die per 1 april 2014 als proef in Nederland wordt aangeboden vanaf 10 weken zwangerschap. Met de NIPT kan het DNA van het kind worden onderzocht op trisomie 21 (Downsyndroom) trisomie 18 (Edwardssyndroom) en trisomie 13 (Patausyndroom). 
Zwangere vrouwen die een verhoogd risico hebben om een kind ter wereld te brengen met een ernstige erfelijke aandoening, zoals het syndroom van Down, krijgen vanaf 1 april de zogeheten NIPT-test vergoed. Minister Edith Schippers van VWS heeft dat vrijdag bekendgemaakt. De NIPT-test heeft als voordeel boven de al beschikbare vlokkentest en de vruchtwaterpunctie dat er geen risico is op een miskraam. 

Om toegang te krijgen tot de NIPT-test moet wel een verhoogd risico zijn vastgesteld. Dat kan blijken uit de medische geschiedenis of uit een zogenoemde combinatietest (van een echo en een bloedtest).  Lees verder
 

01-04-'14: PETITIE 'GEEF DE ZWANGERE EEN STEM IN GEBOORTEZORG'
Aan alle zwangeren/vrouwen/mannen/mensen, in alle stilte wordt de geboortezorg ingrijpend op de schop genomen, zonder dat dit aan de zwangeren wordt verteld. Dit heeft grote gevolgen voor de vrijheid en veiligheid van zwangeren en hun kinderen. Wij laten de minister weten het hier mee oneens te zijn. Wij willen de garantie dat de zorg aangepast wordt aan de behoeften van de vrouw, in plaats van andersom.  De cliënt centraal, maar dan echt!

Klik hier om naar de petitie te gaan.

27-03-'14: STERKE AFNAME BABYSTERFTE ZET DOOR
Bron: KNOV.nl

De babysterfte neemt steeds verder af en dat is een positieve ontwikkeling. De afgelopen 10 jaar is de babysterfte met 28% afgenomen. De meeste baby’s (68%) overlijden, nog steeds, bij een zeer vroege geboorte tussen de 22ste en 27ste week van de zwangerschap. Het aantal baby’s dat na een voldragen zwangerschap van minimaal 37 weken overlijdt, is met ruim 47% gedaald tot 2 per duizend baby’s. De samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen om de babysterfte terug te brengen, loont. Lees verder

 

24-03-'14: STRESS VERHOOGT KANS OP ONVRUCHTBAARHEID VROUW
Bron: Nu.nl

Dat blijkt uit onderzoek dat maandag in Human Reproduction verschijnt, waarover The Guardian bericht. Tijdens het onderzoek werden 373 Amerikaanse vrouwen tussen de achttien en veertig jaar gedurende twaalf maanden onderzocht. In die periode probeerden zij allemaal zwanger te raken. De onderzoekers hielden door middel van speekseltesten de hoeveelheid Cortisol bij, een hormoon dat vrijkomt bij stress. De vrouwen met de hoogste gehaltes van het stresshormoon hadden de meeste tijd nodig om zwanger te worden, of werden niet zwanger. Lees verder

 
12-03-'14: BLOEDINGEN NA KEIZERSNEDE KOMEN VAAK VOOR

Bron: Nu.nl
Veel vrouwen die een keizersnede hebben ondergaan, blijven daarna last houden van bloedingen. Het gaat om ongeveer 20 procent. Ze hebben last van verlengde menstruatie en tussentijds bloedverlies. Dat blijkt uit onderzoek van het VUmc. Volgens gynaecoloog Judith Huirne weten veel vrouwen en huisartsen niet dat deze klachten samenhangen met de keizersnede. ''Voor veel vrouwen zou het al genoeg zijn als ze weten dat dit komt door hun keizersnede'', aldus Huirne. ''Voor andere vrouwen is het zo vervelend dat ze doorgestuurd worden naar de gynaecoloog om behandeld te worden.'' Lees verder

04-03-'14: CENTERING PREGNANCY

De eerste groep Centering Pregnancy is gisteravond gestart! Centering Pregnancy is een vorm van zwangerschapsbegeleiding in groepsverband en wordt nu aangeboden in onze praktijk! Het verschil met reguliere controles is vooral dat er veel meer tijd en ruimte is om in te gaan op vragen over bijvoorbeeld een gezonde leefstijl, klachten tijdens de zwangerschap of de voorbereiding op de bevalling en de periode daarna. Meer weten? Lees hier en hier verder

28-02-'14: MAZELENEPIDEMIE LOOPT OP ZIJN EINDE, GEEN EXTRA PRIK MEER NODIG
Bron: Volkskrant.nl
Kinderen van jonger dan zes maanden krijgen geen extra mazelenprik meer. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Baby's uit gemeenten waar minder dan 90 procent van de kinderen tegen mazelen is ingeënt, werden vanaf juli vorig jaar uitgenodigd voor een vervroegde mazelenprik. De extra prik wordt stopgezet omdat de mazelenepidemie op zijn einde loopt. Kinderen krijgen standaard als ze 14 maanden zijn de BMR-vaccinatie aangeboden - tegen bof, mazelen en rodehond. Dat blijft zo. Lees verder

27-02-'14: GROTERE KANS OP AANDOENINGEN BIJ KINDEREN OUDERE VADERS

Bron: Eenvandaag.nl

Dat blijkt uit een onderzoek van Indiana University en het Karolinska Instituut onder ruim 2,6 miljoen Zweden. De onderzoekers analyseerden de medische gegevens van alle baby’s die tussen 1973 en 2001 in Zweden ter wereld kwamen. Ze vergeleken zowel kinderen uit verschillende families met elkaar als broertjes en zusjes met dezelfde vader. Nageslacht van 45-jarige vaders bleek 25 keer zo veel kans op een bipolaire stoornis te hebben als een kind van een 24-jarige man. Bovendien liepen kinderen van oudere vaders dertien keer zoveel risico op ADHD.

Het risico op autisme is 3,5 keer groter en de kans op zelfmoordneigingen en drugsverslaving zijn 2,5 keer groter. Kinderen die verwekt waren door een vader van 45 jaar haalden bovendien lagere cijfers op school dan kinderen met een vader die bij hun geboorte 24 was.

 

Er werd geen bepaalde leeftijd gevonden waarop de risico's toenamen. De effecten namen toe naarmate de vader ouder was. Lees en kijk verder

 

27-02-'14: MEER KANS OP OVERGEWICHT MET KEIZERSNEDE

Bron: Nu.nl

Kinderen die via een keizersnede zijn geboren, hebben later een grotere kans op overgewicht. Dat blijkt uit onderzoek van het Imperial College London. Voor het onderzoek bestudeerden de wetenschappers meer dan 38.000 mensen op verschillende continenten. Zo kwamen ze tot de conclusie dat iedereen die met een keizersnede geboren is op latere leeftijd een hoger BMI heeft dan iemand die vaginaal geboren is. Het BMI van volwassenen die met een keizersnede geboren zijn, ligt gemiddeld een halve punt hoger. Lees verder

 

19-02-'14: 'LEEFSTIJL VAN INVLOED OP RISICO MISKRAAM'

Bron: Nu.nl

Meer dan een kwart van de eerste miskramen kan worden voorkomen door een combinatie van leefstijlveranderingen.  Dat stellen Deense onderzoekers.

Volgens de onderzoekers van de Universiteit van Kopenhagen wordt het risico op een miskraam verhoogd door dagelijks meer dan 20 kilogram te tillen tijdens de zwangerschap, maar ook door overgewicht of ondergewicht. Daarnaast hebben vrouwen die de dertig al ruim gepasseerd zijn, alcohol drinken of in nachtdiensten werken een grotere kans op een miskraam. Lees verder

 

08-02-'14: OOK LICHAAM DOET AAN EMBRYOSELECTIE

Bron: Nu.nl

Voor een embryo zich mag nestelen in de baarmoeder, moet het een test doorstaan. Het moet een stofje uitscheiden waarmee het aantoont gezond te zijn. De moeder voert op die manier een soort embryoselectie uit. Dat schrijven onderzoekers deze week in Scientific Reports. Ze toonden dit aan door stoffen, afkomstig van matige en goede embryo's, te isoleren en zowel in vrouwen als in kweekschaaltjes de reactie van baarmoederweefsel te meten. Lees verder

 

04-02-'14: VAKER ASTMA DOOR VERKOUDHEID TIJDENS ZWANGERSCHAP
Bron: Nu.nl
Zwangere vrouwen moeten extra voorzichtig zijn met verkoudheden. Hoe meer ze snotteren tijdens de zwangerschap, des te groter is de kans dat de baby astma zal ontwikkelen.Dat blijkt uit een onderzoek. De mate waarin een zwangere vrouw last heeft van infecties en blootstaat aan bacteriën heeft invloed op het milieu in de baarmoeder. Lees verder

03-02-'14:'EILEIDER SPARENDE OPERATIE NIET NODIG'
Bron: Nu.nl
Bij een buitenbaarmoederlijke zwangerschap kan beter een eileider weggehaald worden. Een eileidersparende operatie heeft geen aantoonbare voordelen. "Ook met één eileider word je prima zwanger.'' Dat stelt gynaecoloog Femke Mol op basis van haar promotieonderzoek. Lees verder

28-01-'14: LANA HOORN EERSTE BABY STEENWIJKERLAND

24-01-'14: GEZOND LEVEN IN BEGIN ZWANGERSCHAP BLIJKT NOG BELANGRIJKER
Bron: Nu.nl
Vrouwen moeten rond de conceptie en in het begin van de zwangerschap veel bewuster gezond leven. Daar moeten seksueel actieve vrouwen in de vruchtbare leeftijd beter over voorgelicht worden. Daarvoor pleit de Rotterdamse professor Vincent Jaddoe, kinderarts-epidemioloog in een artikel dat vrijdag gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift British Medical Journal. Lees verder

23-01-'14: 2012 WAS MINDER GOED IVF-JAAR, WEL MINDER MEERLINGEN
Bron: Trouw.nl
In 2012 zijn 16.748 ivf-behandelingen uitgevoerd en daar zijn ongeveer 4700 baby's uit geboren. Daarmee is 2012 een iets minder goed ivf-jaar dan 2011. Wel is het aantal meerlingenzwangerschappen uit ivf afgenomen: 293 tweelingen en 5 drielingen, dat is minder dan een jaar eerder. 1 op de 8 meerlingen die in 2012 verwekt zijn, zijn verwekt met behulp van ivf. 1 op de 37 kinderen uit het jaar 2012, zijn ivf-kinderen. 'We proberen het aantal meerlingen zo veel mogelijk terug te dringen, en daar slagen we goed in', zegt Jesper Smeenk, gynaecoloog in het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg en samensteller van de cijfers. 'Meerlingenzwangerschappen geven veel vaker complicaties, kinderen worden bijvoorbeeld vaker te vroeg geboren. Met alle gevolgen en kosten van dien.' Lees verder

17-01-'14: ZWANGEREN WILLEN ZELF KIEZEN WAAR TE BEVALLEN
Bron: Telegraaf.nl
Vrouwen willen ook in de toekomst verloskundige zorg in de buurt hebben én zelf bepalen waar ze bevallen. Dat blijkt uit recent onderzoek van TNS NIPO onder 341 zwangeren en pas bevallen vrouwen. Ruim 90% van de zwangeren en vrouwen die net bevallen zijn is zeer positief over de Nederlandse verloskundige zorg. Lees verder

