Kwaliteitsregister

Alle 6 verloskundigen van Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister van de KNOV.
Ook onze tijdelijke waarneemsters zullen ten alle tijden in dit kwaliteitsregister ingeschreven staan.

Een verloskundigen die lid is van het Kwaliteitsregister laat zien dat zij actief investeert in nieuwe kennis en vaardigheden.
Een eis is dat zij per 5 jaar minimaal 200 uur besteed heeft aan deskundigheidsbevorderende activiteiten.
Denk daarbij aan nascholing, vaardigheidstrainingen, publicaties, stagebegeleiding of intercollegiaal overleg.

Een geregistreerde verloskundige houdt zich aan de standaarden en richtlijnen van de beroepsgroep (KNOV).
Zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar werk in de ruimste zin van het woord.
Die kwaliteit strekt zich uit tot medische kennis, vaardigheden, praktijkorganisatie, (interdisciplinaire) samenwerking en vaardigheden zoals cliëntgericht werken.

Via de site van de KNOV kun je nakijken welke verloskundigen er in het kwaliteitsregister ingeschreven staan.