Griep (Covid en Influenza)

Vanaf het jaar 2023 worden zwangeren ingedeeld in de kwetsbare groep mensen in onze samenleving,
waarmee zwangeren nu vanuit de overheid geadviseerd worden zich te vaccineren tegen de griep
ten gevolge van Corona en Influenza.

Ben je tussen 15 oktober en 1 maart 22 weken of langer zwanger?
Dan mag je de griepprik en/of de covidprik halen bij het consultatiebureau.

 

Onze beroepsgroep, vertegenwoordigd door de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) heeft  een aantal vragen bij de indeling van zwangeren in de kwetsbare groep –  zwangerschap is immers geen ziekte –  en het bijbehorende advies tot vaccineren.  Hieronder een belangrijke passage uit deze brief die op 27 september 2023 aangeboden is aan de minister van VWS en de Gezondheidsraad.

“Vandaag stuurt de KNOV een open brief aan de Gezondheidsraad en een aantal overheidsinstanties. In deze brief vragen we aandacht voor de maatschappelijke opdracht om vanuit Passende zorg te werken en hoe de maternale vaccinaties zich hiertoe verhouden. We beogen met deze brief een breder maatschappelijk debat te bevorderen.
De directe aanleiding voor de brief is het advies van de Gezondheidsraad om alle zwangere vrouwen een COVID-vaccinatie aan te bieden. Dit advies is inmiddels overgenomen door de Minister van VWS.
Als verloskundige beroepsgroep dragen we graag bij aan de maatschappelijke opdracht: Het versterken en bevorderen van gezondheid van de nieuwe generatie en het voorkomen van onnodige verwijzingen en medisch specialistische zorg. Deze zorg sluit direct aan op de Passende zorg zoals die door de overheid is omarmd.
Passende zorg richt zich op gezondheidsbevordering en het versterken van de basis van alle Nederlanders. Het besluit tot aanbieden van vaccinaties aan zwangeren lijkt daarbij te wringen: Is dit waar we in een tijd van schaarste onze capaciteit en financiën aan moeten besteden?
We stellen in de brief de volgende vragen:
Hoe dragen maternale vaccinaties bij aan Passende zorg? En hoe zorgen we daarbij voor monitoring en evaluatie van de effecten van deze vaccinaties?
Hoe wegen we gezamenlijk en transparant de voor- en nadelen, de potentiële gezondheidswinst en (beschikbaarheid van) veiligheidsgegevens van de verschillende interventies die mogelijk zijn?
Hoe kiezen we als maatschappij, overheid en zorg transparant welke interventies we wel en welke we niet inzetten voor de verbetering van de (verloskundige) zorg?
We zien uit naar een constructief gesprek om hierover dieper door te praten en het maatschappelijke debat te versterken.”