16-01-'14: TNS NIPO: ZWANGEREN WILLEN ZORG IN DE BUURT EN KEUZEVRIJHEID WAAR TE BEVALLEN
Bron: KNOV.nl
Uit recent onderzoek van TNS NIPO blijkt dat vrouwen ook in de toekomst verloskundige zorg in de buurt willen én zelf willen bepalen waar ze bevallen. Ruim 90% van de zwangeren en vrouwen die net bevallen zijn is zeer positief over de Nederlandse verloskundige zorg. Ze hebben veel vertrouwen in de verloskundige. De continue ondersteuning tijdens de bevalling kan echter wel beter. Lees verder

16-01-'14: NIEUWE MOEDERS GENIETEN PAS NA ZES MAANDEN VAN MOEDERSCHAP
Bron: Nu.nl
Vrouwen die voor de eerst keer moeder worden beginnen pas na zes maanden te genieten van het moederschap. Ze moeten erg wennen aan de veranderingen in hun leven. Dat blijkt uit een onderzoek onder 1.600 vrouwen. De nieuwe moeders hebben niet alleen te maken met slapeloze nachten, ze raken veelal ook hun zelfvertrouwen kwijt omdat ze niet goed weten hoe ze voor de nieuwe baby moeten zorgen. Lees verder

 

06-01-'14: VITAMINE D VERSTERKT SPIEREN BABY
Bron: Gezondheidsnet.nl
Moeders die tijdens hun zwangerschap een hoog vitamine D-niveau hebben, krijgen kinderen met sterkere spieren. Dat blijkt uit een onderzoek van de University of Southampton. De onderzoekers namen bij 678 zwangere vrouwen in de 34e week van hun zwangerschap bloed af om hun vitamine D-niveau te bepalen. Vier jaar later keken ze bij hun kinderen hoe stevig zij iets konden vastgrijpen met hun hand. Lees verder

02-01-'14: CANADESE TWEELING GEBOREN IN 2013 EN 2014
Bron: Nu.nl
In Canada is precies tijdens de jaarwisseling een tweeling geboren. Hoewel de meisjes slechts acht minuten na elkaar ter wereld kwamen, zijn ze niet in hetzelfde jaar jarig.Het ene meisje werd een paar minuten voor middernacht geboren op oudjaarsavond 2013, terwijl haar zusje een halve minuut na middernacht het levenslicht zag op nieuwjaarsdag 2014. Lees verder

2013

19-12-'13: 'HORMOONVERSTORENDE STOFFEN GEZONDHEIDSRISICO VOOR BABY'
Bron: Nu.nl
Ongeboren baby's worden blootgesteld aan chemische stoffen die het hormoonsysteem verstoren, waardoor hun stofwisseling negatief wordt beïnvloed. Dat blijkt uit het Europees OBELIX-onderzoek dat gecoördineerd is door de Vrije Universiteit Amsterdam. De chemische stoffen verstoren de stofwisseling omdat ze in het lichaam de werking van hormonen nabootsen. Lees verder

17-12-'13: ZWANGERE VROUWEN KUNNEN VANAF APRIL 2014 NIPT-TEST DOEN
Bron: Nu.nl
Zwangere vrouwen kunnen vanaf 1 april 2014 in Nederland een bloedtest doen om te weten te komen of hun kind het syndroom van Down heeft. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft dat besloten, in reactie op een positief advies van de Gezondheidsraad. De test wordt in eerste instantie voor twee jaar aangeboden. Daarna beslist Schippers op basis van een evaluatie over definitieve toelating van de test als structureel onderdeel van de screening tijdens zwangerschap. Lees verder

13-12-'13: ANGST MOEDER HERSENONTWIKKELING FOETUS
Bron: Nu.nl
Hoe angstiger een vrouw tijdens de zwangerschap is, des te sterker reageren de hersenen van haar baby in het eerste levensjaar op geluiden die ze al vaak gehoord hebben. Dit blijkt uit onderzoek van Renée Otte van Tilburg University. Renée Otte onderzocht ongeveer honderdvijftig baby’s in hun eerste levensjaar. Hun moeders hadden al tijdens de zwangerschap een vragenlijst ingevuld, waaruit bleek hoe zij zich op dat moment voelden. Lees verder

11-12-'13: VADERS MOGEN VOORTAAN VIJF DAGEN VERLOF NA GEBOORTE KIND
Bron: Nu.nl
Vaders mogen straks na de geboorte van hun kind vijf dagen verlof op nemen in plaats van twee.Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken gaat dat donderdag bekend maken. Het extra verlof is onbetaald. Een ingewijde heeft een bericht van RTL nieuws hierover woensdag bevestigd. Lees verder

08-12-'13: 'LAAT MOEDERS VAN COUVEUSEBABY LANGER THUIS'
Bron: Nu.nl
Beloftes van eerdere ministers over de duur van het zwangerschapsverlof van moeders van couveusekinderen moeten nu eindelijk eens worden waargemaakt. Die oproep doet de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC) aan de huidige minister van Sociale Zaken minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken. De vereniging dringt er op aan het zwangerschapsverlof uit te breiden naar 10 weken na thuiskomst van het kind. Lees verder

07-12-'13: 3D-SIMULATIE MOET GEBOORTE MAKKELIJKER MAKEN
Bron: Nu.nl
Wetenschappers hebben een 3d-simulator ontwikkeld die tijdens een geboorte live kan simuleren wat er in de moeder gebeurt. Daar kunnen verloskundigen op inspelen. De simulator is ontwikkeld door de Britse Universiteit van East Anglia en bouwt met informatie als de lichaamsvorm van de moeder en de vorm en positie van de baby een 3d-simulatie. Lees verder

03-12-'13: VERHUIZING!
In het weekend van 14 en 15 december gaan wij verhuizen! Vanaf 16 december beginnen we op onze nieuwe locatie in het Icare gebouw. Op deze nieuwe locatie gaan we samenwerken met verschillende disciplines zodat we alles binnen de muren van 1 gebouw houden. Welke disciplines dit zijn horen jullie later. Kraamzorg organisatie de Kraamvogel is ook in het gebouw gevestigd. Je mag echter nog steeds zelf beslissen bij welke kraamzorgorganisatie je je aanmeldt voor kraamzorg. Jullie zijn vanaf 16 december van harte welkom op het volgende adres:
Blankenstein 410
7943 PH Meppel
Onze telefoonnummers blijven gelijk.

12-11-'13: BRITSE MOEDERS KRIJGEN GELD VOOR BORSTVOEDING
Bron: Nu.nl
Britse moeders die hun baby het eerste half jaar borstvoeding geven, kunnen daarvoor 200 pond (238 euro) in bonnen krijgen. Dat meldt de BBC dinsdag. In gebieden waar het percentage moeders dat hun kind zelf voedt het laagst is, begint het komende half jaar een proef om hen op die manier over te halen. Als dat succesvol blijkt, wordt de methode volgend jaar landelijk ingevoerd. Lees verder

11-11-'13: SPORT TIJDENS DE ZWANGERSCHAP BEVORDERT HERSENONTWIKKELING'
Bron: Nu.nl
Zwangere vrouwen die drie keer per week twintig minuten intensief bewegen bevorderen de hersenontwikkeling van hun baby's. Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit van Montreal zondagavond op het jaarlijkse congres voor neurowetenschappers in San Diego. Ze claimen dat nu voor het eerst het effect van beweging op het babybrein is gemeten bij een testgroep en vergeleken met een controlegroep. Lees verder

31-10-13: 'BABY'S HERINNEREN ZICH LIEDJES VAN VOOR GEBOORTE'
Bron: Nu.nl
Baby's herkennen liedjes die ze hebben gehoord in de baarmoeder.  Dat zou blijken uit nieuw onderzoek. Als baby's in baarmoeder regelmatig de melodie van een slaapliedje horen, reageren hun hersenen tot vier maanden na de geboorte nog bijzonder sterk op de tonen van deze muziek.
De bevindingen suggereren dat foetussen in de baarmoeder geluiden kunnen herkennen en onthouden. Lees verder

28-10-13: VERBAND GEWICHTSTOENAME ZWANGERE EN AUTISME KIND
Bron: Nu.nl
Onderzoekers van de University of Utah tonen een verband aan tussen de gewichtstoename van moeders tijdens de zwangerschap en stoornissen die verwant zijn aan autisme. Dat betekent niet meteen dat de extra kilo’s autisme veroorzaken. Waarschijnlijk zijn hiervoor onderliggende processen verantwoordelijk, zoals een abnormale hormoonspiegel of een ontsteking. Onderzoekers van de University of Utah schrijven in de novembereditie van het vakblad Pediatrics dat ze het verband bij twee groepen aan konden tonen.  Lees verder

23-10-13: WISKUNDIGE AANLEG AL TE METEN BIJ BABY
Bron: Nu.nl
Het is mogelijk om de wiskundige aanleg van baby's al na enkele maanden te meten, zo blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek. Als baby's het onderscheid kunnen maken tussen tien en twintig stipjes, presteren ze op latere leeftijd relatief goed bij wiskundige testen.
Daaruit blijkt dat de menselijke aanleg voor wiskunde waarschijnlijk voor een deel is aangeboren. Lees verder

20-10-13: HOGE BLOEDDRUK ZWANGERSCHAP LEIDT MOGELIJK TOT BEROERTE
Bron: Nu.nl
Vrouwen die tijdens hun zwangerschap een hoge bloeddruk hebben, lopen waarschijnlijk hun leven lang een hoger risico op een beroerte. Dit geldt in het bijzonder voor vrouwen met een zwangerschapsvergiftiging, wat een ernstig effect van zo'n hoge bloeddruk is. Het risico op een beroerte kan oplopen tot wel 40 procent. Dat becijferen wetenschappers van de Universiteit van Calgary deze week op het Canadian Stroke Congres. Lees verder

15-10-13: LUCHTVERVUILING ZORGT VOOR BABY MET ONDERGEWICHT
Bron: Nu.nl
Zwangere vrouwen die veel fijnstof inademen hebben een grote kans op een baby met ondergewicht. Dat blijkt uit een onderzoek dat dinsdag in het vakblad The Lancet Respiratory Medicine verschijnt, meldt Skynews. Bij het grote Europese onderzoek werkte ook Universiteit Utrecht aan mee. Lees verder

14-10-13: KANS OP MISKRAAM GROTER DOOR INGEBLIKT OF OPGEWARMD ETEN
Bron: Trouw.nl
Zwangere vrouwen moeten eten uit blik, maaltijden die zijn opgewarmd in plastic en kassabonnetjes vermijden om te voorkomen dat ze een miskraam krijgen. Dat constateren Amerikaanse wetenschappers van de universiteit van Stanford. Chemicaliën zouden zo in het systeem van de vrouwen terechtkomen en de kans op een miskraam met 80 procent vergroten. Lees verder

09-10-13: KIND ROKENDE MOEDER VAKER EMOTIONELE PROBLEMEN
Bron: Nu.nl
Roken tijdens de zwangerschap heeft langetermijngevolgen voor de ontwikkeling van de hersenen en kan bijdragen aan emotionele problemen bij jonge kinderen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Erasmus MC. Lees verder

09-10-13: 'HUILBABY HEEFT BAAT BIJ PROBIOTICA'
Bron: Nu.nl
Huilbaby's zijn mogelijk gebaat bij probiotica. Dat stellen onderzoekers van de University of Melbourne na het bestuderen van twaalf eerdere studies.
Bij zes studies verminderden de probiotica duidelijk het huilen. Volgens de onderzoekers zijn probiotica dus het proberen waard, zeker bij baby's die borstvoeding krijgen. Wel zijn grotere vervolgonderzoeken nodig. Dat schrijven ze in het tijdschrift JAMA Pediatrics. Lees verder

