Privacy

Privacy van onze cliënten wordt gewaarborgd:

Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.
Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.
Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.
Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden.
Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.
Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden informeert patiënten over de rechten van de patiënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens.
Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.
Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden informeert patiënten indien Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.