Privacy

Privacy van onze cliënten wordt gewaarborgd:

  • Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.
  • Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.
  • Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.
  • Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden.
  • Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.
  • Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden informeert patiënten over de rechten van de patiënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens.
  • Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.
  • Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden informeert patiënten indien Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.