08-10-13: BABY ONTWIKKELT BEWUSTZIJN VOOR AANRAKING IN BAARMOEDER
Bron: Nu.nl
Baby's zijn zich al in de baarmoeder bewust van hun eigen aanrakingen, zo blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek. Als ongeboren kinderen ongeveer 36 weken oud zijn, beginnen ze te anticiperen op hun eigen handbewegingen. In die fase van de zwangerschap openen ze hun mond vlak voordat ze met hun handen naar de onderkant van hun gezicht tasten. Hieruit blijkt dat de baby's hun aanrakingen vanaf dat moment coördineren en zichzelf bijvoorbeeld kunnen kalmeren door op hun duim te zuigen. Lees verder

04-10-13: DIEET ZWANGERE BEPALND VOOR OBESITASGEVOELIGHEID BABY
Bron: Artsennet.nl
Zwangere en zogende moeders die te vet en te zoet eten lijken hun baby's gevoelig te maken voor obesitas. Dat stelt promovendus Stefano Guidotti. Hij acht verder onderzoek naar mechanismen die de regulatie van de energiebalans beïnvloeden nodig. Lees verder

25-09-13: 'HELFT VAN PASGEBOREN MEISJES WORDT 100 JAAR'
Bron: Nu.nl
De helft van de pasgeboren meisjesbaby's wordt naar verwachting honderd jaar of ouder. Hetzelfde geldt voor één op de drie pasgeboren jongens, zo bleek woensdag uit berekeningen van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). Lees verder

23-09-13: BABYGEUR STIMULEERT VROUWELIJK BREIN
Bron: Nu.nl
De geur van baby's stimuleert het brein van vrouwen, zo blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek. Als vrouwen de geur ruiken van pasgeboren kinderen, wordt hun hersenkern actiever. Lees verder

19-09-13: 'BABY KOST 44 DAGEN SLAAP'
Bron: Nu.nl
In het jaar na de geboorte van hun eerste kind slapen ouders gemiddeld 44 dagen minder. Nachtelijke voedingen, huilende kinderen en wakker worden uit zorg zijn de belangrijkste oorzaken. Dat blijkt uit een onderzoek onder 1800 mensen uitgevoerd door Ergoflex een Britse matrasfabrikant. Lees verder

13-09-13: 'ONTWIKKELING HANDVOORKEUR BEGINT IN BAARMOEDER'
Bron: Nu.nl
Wetenschappers hebben een groep genen geïdentificeerd die de handvoorkeur van mensen mogelijk al in de baarmoeder beïnvloedt. Het gaat om genen die zorgen voor het ontstaan van asymmetrie bij menselijke embryo's, zoals de ontwikkeling van het hart aan de linkerkant en de lever aan de rechterkant. Lees verder

06-09-13: 'MEER POGINGEN EMBRYOSELECTIE VERGOEDEN'
Bron: Volkskrant.nl
Stellen die aan embryoselectie doen, zouden vier of zelfs zes pogingen om zwanger te worden vergoed moeten krijgen, in plaats van de nu toegestane drie. Daarvoor pleitte de eerste hoogleraar Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (PGD) Christine de Die vrijdag tijdens haar oratie in Maastricht. Lees verder

27-08-13: BABY KRIJGT EERSTE TAALLES AL IN DE BAARMOEDER
Bron: Volkskrant.nl
'Tatata' en 'tatota'. In Finland zijn onlangs 17 baby's geboren met hersenen die opvallend sterk reageren op het verschil tussen juist die twee klankencombinaties. Reden: hun moeders speelden vanaf 29 weken zwangerschap regelmatig een cd af met die nepwoorden. Vlak na de geboorte kregen getrainde en ongetrainde baby's een badmutsje met elektroden op. Zo peilden onderzoekers van de Universiteit van Helsinki de hersenactiviteit bij hernieuwde blootstelling aan de klanken. Lees verder

20-08-13: 'PIJNBESTRIJDING BIJ BEVALLING NIET GEWOON'
Bron: Nu.nl
Zo'n 70 procent van de bevallingen vindt plaats zonder pijnbestrijding.
Bijna driekwart van de vrouwen vindt de pijn er gewoon bij horen. Dat blijkt uit een onderzoek onder 5500 moeders. Lees verder

16-08-13: VAN TWEELING ZWANGERE ZUSSEN GELIJKTIJDIG UITGEREKEND
Bron: Telegraaf.nl
Vrouwen doen in regel graag dingen samen, maar twee Britse zusjes maken het wel heel erg bont. De vrouwen zijn gelijktijdig zwanger van een tweeling. Daarbovenop zijn ze ook nog eens op dezelfde dag uitgerekend. Lees verder

24-07-13: KANS OP AFWIJKING DOOR NEUSSPRAY TIJDENS ZWANGERSCHAP
Bron: Nu.nl
Het gebruik van neusspray tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap vergroot de kans op een geboorteafwijking. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Boston University. Lees verder

13-07-13: BABY IN BAARMOEDER GEDOTTERD
Bron: Volkskrant.nl
Artsen van het LUMC in Leiden hebben een jaar geleden met succes de hartklep gerepareerd van een 23 weken oude foetus. Niet eerder werd in Nederland een succesvolle hartoperatie uitgevoerd in de baarmoeder. Het jongetje, Steye uit Twente, is inmiddels zeven maanden oud en maakt het goed. Lees verder

27-06-13: PRIMEUR: ZO ZIET EEN BEVALLING ER VAN BINNEN UIT!
Bron: Brekend.nl
In 2010 werd in een Berlijns ziekenhuis voor het eerst een bevalling live met een MRI-scanner vastgelegd. Na de foto’s zijn nu ook de bewegende beelden vrijgegeven. Een unicum in de geschiedenis dat dokters inzichten verschaft om bevallingscomplicaties te beperken. Bekijk het hier!

19-06-13: MANNEN: NIET ROKEN!
Bron: Telegraaf.nl
Mannen die een kind willen, doen er goed aan te stoppen met roken. Sigarettenrook beschadigt namelijk het DNA in het sperma van de rokende man. Dat is terug te zien in het DNA van zijn kind. Lees verder

14-06-13: 'MINDER COMPLICATIES BIJ THUISBEVALLING'
Bron: Nu.nl
Vrouwen die thuis bevallen, hebben - mits ze niet in een risicogroep vallen - minder kans op ernstige complicaties dan vrouwen met een geplande bevalling in het ziekenhuis. Dat concluderen onderzoekers van onder andere het VU Medisch Centrum. Lees verder

11-06-13: BRUSSEL WIL BORSTVOEDING AANMOEDIGEN
Bron: Nu.nl
Om borstvoeding niet te ontmoedigen, mag op bepaalde babyvoeding geen foto van een baby meer komen. Dat heeft het Europees Parlement in Straatsburg dinsdag besloten. Lees verder

31-05-13: JEANNETTE BEVALLEN 
Onze collega Jeannette is voor de 1e keer moeder geworden. Zij beviel afgelopen vrijdag van een gezonde zoon, genaamd Noud met een geboortegewicht van 4160 gram. Uiteraard zijn Jeannette en haar man Karlo heel trots op hun mooie mannetje.

22-05-13: IETS TE WEINIG JODIUM NIET GOED VOOR FOETUS
Bron: medisch contact.nl
Milde tot matige jodiumdeficiëntie in de vroege zwangerschap beïnvloedt de mentale ontwikkeling van kinderen negatief. Dit blijkt uit Engels onderzoek van Sarah Bath e.a. dat in The Lancet verschijnt. Maar liefst twee derde van de onderzochte vrouwen had naar schatting een lager jodiumgehalte dan gezond wordt geacht. Lees verder

11-05-13: NzA ONDERZOEKT ZORGFRAUDE
Bron: Skipr.nl
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) doet onderzoek naar mogelijke grootschalige fraude met ziekenhuisrekeningen. Het zou ondermeer gaan om behandelingen en opnames die helemaal nooit hebben plaatsgevonden. Lees verder

11-05-13: ANNELIEN IS WEER AAN HET WERK
Het verlof van collega Annelien zit er weer op, zij is vandaag  voor het eerst weer aan het werk na de geboorte van dochter Fien. 

11-05-13: MINDER GEBOORTEN DOOR CRISIS
Bron: Volkskrant.nl
Het aantal geboorten is de afgelopen 5 jaar gedaald, mede als gevolg van de economische crisis. Vorig jaar kwamen in Nederland iets minder dan 176.000 kinderen ter wereld; ruim 4000 minder dan het jaar ervoor en 8000 minder dan in 2010. Lees verder

07-05-13: VROUWELIJK BREIN REAGEERT STERKER OP BABYGEHUIL
Bron: Nu.nl
De hersenen van vrouwen reageren veel sterker op het gehuil van baby’s en jonge kinderen dan mannelijke hersenen. Dat blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek. Lees verder

29-04-13: COLLEGA JEANNETTE MET ZWANGERSCHAPSVERLOF
Jeannette heeft tot 36 weken door kunnen werken na een voorbeeldige zwangerschap. Zij verwacht eind mei haar 1e kindje. De waarneemsters Jessie Deen ( die eerder al het verlof van Annelien heeft waargenomen) en Lotte Meijer zullen haar diensten en spreekuren tijdelijk overnemen.  Wij wensen haar nog een paar heerlijke weken verlof en uiteraard een voorspoedige bevalling. 

22-04-13: ONVERWACHTE GEBOORTE OP TOILET
Bron: Telegraaf.nl
Vanwege buikpijn een bezoek brengen aan de dokter, maar even later bevallen op de wc zonder te weten dat je zwanger bent. Het overkwam een 22-jarige Belgische toeriste gisterochtend in een dokterspost in Zwolle. Lees verder

04-04-13: LACHGAS EN STERIELE WATERINJECTIES ALS PIJNSTILLING
Bron: Telegraaf.nl
Aan vrouwen die thuis of in het ziekenhuis bevallen mogen verloskundigen vanaf juli een nieuwe pijnbehandeling voorschrijven en geven. Het gaat om injecties met steriel water, die uitermate effectief blijken tegen rugweeën. De bevoegdheid om deze vier prikjes te geven wordt naar verwachting vanaf die maand door het ministerie van Volksgezondheid bekrachtigd. Ook mogen de 2500 verloskundigen in ons land dan lachgas als pijnbestrijder voorschrijven in ziekenhuizen en geboortecentra. Lees verder

28-03-13: STRESS BIJ BABY DOOR BOZE STEM
Bron: Telegraaf.nl
Baby´s in huis kunnen voor heel wat botsende ouders zorgen. Vaak wordt er veel gekibbeld over de opvoeding, wat kan leiden tot discussies en ruzies. Het is alleen niet zo slim om tegen elkaar te gaan staan schreeuwen binnen gehoorafstand van je kind. Uit een Amerikaanse studie blijkt namelijk dat baby´s van ouders die continu lopen te kibbelen, meer stress hebben dan baby´s van ouders die dit niet doen. Lees verder

22-03-13: ZWAARDERE GEBOORTEZORG VRAAG KETENSAMENWERKING
Bron: Skipr.nl
Zwangere vrouwen zullen in de toekomst steeds meer constante, intensieve en complexe zorg vragen. Dit hangt samen met de late leeftijd waarop Nederlandse vrouwen kinderen krijgen, waardoor het aantal vrouwen met chronische ziekten, zoals diabetes en obesitas groeit.  Lees verder
 

14-03-13: BABY WEET AL VROEG WIE VRIEND OF VIJAND IS
Bron: Telegraaf.nl
Begint de onderlip van je kindje al te trillen op het moment dat je hem wilt overdragen aan iemand anders? Je kleine van 9 maanden is al prima op de hoogte van wie zijn/ haar vriend of vijand is. Dit blijkt uit een recente studie van de universiteit van Colombia.  Lees verder

