Echoscopie

In het Verloskundig Centrum beschikken wij over eigen apparatuur voor echoscopie. Iedere zwangere krijgt indien gewenst in ieder geval een termijnecho, de 20-weken echo en een liggingsecho. Andere redenen voor het doen van echoscopisch onderzoek kunnen zijn: groeicontole, placentalokalisatie en bloedverlies. Deze onderzoeken vinden alleen plaats op indicatie.

Termijnecho

  • Vaststellen of de zwangerschap intact is, dat wil zeggen dat het hartje klopt.
  • Vaststellen of de zwangerschap zich in de baarmoeder genesteld heeft en niet daarbuiten.
  • Vaststellen of het om een eenling- of meerlingzwangerschap gaat
  • Vaststellen hoe ver de zwangerschap gevorderd is; de afmetingen van het kindje geven een zeer nauwkeurige indruk van de termijn en de uitgerekende datum.

termijnechoDe termijnecho kan gemaakt worden tussen de 10 en 14 weken. Bij voorkeur verrichten we de termijnecho rond de 11 weken; de betrouwbaarheid van de metingen is dan groter en je kunt al meer de vormen van een kindje zien. Tot 10 weken zwangerschap maken we een inwendige echo (vaginaal). De afstand van de probe (echo) tot de baarmoeder is dan kleiner en daardoor krijg je een scherper beeld en is het vaststellen van de termijn betrouwbaarder. Na 10 weken maken we de echo inprincipe uitwendig (dus via de buik). Soms krijgen we dan toch geen goed beeld, bijvoorbeeld omdat de zwangerschap nog niet ver gevorderd is, de buik een moeilijk doordringbare vetlaag heeft of de huid een moeilijk doordringbare structuur heeft. In die gevallen zullen we de echo alsnog inwendig, vaginaal verrichten. Bij een uitwendige echo is een volle blaas handig, bij een inwendige echo is juist een lege blaas beter.

Wat als er iets niet in orde is?
Meestal is een termijnecho een bijzondere ervaring; je ziet voor het eerst je kindje op beeld! Toch is het goed er van te voren bij stil te staan dat soms niet alles in orde is, zoals bijvoorbeeld bij een miskraam. En hoewel de termijnecho niet bedoeld is om afwijkingen op te sporen (hiervoor is het eigenlijk nog te vroeg; voor het opsporen van afwijkingen kun je de 20-weken echo/SEO laten doen) kan het in een enkel geval zo zijn dat we toch iets bijzonders zien.

Belangrijk!
Voordat we de termijnecho verrichten, stellen wij je daarom de vraag of je op de hoogte gesteld wilt worden indien wij op de echo iets zien wat afwijkt van wat we verwachten te zien. Het is goed om (samen) over deze vraag na te denken voordat je op het echospreekuur komt, zodat de vraag je dan niet overvalt!

De termijnecho is opgenomen in het basispakket en wordt dus vergoed door de zorgverzekeraar.

Optie van vroege wensecho
De zorgverzekeraars vergoeden slechts 1 termijnecho in de zwangerschap. In de praktijk zien we de vraag naar een echo vroeg in de zwangerschap steeds meer toenemen. Wij willen graag aan deze wens voldoen! Voor €40,- kun je een afspraak maken voor een vroege echo (vitaliteitsecho) rond 7-8 weken zwangerschap. Na deze echo volgt uiteraard nog een termijnecho rond 10-11 weken zwangerschap.

Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) ofwel de 13-weken en de 20-weken echo

Ieder zwangere kan, indien gewenst, een SEO laten maken.

Iedere woensdag is er een echoscopiste van “SEE your baby”  op onze praktijk aanwezig om de 13 weken SEO’s te maken.
Iedere dinsdag is er een echoscopiste van “SEE your baby”  op onze praktijk aanwezig om de 20 weken SEO’s te maken.
De SEO is bedoeld om vroegtijdig een aantal afwijkingen op te sporen, zoals bijvoorbeeld;

  • Hartaandoeningen (50% van de hartaandoeningen kunnen middels een echoscopie opgespoord worden.)
  • Nieraandoeningen (80% van de nieraandoeningen kunnen middels een echoscopie opgespoord worden).
  • Spina Bifida (90% van de open ruggetjes kunnen middels een echoscopie opgespoord worden).
  • Buikwanddefecten (95% van de defecten in het sluiten van de buikwand kunnen middels een echoscopie opgespoord worden).

