Geboorte aangifte

Ieder kind dat in Nederland wordt geboren, moet uiterlijk binnen 3 dagen na zijn geboorte worden aangegeven.
Dit houdt in dat iemand (meestal de vader) bij de ambtenaar van de burgerlijke stand meldt dat het kind is geboren, de geboorte aangifte. De gemeente maakt een akte op van de geboorte, die wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. Dit is het juridische bewijs van de geboorte van het kind.

Neem bij aangifte altijd je eigen identiteitsbewijs mee en indien van toepassing ook jullie trouwboekje of erkenningsverklaring.

Geboorte aangifte verplicht
Aangifte doen van de geboorte van een kind is verplicht. In principe doet de vader dit. Als de vader niet bekend is, of niet in staat is om aangifte te doen, moet iemand anders het kind aangeven die aanwezig was bij de geboorte. Dit kan een familielid zijn, de verloskundige, arts of kraamhulp. In situaties waarin niemand aangifte mag of kan doen, neemt de burgermeester of een door hem aangewezen ambtenaar van de gemeente waarin het kind geboren is de aangifte over.
Bij de aangifte worden onder andere de volgende gegevens opgenomen:
• de voornaam of voornamen;
• de achternaam;
• het geslacht;
• de geboorteplaats
• de dag en het tijdstip van de geboorte;
• de voornamen en achternaam van de ouders;
• de plaats en dag van de geboorte van de ouders (voor zover deze bekend zijn).
Aan de aangifte van een geboorte zijn geen kosten verbonden.
Na de aangifte krijgt het kind direct een Burgerservicenummer (BSN).
Ook wordt het kind ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

Naamkeuze
Bij de geboorte ontstaat een officiële familieband.
Het kind krijgt de achternaam van een van de ouders. Wanneer de ouders getrouwd zijn, krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader. Je kunt er ook voor kiezen om het kind de achternaam van de moeder te geven. Dan moet je dat voor of tijdens de aangifte van de geboorte verklaren bij de burgerlijke stand. Ouders die niet getrouwd zijn, kunnen vrij kiezen welke achternaam zij aan hun kind willen geven. Het geven van een dubbele achternaam ( van zowel moeder als vader)  is vanaf 2024 mogelijk.  Lees hier voor verdere informatie. 
De naamskeuze wordt vastgelegd in de geboorteakte. Wanneer de ouders eenmaal voor een achternaam hebben gekozen, dan geldt die naamskeuze ook voor alle volgende kinderen in het gezin. Deze regel is ingesteld om de eenheid van een naam binnen het gezin te bewaren. De naam kan later niet meer worden veranderd.
Welke regels er precies gelden bij de keuze van een voor- en achternaam, staat vastgelegd in het naamrecht.

Geboorte in een andere gemeente
Je kunt alleen aangifte doen bij de burgerlijke stand van de gemeente waarin je kind geboren is. Dat is niet noodzakelijk de eigen woonplaats.
Wanneer de moeder in het ziekenhuis in een andere gemeente bevalt, zijn de ouders dus verplicht om hun kind ook bij de Burgerlijke Stand van die gemeente aan te geven. De eigen gemeente wordt in dat geval automatisch op de hoogte gesteld van de geboorte.

Geboorte in het buitenland
Wanneer het kind in het buitenland wordt geboren, moeten de ouders geboorte aangifte doen bij de lokale autoriteiten. In sommige landen is het mogelijk om de geboorte van een Nederlands kind te melden bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat.
U kunt de buitenlandse geboorteakte van uw Nederlandse kind in Nederland gratis laten inschrijven bij de gemeente Den Haag, afdeling Landelijke Taken. Deze inschrijving is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen. Wanneer het kind een afschrift van of uittreksel uit de geboorteakte nodig heeft, dan scheelt het tijd en kosten als dit in Nederland wordt opgevraagd in plaats van in het geboorteland. De originele documenten worden na inschrijving retour gezonden.

Nederlandse nationaliteit
Een kind is Nederlander, als de juridische vader of moeder tijdens de geboorte ook Nederlander is. Als de vader van het kind Nederlander is, maar voor de geboorte van het kind is overleden, dan verkrijgt het kind bij de geboorte ook de Nederlandse nationaliteit.
Het is mogelijk dat de biologische vader bij de geboorte van het kind nog niet de juridische vader van het kind is. Als hij het kind na de geboorte erkent, kan hij het Nederlanderschap doorgeven. Dit is belangrijk als het kind een niet-Nederlandse moeder heeft.
In het dossier Nederlandse nationaliteit staat meer informatie hierover.

Zorgverzekering
Een week na de geboorte aangifte krijg je een BSN nummer voor de baby. Dit nummer moet je in de eerste maand na de geboorte doorgeven aan je zorgverzekering.

Bron: www.rijksoverheid.nl