05-03-13: ZIEKENHUIZEN GAAN SCHERPER LETTEN OP NOODZAAK IVF
Bron: Skipr.nl
Ruim twintig ziekenhuizen gaan dit jaar onderzoeken hoe vaak echtparen die een vruchtbaarheidsbehandeling willen ondergaan toch spontaan zwanger raken. Lees verder

05-03-13: EERSTE BABY UIT EICELDONATIE GEBOREN
Bron: Telegraaf.nl
Voor het eerst in Nederland is een baby uit embryodonatie geboren. Moeder en kind maken het goed. Dat heeft het Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp dinsdag gemeld aan het ANP. Over het geslacht van het kind en het moment waarop het geboren is, worden verder geen details naar buiten gebracht om de privacy van de ouders en het kind te beschermen. Lees verder

28-02-13: ZWANGERE VROUWEN NIET IN DE ZON
Bron: Telegraaf.nl
Hoe lekker het zonnetje ook op je huid voelt, als je zwanger bent kun je beter iets minder de zon in gaan. Een te veel aan vitamine D kan er namelijk voor zorgen dat de baby een voedselallergie ontwikkelt. Lees verder

20-02-13: MEER KANS OP ZWANGERSCHAP BIJ IVF DOOR GEZOND ETEN
Bron: RTL nieuws.nl
Vrouwen die veel fruit en volkoren producten eten, hebben een grotere kans op een succesvolle ivf-behandeling. Dat ontdekte promovendus John Twigt van het Erasmus MC. Bij een ivf-behandeling worden eicellen buiten het lichaam bevrucht en vervolgens teruggeplaatst in de baarmoeder. Lees verder

15-02-13: MINDER VROEGGEBOREN BABY'S SINDS ROOKVERBOD
Bron: Trouw.nl
Er zijn minder te vroeg geboren baby's in Vlaanderen, sinds daar het rookverbod is ingesteld. In Vlaanderen zijn er 360 vroeggeboorten per jaar minder. Dat is de conclusie van milieu-epidemioloog Tim Nawrot, die verbonden is aan de Universiteit van Hasselt.   Lees verder

15-02-13: VIT B11 VERKLEINT OOK KANS AUTISTISCH KIND
Bron: Telegraaf.nl
Het slikken van foliumzuur in een vroeg stadium van de zwangerschap kan de kans op een autistisch kind verkleinen met 40 procent. De vrouw moet dit foliumzuur, ook wel vitamine B11 genoemd, dagelijks slikken en doet er goed aan hier voor de zwangerschap al mee te beginnen.   Lees verder

06-02-13: KAMER EIST BEGRIJPELIJKE ZORGNOTA'S
Bron: Trouw.nl
Minister Schippers van Volksgezondheid moet in de strijd tegen mogelijke fraude in de zorg snel regelen dat patiënten een begrijpelijke nota van hun behandeling te zien krijgen. Zo'n leesbare factuur, waar al anderhalf jaar om wordt gevraagd, helpt tegen merkwaardig hoge declaraties van ziekenhuizen. Lees verder

03-02-13: ANNELIEN BEVALLEN VAN DOCHTER 
Onze collega Annelien is maandag voor de 3e keer moeder geworden. Zij beviel na een voorspoedige thuisbevalling van een gezonde dochter, genaamd Fien met een geboortegewicht van 3900 gram. Uiteraard zijn Annelien, haar vriend Jeroen, dochtertje Noor en zoontje Teun in de wolken met hun dochter en zusje. 

31-01-13: NEDERLANDSE MOEDER WIL MEER KINDEREN
Bron: Telegraaf.nl
Moeders in Nederland willen meer kinderen dan dat zij krijgen. Gemiddeld hopen zij op 2,3 kinderen, maar ze krijgen er minder dan 2. Lees verder

 

31-01-13: BABYSTERFTE  NIET HOGER IN DE NACHT
Bron: Medisch Contact
Een bevalling in het ziekenhuis is ’s nachts net zo veilig als overdag. Dat laten gynaecoloog Loes van der Leeuw-Harmsen en medisch bedrijfskundige Hans Schaaf deze week zien in Medisch Contact. We moeten een halt toeroepen aan onomkeerbare grote reorganisaties, zoals het sluiten van verloskundeafdelingen van kleinere ziekenhuizen, vinden de auteurs.
Lees verder

16-01-13: DE "BORST BEANIE"
Bron: Telegraaf
Een Australische moeder voelde zich zo bekritiseerd als ze haar zoontje in het openbaar borstvoeding gaf dat ze besloot om de boel eens flink op te schudden met haar zelf bedachte  ’Boob Beanie’.  Lees verder

15-01-13: ANNELIEN GAAT MET ZWANGERSCHAPSVERLOF
Onze collega Annelien gaat met welverdiend verlof, zij verwacht in februari haar 3e kindje. Haar spreekuren en diensten worden waargenomen door Jessie Deen; zij werkt al sinds half november bij ons in de praktijk ter ondersteuning van onze drukke werkzaamheden tbv de verhuizing van de acute verloskundige zorg naar Hoogeveen en Zwolle. 

15-01-13: BURGERS EN FRIET VEROORZAKEN ASTMA BIJ KIND
Bron: Trouw
Kinderen worden niet alleen te dik van fastfood, ze krijgen er ook astma- en eczeemklachten van, of loopneuzen en waterige ogen. Dat blijkt uit een grote internationale studie die gisteren naar buiten werd gebracht door het British Medical Journal.  Lees verder

10-01-13: ISALA WIL TOCH FUSIE MET JANSDAL EN DIACONESSENHUIS
Bron: Skipr
De Isala klinieken in Zwolle, het Diaconessenhuis in Meppel en St Jansdal in Harderwijk willen fuseren. Dit meldt De Stentor. Eind vorig jaar was er al sprake van plannen voor intensievere samenwerking. Lees verder

04-01-13: BABY 'S NACHTS LATEN HUILEN
Bron: Telegraaf
Midden in de nacht word je wakker: je kleine ligt te huilen. Elke vezel in je lichaam zegt dat je je pasgeboren zoontje moet gaan troosten. Toch beweren onderzoekers nu dat je een baby het beste kan laten uithuilen. Lees verder

02-01-13: WEEENREMMERS NIET LANGDURIG TOEDIENEN
Bron: Skipr
Zwangere vrouwen die langere tijd weeënremmers krijgen als ze te vroeg dreigen te bevallen, zijn daar niet bij gebaat. Dat blijkt uit onderzoek dat gedaan is in Nederlandse ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van te vroeg geboren kinderen. Lees verder

01-01-13: ZIEKENHUIS KEUZE : HOOGEVEEN OF ZWOLLE
Wil je meer weten over de kenmerken van de twee dichtsbijzijnde ziekenhuizen waar je voor de bevalling terecht kan, klik dan hier voor een pdf met meer informatie. 

 

2012

31-12-12:UMCG PAST PROTOCOL AAN NA FATALE BEVALLING
Bron: Skipr
Op de afdeling verloskunde van het UMC Groningen zijn in de zomer van 2010 ernstige fouten gemaakt waardoor een vroeg geboren baby kort na de bevalling is overleden. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Het UMCG erkent de fouten, heeft excuses aangeboden, de zaak gemeld bij de inspectie en de protocollen aangepast. Lees verder

18-12-12: BABY'S IN AFRIKA STERVEN DOOR KENNISGEBREK MOEDERS
Bron: Nu.nl
In landen met een hoge babysterfte is niet alleen een tekort aan medische voorzieningen, maar vooral ook gebrek aan kennis. "Dat is misschien wel het ergste probleem", stelt een regiomanager van het Rode Kruis.
Babysterfte is dit jaar onderwerp van de 3FM Serious Request, die het Rode Kruis samen met de radiozender organiseert. De inzamelingsactie gaat dinsdag van start. Lees verder

12-12-12: BABYSTERFTE MET HELFT AFGENOMEN
Bron: Trouw
Door betere zorg rond zwangerschap en geboorte is de babysterfte sinds 2004 gehalveerd. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) meldde dat woensdag, verwijzend naar de notitie 'Zorg rondom zwangerschap en geboorte' van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 
Lees verder

02-12-12: MIJN BABY TE DIK? KOM NOU ZEG!

Bron: Trouw
Je komt binnen met een blozende baby, en gaat weg met een probleemkind. Consultatiebureaus zijn wel érg gefixeerd op overgewicht.  Lees verder

28-11-12: SUCCESVOLLE BEHANDELMETHODE HAZENLIP ONTDEKT
Bron: Trouw 
Kinderen met schisis kunnen met kunstbot succesvol behandeld worden. Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Ad de Ruiter van het UMC Utrecht. De meest bekende vorm van schisis is een hazenlip. Lees verder

22-11-12: GEEUWEN IN DE BAARMOEDER DEEL VAN ONTWIKKELING
Bron: Telegraaf
Het is al langer bekend dat ongeboren baby's hikken, slikken en zich uitrekken in de baarmoeder. Onderzoekers hebben echter ook ontdekt dat de kleintjes geeuwen. Dat schrijven Britse onderzoekers in het medisch vakblad PLOS ONE. Lees verder

 

20-11-12: KINDEROPVANG 2013 DUURDER; DIT MERK JE ERVAN
Bron: z24.nl
De inkomensafhankelijke zorgpremie mag van de baan zijn, de al in het Lenteakkoord afgesproken bezuinigingen op de kinderopvang gaan door. En die blijken behoorlijk nivellerend. Z24 nam de proef op de som voor vier modelgezinnen. Lees verder

10-11-12: TIJDELIJKE WAARNEEMSTER IVM EXTRA WERK ACUTE ZORG
Per 1 januari 2013 is het niet meer mogelijk om in het ziekenhuis van Meppel te bevallen.
Vanaf die datum zullen wij bevallingen thuis, in  het ziekenhuis van Hoogeveen en in dat van Zwolle begeleiden.

Door het plotselinge besluit van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis in Meppel om al per 1 januari de verloskamers in Meppel te sluiten, zijn wij genoodzaakt de komende tijd een waarneemster in te zetten. Deze waarneemster (Jessie Deen) zal spreekuren en diensten van ons overnemen, zodat wij deze tijd kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat de omschakeling in verwijslijnen en de samenwerking met beide ziekenhuizen zo soepel mogelijk verloopt. We willen er zo voor zorgen dat jullie hier zo min mogelijk hinder van ondervinden!
Aan de langere afstanden kunnen we niet veel veranderen (hoewel we goede afspraken met de ambulancedienst hebben gemaakt), wèl aan de voorwaarden en verwijslijnen tijdens jullie bevalling, zodat jullie straks met een gerust hart (en vol vertrouwen) de bevalling in kunnen gaan.
Tijdens de spreekuren en op de website houden we jullie op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Mocht je vragen hebben dan kun je die natuurlijk altijd tijdens het spreekuur stellen.
 

 

07-11-12: LEEFTIJD MOEDER IN OVERGANG VOORSPELT EICELVOORRAAD DOCHTER
Bron: Nu.nl  
De leeftijd waarop een moeder in de overgang komt, kan voorspellen hoe snel de voorraad eicellen van haar dochter af zal nemen. Dat heeft directe gevolgen voor de vruchtbaarheid van de dochter.  Lees verder

05-11-12: VERLOSKUNDIGEN BEGELEIDEN  BEVALLINGEN IN HOOGEVEEN EN  ZWOLLE
Lees het persbericht dat wij als Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden naar de diverse media hebben gestuurd als reactie op het besluit van de Raad van Bestuur van Zorgcombinatie Noorderboog.  