Echo 20 weken

De SEO wordt rond 13 en nog een keer rond 20 weken zwangerschap gemaakt. Deze termijn is met name van belang, indien ouders overwegen in geval van vaststelling van een ernstige afwijking, de zwangerschap te beëindigen. Volgens de Nederlandse wet zijn de mogelijkheden tot zwangerschapsbeëindiging na 24 weken namelijk beperkt.

Deze echo is meestal een leuke ervaring. Echter indien er toch een afwijking gevonden wordt zul je hiervan direct op de hoogte gesteld worden. Meestal volgt dan een verwijzing naar een specialistisch (3e lijns) centrum voor verder onderzoek. Soms wordt er op de echo iets gezien, waarvan men nog niet weet wat het is en waarvan men nog niet weet of het consequenties heeft. Dan kan het zijn dat je vervolgonderzoeken krijgt en dat er dan ook daadwerkelijk iets aan de hand is, maar het kan ook zo zijn dat er niets aan de hand blijkt te zijn en dat je nodeloos ongerust bent geweest.
Het is goed je dit van te voren te realiseren!

Belangrijk! Niet alle aandoeningen zijn bij 13 weken zichtbaar en zelfs niet allemaal bij 20 weken. Een aantal aandoeningen is überhaupt niet via echoscopie op te sporen. Daarnaast treden sommige afwijkingen pas na de 20 weken op. De SEO geeft dus geen 100% garantie op een gezond kind!

Meer informatie vindt je hier: Folder 13 en 20 weken echo  en op  www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl  

De 13-weken SEO wordt vergoed vanuit de IMITAS studie.
De 20-weken SEO is opgenomen in het basispakket en wordt dus vergoed door de zorgverzekeraar.

Echo Groei

Sommige vrouwen hebben een indicatie voor een of meerdere groeiecho’s. Bijvoorbeeld omdat het kindje niet goed lijkt te groeien, of juist te hard groeit. Of indien een vorig kind een te laag geboortegewicht heeft gehad. Bij deze echo worden de hoofdomvang, de buikomvang en de beenlengte gemeten. Op die manier wordt duidelijk of het kindje volgens verwachting groeit. De groeicontrole kan op soms meerdere keren herhaald worden, zodat er een goed beeld van de groei van het kindje ontstaat: een groeicurve. Tevens wordt de hoeveelheid vruchtwater bepaald. Een echo groeicontrole kan plaatsvinden tussen 22 en 40 weken.

Echo Placentalokalisatie

Deze echo is bedoeld voor zwangere vrouwen bij wie we vermoeden dat de placenta geheel of gedeeltelijk voor de baarmoedermond ligt (het vermoeden hierop ontstaat soms tijdens het maken van een eerdere echo en soms door hierbij passende symptomen).
We bepalen waar de placenta zich in de baarmoeder heeft ingenesteld en vooral of deze niet over/voor de baarmoedermond ligt waardoor de vaginale baring bemoeilijkt danwel onmogelijk gemaakt wordt.
De placenta ligt pas op een definitieve plek rond de 32ste zwangerschapsweek. Daarom wordt deze echo rond 30-32 weken gemaakt.
Deze echo kan meestal uitwendig worden gedaan maar soms is een vaginale echo nodig.
Deze echo is opgenomen in het basispakket en wordt dus vergoed door de zorgverzekeraar.

Echo Ligging

Doel van deze echo is het bevestigen dat je kindje in hoofdligging ligt of het bepalen van de ligging als hierover twijfel bestaat en wordt rond de 36ste zwangerschapsweek gemaakt.
Indien we al eerder een stuitligging vermoeden, wordt de echo al rond 34/35 weken gemaakt.
Verwacht van deze echo niet teveel! Aangezien je kind al aardig groot is bij deze termijn, past hij/zij namelijk niet meer in zijn geheel op het beeld. Je ziet dus “fragmentjes” van je kind die je vaak niet zult herkennen (bijvoorbeeld alleen een bovenbeen of een doorsnede van de  buik) Zeker als het hoofdje al is ingedaald is het vaak erg moeilijk het gezichtje in beeld te brengen.
Verder is het goed te beseffen dat we alleen naar de ligging van je kindje kijken en niet specifiek naar bijvoorbeeld afwijkingen. Daar is in principe de SEO/20 weken echo voor bedoeld.
Deze echo is opgenomen in het basispakket en wordt dus vergoed door de zorgverzekeraar.