04-11-12: BORST- EN FLESMOEDERS VERENIGT U!
Bron: Trouw
Wij hebben een missie.
Wij willen vrede stichten, en wel tussen het 'flesvoedingskamp' en de 'borstvoedingsmaffia'.
Die behoefte ontstond nadat Asha in september vorig jaar haar eerste column in deze krant aan de kwestie wijdde. Lees verder

03-11-12: ZWANGER MET BEHULP VAN EICEL DONATIE
Bron: Trouw
Embryodonatie is nu een kleine 2 jaar mogelijk in Nederland. Inmiddels is bij zeven vrouwen een embryo van een ander stel geplaatst en is de eerste succesvolle zwangerschap een feit. Dat zei gynaecoloog Jacqueline Pieters van het Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp tegen het ANP.   Lees verder          

01-11-12: BEVALLEN KAN NIET MEER IN MEPPEL
Bron: NU.nl
Zwangere vrouwen kunnen vanaf 1 januari 2013 niet meer bevallen in het Diaconessenhuis in Meppel.  Ze moeten daarvoor nu naar andere ziekenhuizen in de regio, bijvoorbeeld Hoogeveen, Heerenveen of Zwolle.  Lees verder

01-11-12: NOORDERBOOG STOPT KLINISCHE VERLOSKUNDE PER 1 JANUARI 2013
Bron: Skipr
De raad van bestuur van Zorgcombinatie Noorderboog heeft besloten om vanaf 1 januari 2013 geen bevallingen meer te laten plaatsvinden in het Diaconessenhuis in Meppel. De begeleiding tijdens en na afloop van de zwangerschap blijft wel in het ziekenhuis mogelijk.Doorslaggevend voor het besluit is dat het ziekenhuis volgens de raad van bestuur niet langer kan voldoen aan de toenemende kwaliteitseisen voor klinische verloskunde. Lees verder

25-10-12: THUISBEVALLEN BLIJFT REEELE MOGELIJKHEID
Bron: ANP

 

Thuis bevallen blijft een reële mogelijkheid. Dat stellen de hoogleraren verloskunde van het AMC en de VU, de Academie voor Verloskunde en de Verloskundige Kring Amsterdam en Amstelland in een gezamenlijke open brief aan zwangere vrouwen, in reactie op recente publiciteit over het onderwerp. 

De tekst van de brief luidt als volgt:  lees verder

22-10-12: ONDERZOEK BEVESTIGD ERNSTIGE GEBOORTEAFWIJKINGEN IN IRAK
Bron: Trouw
Een nieuwe studie bevestigt wat Iraakse artsen al jaren beweren: dat er abnormaal veel zeldzame geboorteafwijkingen voorkomen in steden die te lijden hadden onder hevige gevechten tijdens de Amerikaanse bezetting van het land.   Lees verder

29-09-12: TEVEEL WEEEEN RISICO VOOR BABY
Bron: ANP
Het geven van een weeëninfuus om de bevalling op gang te brengen of tabletten om de baarmoedermond te laten rijpen, kan leiden tot te sterke weeën, wat de zuurstofvoorziening van de baby in gevaar brengt.  Lees verder: 

19-09-12: BEVALLING GEEN REDEN OM NAAR HET ZIEKENHUIS TE GAAN
Bron: Nu.nl
Bevallingen met laag risico kunnen beter thuis gedaan worden, blijkt uit een analyse van verschillende studies. Dat schrijven wetenschappers van de Universiteit van Kopenhagen onder leiding van Ole Olsen woensdag in Cochrane Review. Lees verder

18-09-12: DE MOEDER BEPAALT WAAR ZE HAAL BABY WIL KRIJGEN
Bron: Trouw  
Soms nemen aanstaande moeders beslissingen die niet in het belang van hun aanstaande kind lijken te zijn. Zoals hun wens om thuis te bevallen bij een stuitligging of een tweeling. Mag dat? Ja, dat mag. Zelfs als dat betekent dat de baby het risico loopt om bij de geboorte dood te gaan of blijvende schade op te lopen. Lees verder

13-08-12: AL BIJNA UITGEREKEND EN NOG NIET BEVALLEN? NOG EVEN EN DAN.....
Bron: De telegraaf
Je zit in je laatste week zwangerschap en bent er he-le-maal klaar mee. Klaar met de dikke buik, klaar met je aangepaste dieet en klaar met de rug- en buikkrampen. Je wilt niets liever dan je kindje in je armen houden. Houd nog even vol, want dan… Zes dingen die weer mogen na de bevalling.  Lees verder.....

07-08-12: CONFLICT OVER VERLOSKUNDE MEPPEL LAAIT VERDER OP
Bron: Skipr
Het conflict over de klinische verloskunde in Meppel duurt voort. In een rapport dat naar aanleiding van een drietal bijeenkomsten met de verschillende partijen is opgesteld door voorzitter van het overleg Geert Blijham staat dat de verhuizing van de klinische verloskunde geen gevolgen hoeft te hebben voor het Diaconessenhuis Meppel als volwaardig ziekenhuis. De beroepsorganisatie voor verloskundigen KNOV zegt dat deze uitkomst al vast stond.
Lees verder

07-08-12: THUISBEVALLING TEXEL OP DE TOCHT
Bron: Skipr
Doordat veel artsen van het MCA in Alkmaar weigeren om straks diensten te gaan draaien in het Gemini ziekenhuis in De Helder, staat het thuisbevallen op Texel op de tocht. Dat schrijft de Helderse Courant. Lees verder

10-07-12: BABY'S UIT HUISHOUDEN MET HONDEN MINDER VAAK ZIEK
Bron: Trouw
Baby's die opgroeien in een huishouden met een hond, zijn minder vaak ziek dan baby's uit gezinnen met een kat of gezinnen zonder huisdieren. Dat blijkt uit Fins onderzoek waarover wordt gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Pediatrics. Lees verder

09-07-12:VERLOSKUNDIGENKRING STAPT UIT OVERLEG OVER MEPPELSE AFDELING VERLOSKUNDE 
Bron: RTV Drenthe
De verloskundigen Kring Meppel is per direct uit het overleg met de Raden va Bestuur van Noorderboog en de Isalaklinieken  over de toekomst van de afdeling acute verloskunde in Meppel gestapt.  Luister hier het interview met Nelleke Gosker.

09-07-12: VERLOSKUNDIGEN STOPPEN OVERLEG DIACONESSENHUIS EN ISALA
Bron: Meppeler Courant 
Lees verder

04-07-12: MEER KANS OP ZWANGERSCHAP DOOR MEDITERRAANS DIEET.
Bron: De Telegraaf
Vrouwen die bezig zijn met IVF behandelingen zouden er goed aan doen een Mediterraans dieet te volgen. Dit zou de kansen op zwanger worden, verhogen, aldus Amerikaanse onderzoekers.  Lees verder

29-05-2012: JONGE KINDEREN VERBRANDEN IN DE ZON
Bron: De Telegraaf
75% van de kinderen verbrandt in de zon. Zo blijkt uit een onderzoek dat vandaag wordt gepubliceerd door de Mauritsklinieken, poliklinieken dermatologie. De Mauritsklinieken starten vandaag de Week van de Huid (29 mei - 1 juni). De kick off vond plaats op het strand van Scheveningen waar een smeerteam op pad ging om mensen te informeren over een goede huidbescherming in de zon.  Lees verder

28-06-12: ZWANGER EN WERKEN SLECHTE COMBINATIE?
Bron: De telegraaf 
Het beoefenen van een staand beroep evenals het draaien van lange werkweken remt de groei van de foetus. Dit verhoogt het risico op allerlei gezondheidsproblemen bij het kind.
Lees verder

 

10-05-12: MEDICIJNEN KRAAMBEDPSYCHOSE NA BEVALLING PAS SLIKKEN
Bron: Trouw
Vrouwen die na hun eerste zwangerschap een psychose kregen, kunnen bij hun volgende zwangerschap herhaling voorkomen door medicijnen ná de bevalling te slikken. Dat blijkt vandaag uit onderzoek door wetenschappers van het Erasmus MC in Rotterdam.  Lees verder

06-05-12: OOK OUDERE VADER VERGROOT KANS OP AUTISME BIJ KIND
Bron: Trouw
Stellen hebben meer kans op een kind met autisme als één van de twee ouders een 35-plusser is. Dat blijkt uit een grootschalige Deense studie. Het resultaat komt als een verrassing, want men dacht altijd dat vooral de leeftijd van de moeder van invloed was.  Lees verder 

05-05-12: BABY'S MET HANDEN LATEN ETEN VOORKOMT OVERGEWICHT
Bron: Trouw
Wanneer baby's en peuters zelfstandig met hun handen eten, zijn ze geneigd om later gezondere voedingspatronen aan te houden dan hun leeftijdsgenoten die met de spreekwoordelijke paplepel gevoed werden.  Lees verder

26-05-12: SAMSOM: LAAT OUDERS ZWANGERSCHAPSVERLOF DELEN
Bron: Trouw
PvdA-leider Diederik Samsom vindt het een goed idee als het zwangerschapsverlof dat ouders hebben rond de geboorte van hun kind uitwisselbaar wordt gemaakt. Nu hebben vrouwen recht op 16 weken en mannen op 2 dagen. Samsom wil het mogelijk maken dat ze elkaar dagen geven.

Samsom zei dat vandaag op een bijeenkomst van de PvdA, waar hij met leden goede ideeën besprak voor het verkiezingsprogramma van de PvdA. Meer dan 1000 ideeën waren door leden geopperd op de site van de partij. 'Deze stond er gewoon tussen. 1000 ideeën. Pats, een pareltje', zei Samsom.
Volgens Samsom zijn er zat mannen die wel meer tijd aan hun baby zouden willen besteden en zijn er vrouwen die sneller weer aan het werk willen dan na 16 weken.
Samsom was ook enthousiast over een idee om zonnepanelen te verplichten in de nieuwbouw via een bepaling in het bouwbesluit. Andere voorstellen, bijvoorbeeld om de marktwerking in de zorg te schrappen, zijn al door de PvdA overgenomen.
De PvdA-leider pleit er ook voor om de kinderbijslag inkomensafhankelijk te maken. Het geld dat de overheid daarmee uitspaart, kan naar de kinderopvang.

16-03-2012: MOBIEL BELLEN TIJDENS ZWANGERSCHAP KAN GEDRAGSSTOORNISSEN VEROORZAKEN
Bron: Trouw
Ongeboren kinderen die worden blootgesteld aan de straling van een mobiele telefoon hebben een verminderde hersenontwikkeling en zijn hyperactiever. Hoewel het onderzoek werd uitgevoerd bij muizen, is dit het 'eerste bewijsmateriaal dat aantoont dat het gedrag van kinderen wordt beïnvloed wanneer ze in de baarmoeder worden blootgesteld aan de straling van een mobiele telefoon', aldus onderzoeker Hugh S.Taylor. 

Je mobiele telefoon gebruiken terwijl je zwanger bent, kan ervoor zorgen dat je kind later gedragsstoornissen ontwikkelt. Dat blijkt uit een onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports.  Lees verder

12-03-12: FILMPJE TIMELAPSE ZWANGERSCHAP VAN 3-9 MAANDEN
Bron: Trouw
Een gefragmenteerde beeldmontage van een zwangere vrouw gaat als een speer het internet rond.In nog geen twee minuten is te zien hoe een stel in de woonkamer elkaar feliciteert met de dan nog prille zwangerschap, waarna de beelden in een razendtempo vooruitschieten in de tijd, tot aan het moment van geboorte.

Het filmpje is een heuse internethit. De flitsgeboorte aan het eind vormt duidelijk het hoogtepunt.
Het is overigens een meisje, en ze heet Amelie Amaya.  
Klik hier voor de video.

 

07-03-12 MANIFESTATIE BEHOUD ACUTE VERLOSKUNDIGE ZORG IN MEPPEL EN VEEL ANDERE STEDEN IN NEDERLAND
Op woensdag 7 maart vertrokken  ’s ochtends vroeg 2 bussen van de gemeente Meppel naar Den Haag. Verloskundigen, Verpleegkundigen, Kraamverzorgenden, Zwangeren, Locale Politici, gezamenlijk hadden we maar 1 doel! Onder de aandacht brengen dat concentratie van zorg niet altijd de beste en veiligste keuze is.

Er waren diverse sprekers uit het hele land,  die elk een gegronde reden hadden om daar op het Plein in Den Haag te staan.  In teveel gevallen worden de aanrijtijden naar de grote ziekenhuizen onaanvaardbaar lang met alle mogelijke gevolgen van dien. 
Emile Roemer van de SP en Khadija Arib van de PvdA gaven ons alle steun tijdens de manifestatie!!
‘s Middags hebben ruim 200 mensen het debat in de Tweede Kamer als Publiek gevolgd. Er werden kritische vragen gesteld door de PvdA, SP, Groen Links, CDA, D66, PVV, VVD en Christen unie partijen aan Minister Edith Schippers van Volksgezondheid.  Duidelijk is geworden dat de Minister de maximale aanrijtijd van 45 minuten hoog in het vaandel heeft staan en  NOOIT overschreden mag worden.  
Ook is zij voorstander van regionaal maatwerk in samenspraak met de werknemers in het veld. Nu  hebben de verloskundigen van de Kring Meppel e.o. een alternatief plan bedacht waarin de ziekenhuizen van Zwolle en Meppel gaan samenwerken en waarin Meppel een satellietfunctie kan blijven behouden. 
Na het debat van maandagavond in Schouwburg de Ogterop met de o.a. de Gynaecologen en Bestuur medische Staf van het Diaconessenhuis en Zorgverzekeraar Achmea,  bleek dat er, alhoewel aarzelend,  toch wel belangstelling bestaat voor dit alternatieve scenario. 
Het is ook duidelijk de opdracht van de Minister Schippers om naar dit plan te kijken. Wij hopen dan ook op korte termijn opnieuw met alle betrokkenen om de tafel te kunnen gaan zitten om de best mogelijke oplossing te vinden met behoud van (op veilige afstand) optimale geboortezorg voor Moeder en Kind!!
 
Klik hier voor de reportage op RTL4 nieuws. (de eerste minuut is zoals gebruik reclame).
 
Zonder sponsoring hadden wij niet op deze manier in groten getale naar Den Haag af kunnen reizen. Hieronder vind  je alle namen van de bedrijven die dit voor ons mogelijk hebben gemaakt, waarvoor onze  hartelijke dank!!
KLIK HIER OM DE SPONSOREN  TE BEKIJKEN (pdf)
Bakkerij Ubak (oa broodjes voor de lunch), Icare kraamzorg, Zoete Snoetjes fotografie, Wikibebia (oa buikbanden behoud verloskunde Meppel), ABN/AMRO,Gemeente Meppel
Moeders voor Moeders, Naviva Kraamzorg, Monique Boer kraamzorg, Babyplanet, DA drogist Yvonne Prinsen, Bioscoop Luxor Theater, Nutricia, Frisolac,  de Kandeel en de gemeente Meppel ( de bussen).

06-03-12: VERSLAG DEBAT ACUTE VERLOSKUNDE IN SCHOUWBURG OGTEROP
Bron: Meppeler Courant
Ton Henzen heeft een informatieve samenvatting gegeven van alle beschouwingen van gisteravond. Klik hier voor het hele verslag.
 

28-02-12: LEVEN VAN BABY'S MET OPEN RUG MOGELIJK ONTERECHT BEËINDIGD.
Bron: Trouw
Van meerdere kinderen met een open ruggetje is mogelijk het leven ten onrechte beëindigd. Uit onderzoek van onder anderen kinderneurochirurg Rob de Jong van het Erasmus MC blijkt dat tot op heden mogelijk ten onrechte wordt aangenomen dat deze baby's ondraaglijke en onbehandelbare pijn lijden. Klik hier voor hele artikel.

22-02-12 RUSTELOZE BABY DOOR CAFEÏNE
Koffie, thee, frisdranken en zelfs chocolade kan het level cafeïne in het bloed verhogen. Baby’s die borstvoeding krijgen kunnen hier rusteloos en prikkelbaar van worden.
Dr. Ruth Lawrence, redacteur van het tijdschrift Breastfeeding Medicine, zegt dat baby’s moeite hebben bij het afbreken en verwijderen van cafeïne uit hun lichaam, vooral in de eerste twee weken na de geboorte. Dit kan leiden tot een ‘ophoping’ van cafeïne met rusteloosheid tot gevolg.
Het advies voor moeders die borstvoeding geven is niet meer dan drie koppen of glazen cafeïne per dag te drinken. “Sommige mensen zijn gevoeliger dan anderen. Als je een kindje hebt dat moeilijk slaapt, is het minderen van cafeïne zeker het proberen waard”, aldus Lawrence.

31-01-12: BABY KANS OP HARTAFWIJKING BIJ ROKENDE MOEDER MET OVERGEWICHT
Bron: Trouw
Te zware en rokende zwangere vrouwen hebben een grotere kans dat hun kind een aangeboren hartafwijking heeft. De kans is maar liefst twee tot drie keer groter dan bij andere vrouwen, zo is door onderzoekers van de afdeling Genetica van het UMCG vastgesteld.
Hartafwijkingen zijn de meest voorkomende aangeboren aandoeningen. De kans dat iemand een kind met een aangeboren hartafwijking krijgt, is ongeveer 1 procent. In dit onderzoek is voor het eerst aangetoond dat een combinatie van roken en overgewicht het risico op een baby met een aangeboren hartafwijking extra verhoogt.
De onderzoekers pleiten voor goede voorlichting vóór de zwangerschap en hulp bij afvallen en stoppen met roken voor vrouwen die een kind willen.  Voor het onderzoek is gekeken naar de gegevens van ongeveer 800 kinderen met een hartafwijking die zijn geboren tussen 1997 en 2008. Die informatie is vergeleken met een controlegroep van 300 kinderen met een genetische afwijking, maar geen hartafwijking.

31-01-12: ACTIES VERPLEEGKUNDIGEN BIJ DIACONESSENHUIS
Bron: Meppeler Courant
De verpleegkundigen van de afdeling obstetrie en gynaecologie hebben dinsdagmiddag bij de hoofdingang van het Diaconessenhuis blauwe en roze ballonnen opgelaten uit protest tegen de dreigende sluiting van de afdeling acute verloskunde. Onder de ballonnen hingen kleine petitiekaarten die tegen de sluiting ondertekend kunnen worden.
'We hopen dat ze richting Isala klinieken in Zwolle zweven,'aldus een van de veropleegkundigen.  Klik hier voor een opname van deze actie.

 

31-01-12: DEBATAVOND OVER VERLOSKUNDE
Bron: Meppeler Courant

 

De Meppeler en de Opregte Steenwijker Courant houden op maandag 5 maart vanaf 20.00 uur een openbare debatavond in Schouwburg Ogterop over het dreigende vertrek van de afdeling acute verloskunde. In het forum hebben onder anderen zitting een vertegenwoordiger van het Meppeler college, een lid van de raad van bestuur van Noorderboog, Nelleke Gosker van de Verloskundigen Kring, Bianca Mars die een handtekeningenactie is begonnen, een onafhankelijke deskundige, raadslid Willie Oldengarm van GroenLinks, een huisarts en een vertegenwoordiger van ziektekostenverzekeraar Achmea.  De panelleden geven een korte inleiding van enkele minuten, waarna onderling debat en een discussie met de zaal volgt. Iedereen is welkom. Na afloop is er een informeel samenzijn in de foyer. 
27-01-12 VERLOSKUNDIGEN SCHAKELEN MINISTER IN
Bron: Meppeler Courant
Nelleke Gosker, voorzitter van de Verloskundigen Kring Meppel e.o. is verbijsterd over het besluit de afdeling acute verloskunde in het Diaconessenhuis te sluiten en te integreren in de Isla klinieken in Zwolle. Ze spreekt van een ‘doorgestoken kaart.’ 
Nelleke Gosker wijst op een brief van minister Schippers, waarin zij er bij de beide ziekenhuizen en verzekeraar Achmea op aandringt geen onomkeerbare stappen te nemen. ‘Dat wordt met voeten getreden,’ aldus Gosker. Ze had vorige week vrijdag nog overleg, waarin een afspraak werd gemaakt de voor- en nadelen duidelijk op een rij te zetten. ‘Die afspraak bleek een wassen neus.’ Ze gaat namens de Kring opnieuw een brief schrijven naar de minister. 
De twee ziekenhuizen baseren zich volgens haar op normen die nu niet van kracht zijn en misschien pas over tien jaar spelen. ‘Het is enorm idioot wat hier gebeurt.’ 

 

27-01-12: VERLOSKUNDIGEN OVER BUSBAAN
Bron: Trouw

 

Lokale bestuurders kunnen besluiten om verloskundigen over busbanen te laten rijden. Op die manier kunnen ze vlot bij een spoedgeval arriveren. Dat heeft verkeersminister Melanie Schultz vandaag aan de Tweede Kamer geschreven.
Kamerleden hadden haar verzocht nader naar deze mogelijkheid te kijken, onder meer naar aanleiding van ervaringen in Enschede. Daar kregen verloskundigen ontheffing om op de busbaan te rijden om zo snel door het drukke stadsverkeer te kunnen manoeuvreren.
Lees verder

 

25-01-12 PETITIE ACUTE VERLOSKUNDE MEPPEL MOET BLIJVEN
Laat je stem horen en teken vandaag nog!!
http://petities.nl/petitie/afdeling-acute-verloskunde-meppel-moet-blijven

25-01-12 MEPPELSE BIANCA MARS START PETITIE
Bron: Stentor
Politiek en inwoners van Meppel leggen zich niet spoorslags neer bij een eventueel vertrek van de afdeling acute verloskunde uit het Diaconessenhuis. Momenteel zijn onderhandelingen gaande of deze afdeling voor Meppel behouden kan blijven of naar Zwolle verhuist. De politiek brengt donderdag een raadsbrede motie in, waarin ze het college oproept zich nog actiever dan voorheen in te zetten voor het behoud van de afdeling. Ook vanuit de gemeenschap is actie ondernomen.
De 23-jarige Bianca Mars is een petitie gestart. Binnen anderhalve dag hebben meer dan 500 mensen hun steun betuigd. De petitie kan tot begin maart worden ondertekend. Mars hoopt vlak voordat de Tweede Kamer praat over de toekomst van de acute verloskundige zorg in Nederland een pakket van duizenden ondertekeningen in Den Haag te kunnen afgeven. "Het zou mooi zijn als we vlak daarvoor onze zorg aan de minister hebben kunnen laten blijken." De grootste zorg van Mars?
"Ik ben bang dat het verdwijnen van deze afdeling mensenlevens gaat kosten." Een langere reistijd naar het ziekenhuis brengt risico's met zich mee, meent Mars. "Zelf heb ik tijdens mijn bevalling ondervonden dat bij een acute situatie elke minuut telt."

22-01-12: BABY'S DIE TE SNEL AANKOMEN HEBBEN MEER KANS OP ASTMA
Bron: Trouw
Baby's die de eerste drie maanden van hun leven flink aankomen, hebben meer kans op astma dan kleuters. Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Het is de eerste studie waarin een verband wordt gelegd tussen groeipatronen en astma.  Lees verder

22-01-12 INZAMELING RESTANTEN KRAAMPAKKET VOOR PROJECT IN BURKINO FASO. Brechje is betrokken bij het projekt Kans voor Kinderen  in Burkina Faso. Zo weet zij uit ervaring dat ingezamelde spullen rechtstreeks naar de plaats van bestemming zullen gaan. Dus als jullie na de kraamtijd de nog overgebleven inhoud van het kraampakket zouden willen inleveren bij een van ons of op de praktijk dan zorgen wij dat het op de juiste plaats terecht komt.  Alles is welkom, navelklemmetjes, gaasjes, kraamverband, watten etc. Voor meer info klik hier

03-01-12 ETEN VOOR TWEE IS ONZIN 
Bron: Telegraaf 
‘Een zwangere vrouw moet eten voor twee’, wordt vaak gezegd. Volgens gezondheidsexperts is dit onzin. Een evenwichtig dieet en voldoende beweging volstaat prima. Lees hier verder.

 

2011

 

27-12-11 ROKENDE MOEDER BESCHADIGT BLOEDVAT KIND 
Bron: Telegraaf 
Er zijn nog steeds vrouwen die de sigaret niet kunnen laten liggen als ze in verwachting zijn. Het is al bekend dat roken tijdens de zwangerschap kan zorgen voor een lager geboortegewicht en minder goed functionerende longen.
Voor vrouwen die nog altijd niet overtuigd zijn van de gezondheidsrisico's voor het kind, weer een goede reden om nu echt te stoppen als je zwanger bent. 
Uit nieuw onderzoek van het UMC in Utrecht blijkt dat kinderen van moeders die rookten tijdens de zwangerschap een dikkere bloedvatwand hebben. Een dikkere vaatwand vergroot bij volwassenen de kans op hart- en vaatziekten.  Lees meer

 

20-12-11 STAAFJE VERDUBBELD VRUCHTBAARHEID 
Bron: Telegraaf 
Wetenschappers hebben een 'vruchtbaarheidsstaafje' ontwikkend, dat de kans op een zwangerschap verdubbelt. Het gaat om een behandeling van het baarmoederslijmvlies, wat ervoor zorgt dat embryo's beter kunnen innestelen. Vruchtbaarheidsexperts veronderstellen namelijk dat de kwaliteit van het baarmoederslijmvlies een grote rol speelt bij vrouwen die moeite hebben met zwanger worden.  Lees verder

19-12-11 AAN DE BORST VOOR FLASHMOB 
Bron: Telegraaf
Ongeveer 50 moeders schrikten in het Britse Brighton het winkelend publiek op met een flashmob… een borstvoeding flashmob!
De ‘lactivisten’ zoals ze zichzelf noemden, kwamen in actie omdat een moeder uit de stad openlijk was becommentarieerd omdat ze haar kind in een restaurant borstvoeding gaf. Zo zei een vrouw tegen haar “dat het erg onaangenaam was om het borst voeden te zien en dat ze zich meer zou moeten bedekken.”
De borstvoedende moeder was zo geschokt door het commentaar dat ze via internet opriep tot een borstvoeding flashmob.

 

 

05-12-11 SLUITING  VERLOSKUNDE EN KINDERGENEESKUNDE DREIGT NOG STEEDS
Bron: Meppeler Courant
Het Diaconessenhuis heeft een waarnemer als vierde gynaecoloog kunnen aantrekken. De aanstelling geldt echter voor een periode van een jaar. Ondanks de komst van een waarnemer blijft de dreiging van sluiting van de afdeling acute verloskunde.
Lees verder

05-12-11 BEJAARDENZIEKENHUIS (Column Ton Henzen)
Bron: Meppeler Courant 
Het goede nieuws is dat het Diaconessenhuis in Meppel een vierde gynaecoloog heeft weten aan te stellen. Het minder goede nieuws is dat dit slechts voor een periode van een jaar is. Het nog slechtere nieuws is dat het grotendeels zeker is dat de afdeling acute verloskundige hulp met ingang van 2013 naar de Isala Klinieken in Zwolle verhuist. 
Lees verder

03-11-11 THUISBEVALLING VERKLEINT KANS OP ASTMA EN ALLERGIE
Bron: KNOV
Baby's die thuis worden geboren, hebben minder kans om astma of allergie te ontwikkelen dan baby's die in een ziekenhuis ter wereld komen. Bij ziekenhuisbaby's komt vaker een darmbacterie (Clostridium difficile) voor die een verhoogd risico oplevert op eczeem, piepende ademhaling en een grotere kans op astma. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Maastricht, dat afgelopen woensdag werd gepubliceerd in The Journal ofAllergy and Clinical Immunology (JACI).
Lees hier verder

28-10-11 ANNELIEN IS WEER BEGONNEN
Het zwangerschapsverlof van Annelien zit er weer op.  Het laatste weekend van oktober heeft zij weer haar eerste bevallingendienst.
Zoontje Teun doet het geweldig en  groeit als kool.

25-10-11 BEVALLINGEN MOETEN BLIJVEN IN DIACONESSENHUIS
Lees hier verder

22-10-11 BAARMOEDERTRANSPLANTATIE
bron: Algemeen Dagblad
Over een paar jaar kunnen ook in ons land baarmoeders worden getransplanteerd.Dat schrijft het AD. Vooraanstaande gynaecologen noemen het een uitkomst voor vrouwen die door ziekte geen baarmoeder hebben of zijn geboren zonder het voortplantingsorgaan.
De operatie staat in Zweden in het voorjaar op het programma. De 56-jarige Sara Ottosson wil dan haar baarmoeder aan haar 26-jarige dochter doneren. Nederlandse artsen volgen de revolutionaire ontwikkeling op transplantatiegebied op de voet. „Als het succesvol is, kunnen we het binnenkort ook in ons land doen”, stelt Carina Hilders, gynaecoloog en oprichter van het Nederlands Netwerk Fertiliteitspreservatie. De Nederlandse patiëntenvereniging MRK heeft het over een fantastische ontwikkeling.

21-10-11  CONTROLE OVER MOMENT BEVALLEN
bron: Telegraaf
Hebben we dan toch enige controle over het moment van bevallen? Uit cijfers lijkt dat wel het geval. Op Halloween, 31 oktober, daalt het aantal natuurlijke geboorten met 5,3 procent. Op Valentijnsdag stijgt dat aantal juist met 3,6 procent. Dit blijkt uit cijfers van universiteit Yale. “Deze cijfers doen vermoeden dat toekomstige moeders toch een bepaalde controle hebben over wanneer ze bevallen. Het lijkt alsof ze een spontane bevalling kunnen versnellen of vertragen. Natuurlijk wel binnen een beperkte tijd”, zeggen de onderzoekers.
Valentijnsdag roept positievere en liefdevollere gevoelens op dan het donkere Halloween. Deze gevoelens kunnen effect hebben op de hormonen van zwangere vrouwen. En dit kan weer invloed hebben op de aankondiging van de bevalling. Lees meer

17-10-11 SPIJT VAN BABYNAAM
Bron: Telegraaf  
Een naam uitkiezen voor je ongeboren kindje is voor veel ouders een lastige opgave. Om ouders een handje te helpen zijn er talloze boeken en websites met duizenden jongens- en meisjesnamen. Hier kun je voldoende inspiratie opdoen. Ook bekende Hollywood sterren zorgen voor inspiratie. Zij geven hun kroost soms de meest rare namen die vervolgens een ware hype worden. Een Australische website met babynamen onderzocht van welke namen ouders het meeste spijt hebben. Dat bleken allemaal namen te zijn geïnspireerd door sterren; Beckham, Kester, Jordan, Kai, Apple, Chardonnay, Peaches en Madonna.

14-10-11 MINDER ZIEKENHUIZEN VOOR BEVALLINGEN
Bron: NRC next
Het aantal ziekenhuizen waar vrouwen kunnen bevallen is tussen 1999 en 2010 met 20 procent afgenomen. De 91 ziekenhuizen die zijn overgebleven, doen meer bevallingen. In 1999 begeleidde een ziekenhuis gemiddeld 1.011 bevallingen per jaar, elf jaar later waren dat er 1.425. Zo is het in Hilversum, Oss, Vlissingen en Zeist niet meer mogelijk in het ziekenhuis te bevallen. In Meppel wordt de afdeling verloskunde van het Diaconessenhuis met sluiting bedreigd.  “Terwijl we discussiëren over de wenselijkheid van verdere concentratie van zorg vindt die geleidelijk vanzelf plaats’’, zegt hoogleraar verloskunde Ari Franx van het UMCU vandaag in zijn oratie in Utrecht. Franx maakte een analyse van gegevens van de Stichting Perinatale Registratie Nederland. De concentratie van de verloskundige zorg in ziekenhuizen is omstreden, zegt hij in zijn rede. Lees meer

12-10-11 SLUITING DREIGT VOOR AFDELING ACUTE VERLOSKUNDE
bron: Meppeler Courant
De Verloskundigen Kring Meppel en omstreken voorziet de sluiting van de afdeling verloskunde in het Diaconessenhuis binnen nu en december 2012. Voor acute verloskundige zorg zijn moeder en kind vanaf die tijd aangewezen op de Isala Klinieken in Zwolle. Als gevolg daarvan vrezen de verloskundigen een overschrijding van de bereikbaarheidsnorm voor acute zorg van 45 minuten voor de regio.  Lees meer

03-10-11: THUISBEVALLING IS VEILIG, STOP GEGOOCHEL MET CIJFERS
bron: KNOV 
In de weekendeditie van het NRC Handelsblad stond het artikel 'Als een baby rond de geboorte overlijdt’.  Aan het woord is Marianne Amelink, inspecteur perinatale zorg bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Zij geeft aan dat de discussies de laatste jaren over onder andere de thuisbevalling iedereen, en niet in de laatste plaats de zwangere, erg onzeker heeft gemaakt. Echt inzicht in oorzaken van de relatief slechte sterftecijfers voor Nederland, kan alleen maar ontstaan door de overlijdensgevallen stuk voor stuk te analyseren.  Lees meer

 

28-09-11 HOGE BABYSTERFTE IS EEN MYTHE
bron: Trouw  
Er dreigt overregulering van de zwangerschap. Een vrouw is echter geen broedmachine met een standaard handleiding. Natuurlijk hebben we in Nederland geen hoge babysterfte. Slechte registratie van overleden baby's in andere Europese landen en goede registratie in Nederland stellen onze huidige verloskundige zorg in een slecht daglicht. De enige wijze waarop Nederland het qua babysterfte binnen Europa beter zou kunnen doen is door Nederlandse epidemiologen ook in de rest van Europa de registratie te laten verzorgen, opperde arts-microbioloog Miquel Ekkelenkamp terecht (Medisch Contact, 2011). Lees meer

28-09-11 SLAAPPLEK BABY'S  BEPAALT STRESS NIVO
bron: Telegraaf
Baby’s die niet bij hun ouders in de slaapkamer slapen, hebben meer stress als ze in badje gaan dan baby’s die wel in dezelfde kamer slapen als hun ouders.Met dit opmerkelijke resultaat komt NWO-onderzoeker Carolina de Weerth van de Radboud Universiteit in Nijmegen. De resultaten van haar onderzoek worden 30 september gepubliceerd in het tijdschrift Psychoneurodocrinology.  Lees meer

09-09-11 VEEL ZWANGERE VROUWEN ROKEN
Bron: Telegraaf

Tien procent van de zwangere vrouwen blijkt door te roken. Hoewel ze wel braaf foliumzuur slikken, blijft twaalf procent van hen zelfs meer dan tien sigaretten per dag roken. Diekwart steekt dagelijks tussen de twee en tien sigaretten op. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en Stichting Kind en Ziekenhuis dat vandaag bekend is gemaakt.
Vooral laag opgeleide zwangere vrouwen zien niet zo vaak het gevaar van meeroken.
Het toxische effect van alcohol op de baby ziet driekwart van de zwangeren wél in en de meeste vrouwen geven aan nauwelijks te drinken.
Directeur Wilna Wind van de NPCF is geschokt: „Het opvallend hoge aantal rokende zwangere vrouwen verbaast ons. Wij vragen ons dan af of deze vrouwen de risico’s van roken niet kennen of lukt het deze vrouwen gewoonweg niet om te stoppen of te minderen met roken? Volgens de overheid worden we meer verantwoordelijk voor onze eigen gezondheid, maar kennelijk is er toch begeleiding nodig voor deze groep zwangeren."
 

 

04-09-11  BAAS OVER EIGEN BEVALLING 
De thuisbevalling in Nederland dreigt te verdwijnen. Dat is niet omdat jonge ouders zélf van de thuisbevalling af willen. Het is het onbedoelde gevolg van een opeenstapeling van ingrijpende beleidsvoorstellen en ontwikkelingen in de zorg. De kans is groot dat de thuisbevalling op deze manier over een jaar of tien zo goed als verdwenen is – en daarmee ook de mogelijkheid voor vrouwen om zélf te kiezen waar en hoe zij bevallen.
Teken hier de petitie.

29-08-11 KIND VAN ROKENDE MOEDER VAKER PSYCHIATRISCHE PROBLEMEN
bron: Trouw
Kinderen van wie de moeder rookte tijdens de zwangerschap hebben later meer kans op het gebruiken van antidepressiva, stimulerende middelen en middelen tegen verslaving. Zij lopen zelfs meer risico op het krijgen van ernstige psychiatrische problemen. Dat wijst een nieuwe Finse studie onder 175.000 kinderen uit.  Lees verder

19-08-11 ANGST VOOR PIJN BIJ EEN BEVALLING VERSTERKT DE PIJN.
bron: NRC Next
Hoeveel pijn een bevalling doet, hangt mede af van hoe bang iemand vooraf voor die pijn is. Iets doen aan die angst werkt beter dan pijnstillers. Lees hier het artikel. 

 

16-08-11 SLECHTS 13 WEKEN BORSTVOEDING
bron: De Telegraaf
De meeste moeders willen ruim 5 maanden borstvoeding geven. Toch stapt het merendeel na 13 weken over op flesvoeding.
De vermoedelijke reden voor het stoppen is dat het zwangerschapsverlof afloopt en ze weer aan het werk moeten. En als de moeder dan borstvoeding wil blijven geven, zit er niets anders op dan te gaan kolven. Maar hier gaat het vaak mis.
Eén derde van de kolvende moeders met een baan vindt het gênant om op het werk te gaan kolven. In 32 procent van de gevallen ontbreekt een goede kolfplek op het werk. 31 procent van de kolvende vrouwen voelt zich buitengesloten omdat ze zich moet afzonderen om te kolven. Daarnaast worden kolfapparaten duur (29%) en lawaaierig (24%) gevonden.
Toch zijn er genoeg redenen om op een geven moment te gaan kolven. De belangrijkste redenen voor een moeder zijn: 1. Voeding voor de baby te hebben als ze er zelf niet is (39%) en 2. Stimuleren van de melkproductie (32%) en omdat 3. de Werkplicht roept en ze toch graag borstvoeding door wil blijven geven (31%)
Dit blijkt uit onderzoek.
 

02-08-11: ANNELIEN BEVALLEN VAN EEN ZOON
Teun Rijkeboer
Onze collega Annelien is donderdag voor de 2e keer moeder geworden.
Zij beviel na een voorspoedige thuisbevalling van een gezonde jongen, genaamd Teun met een geboortegewicht van 3850 gram. Uiteraard zijn Annelien, haar vriend Jeroen en hun dochtertje Noor in de wolken met hun zoon en broertje.

17-06-11: BEVALLING OPWEKKEN MET VRIJEN 
bron: De Telegraaf
Aan het eind van je zwangerschap ben je het meestal zat. Die baby moet eruit. Om de natuur een handje te helpen gaan veel vrouwen lopen, gekruid eten, hun tepels stimuleren of een stevig potje vrijen. Dat blijkt uit een studie uitgevoerd door het Midwestern Hospital. Lees verder

05-07-11 METHODE ONTWIKKELD OM MISKRAAM TE KUNNEN VOORSPELLEN
bron: Trouw
Om de preventie van miskramen te verbeteren, hebben Britse onderzoekers een methode ontwikkeld om een miskraam van tevoren te voorspellen. Dokters kunnen hiermee gericht vrouwen behandelen die de grootste kans hebben hun baby te verliezen.
De onderzoekers vonden zes factoren die het best een miskraam voorspellen: verminderde vruchtbaarheid, het gehalte van de hormonen progesteron en humaan choriongonadotrofine (hcg) in het lichaam, bloedingen en de lengte en leeftijd van de foetus.  Lees verder

30-5-11:THUIS BEVALLEN VERSUS ZIEKENHUIS BEVALLEN
Bron: De Telegraaf
Kunnen we nou beter thuis bevallen of in het ziekenhuis? Daar is nog steeds veel discussie over, blijkt uit de bevallingservaringen die moeders met VROUW deelden in De Telegraaf, naar aanleiding van de uitspraak van professor Raymond de Vries dat vrouwen er verstandig aan doen voor een thuisbevalling te kiezen. Terwijl de een zweert bij een bevalling in het ziekenhuis zou de ander niets anders willen dan een thuis bevalling. Ook vanuit wetenschappelijke hoek is er geen eenduidig beeld wat veiliger is. Wat hebben de specialisten hier de afgelopen jaren over gezegd? Lees verder

26-05-11: THUIS BEVALLEN VAAK BETER
bron: De Telegraaf
MAASTRICHT -  Zwangere vrouwen doen er verstandig aan om, wanneer ziekenhuisopname niet medisch noodzakelijk is, te kiezen voor een thuisbevalling. Bevallingen in het ziekenhuis leiden vaker tot een keizersnede, met alle mogelijke complicaties en ook een hogere moedersterfte.

Dat stelt professor Raymond de Vries vandaag tijdens zijn aanvaarding van de bijzondere leerstoel midwifery science aan de Universiteit van Maastricht, ingesteld door Hogeschool Zuyd. De van origine Amerikaanse hoogleraar verloskunde baseert zijn uitspraak op zijn ervaringen in de Verenigde Staten waar 99 procent van de vrouwen in het ziekenhuis bevalt.  Lees verder.

19-05-11: CYSTIC FIBROSE (TAAISLIJMZIEKTE) TOEGEVOEGD AAN HIELPRIK 
Pasgeborenen worden vanaf 1 mei met de hielprik voortaan ook getest op cystic fibrosis (taaislijmziekte).
Minister Schippers van VWS nam eind vorig jaar het advies van de Gezondheidsraad uit 2010 over om de screening op cystic fibrosis toe te voegen aan de hielprik.
De verwachting is dat met de hielprik jaarlijks gemiddels 30 patiënten worden opgespoord.

 
17-05-11: INTERNATIONALE WEEK  VOOR RESPECT VOOR BEVALLING
bron: http://enca-nederland.blogspot.com
De Internationale Week van Respect voor de Bevalling (IWRC) is een initiatief van Alliance Francophone pour l’Accouchement Respecté (AFAR), en schept de mogelijkheid om een week per jaar wereldwijd aandacht te schenken aan de Respectvolle Bevalling. AFAR is een onafhankelijke, non-profit organisatie, opgericht in Mei 2003 en in 2010 is de organisatie gaan samenwerken met ENCA.
De IWRC vindt wereldwijd en ieder jaar plaats in de derde week van Mei. Vanaf dit jaar wordt het thema door ENCA gekozen. Het toepasselijke en actuele thema dit jaar is:

“Give birth where you want, the way you want and with whom you want“.
 Bevallen waar jij wilt, op jouw eigen wijze en met wie jij wilt.

Mocht je ook de petitie willen tekenen, klik dan hier
Lees meer
 

03-05-11: ZWANGERE LAAT ZICH NIET BEÏNVLOEDEN DOOR COMMOTIE IN DE PERS OVER THUISBEVALLING.
Bron: Flaironlin.
In november 2010 publiceerden onderzoekers van het UMCU hun onderzoek over babysterfte en thuisbevallen. Dit zorgde voor veel onrust bij zwangere vrouwen. Maar volgens Flaironline.nl durft 53% van de zwangeren nog gewoon thuis te bevallen.

De thuisbevalling in Nederland ligt vaak onder vuur. In verschillende media wordt soms ten onrechte een link gelegd tussen de  thuisbevalling en babysterfte in Nederland. Voor zwangere vrouwen kan deze berichtgeving voor onrust zorgen.Uit een enquête van Flaironline blijkt dat de Nederlandse vrouw zich niet laat beïnvloeden door de commotie over de thuisbevalling. Maar 1,4% van de vrouwen zegt door alle berichtgeving in de media haar keuze waar ze wil bevallen heeft veranderd. 43,3% raadt een thuisbevalling aan. Meest genoemde redenen:’Thuis voel je het veiligst’ en ‘Thuis is persoonlijker, vertrouwd en intiem’.
Meer resultaten uit de enquête zijn gepubliceerd in het tijdschrift Flair Mama.

02-03-11: BABY-APP VOOR VADER IN SPÉ
Aanstaande papa's hoeven niet langer te vrezen dat ze niets weten over de zwangerschap van hun vrouw. Met de nieuwste iPhone-app leert de vader alles over zijn ongeboren kindje.
Elke week krijgt hij via app 'Vader in spé' digitale informatie toegestuurd over de stand van zaken in de buik en in het hoofd van de toekomstige moeder. Ook kan hij wekelijks een quizvraag maken over onderwerpen als de vlokkentest, bezoekjes aan de verloskundige en erfelijkheidskwesties. En het is ook niet weg als papa alvast leert hoe hij jullie kindje in slaap kan zingen en hoe hij boertjes moet opwekken.
De app biedt niet alleen informatie over zwangerschap en bevalling, maar geeft de vader ook de kans om de tijd tussen de weeën bij te houden met een weeëntimer. En weet hij echt niet meer wat hij moet doen, dan heeft de app altijd nog een paniekknop die de vader direct in contact stelt met de verloskundige.

10-10-10: GEBOORTEBERICHTEN
Nieuw op onze website; onder de button Geboorteberichten kun je,  wanneer je bevallen bent, een foto van jullie wondertje door ons laten plaatsen. Zo kunnen andere ouders die nieuwsgierig zijn jullie zoon of dochter ook bewonderen! 
Stuur een mail naar info@hetverloskundigcentrum.nl met de geboortedatum, jullie eigen namen en eventueel die van de broertjes of zusjes. Stuur een duidelijke, voldoende grote foto mee. Wij zetten de foto dan binnen een paar dagen op deze site erbij.
 

01-10-10: NIEUWE PRAKTIJK ASSISTENTE
Vanaf 1 oktober komt Ans Nieuwenhuis ons team versterken. Zij zal samen met Rianne de telefoon aannemen tijdens het telefonisch spreekuur. Ook ondersteund zij ons in verloskundig administratieve taken.
Ans heeft jarenlang in Steenwijk gewerkt als verloskundige. De onregelmatige diensten combineren met de zorg voor haar gezin werden haar echter teveel en daarom besloot zij te stoppen.
Maar bloed kruipt waar het  niet gaan kan en nu ze bij ons komt werken houdt ze toch het contact met zwangeren in stand en kan desondanks part time werken. wij zijn erg blij met haar komst!