Erkenning kind

Een man die niet getrouwd is met de moeder van zijn kind kan toch officieel het vaderschap van het kind op zich nemen. Dit wordt erkenning genoemd. Het kind kan ook al erkend worden voordat het geboren is. Dit wordt het erkennen van de ongeboren vrucht genoemd.
Bij erkenning ontstaat er een juridische band tussen de vader en het kind. De ‘familierechtelijke betrekking’.
De vader is verplicht om zijn kind te onderhouden. Het kind krijgt op zijn beurt het recht op een nalatenschap.
Lees hier verder op de site van de Rijksoverheid.

Toestemming van moeder (en kind indien ouder dan 12 jaar)
Voor de erkenning van een kind dat jonger is dan 16 jaar heeft de man de toestemming van de moeder nodig. En van het kind zelf, als zijn kind twaalf jaar is of ouder.

Ouderschap bij huwelijk of geregistreerd partnerschap
Een kind dat wordt geboren uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen man en vrouw, krijgt automatisch beide echtgenoten of beide geregistreerde partners als ouder. Ook als de man niet de biologische vader is. Deze familierechtelijke band zorgt er onder andere voor dat het kind erft van de ouders. En dat de ouders het gezag hebben over hun kind.

Ouderschap bij homohuwelijk of partnerschap tussen personen van hetzelfde geslacht
In Nederland is een homohuwelijk of geregistreerd partnerschap tussen personen van hetzelfde geslacht bijna gelijk aan een huwelijk tussen man en een vrouw. Komt er een kind in een homohuwelijk of een partnerschap tussen 2 personen van hetzelfde geslacht? Dan zijn er wel belangrijke verschillen.

DUOmoeders:
Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen krijgt de biologische moeder automatisch het ouderschap.
Zijn 2 vrouwen getrouwd of hebben zij een geregistreerd partnerschap? En is voor de zwangerschap gebruikgemaakt van een onbekende donor, volgens de wet? Dan is erkenning niet nodig. De duomoeder wordt in dat geval automatisch moeder van het kind. Er moet wel bij de geboorteaangifte aangetoond worden dat de donor onbekend is.
Als het om een bekende donor gaat, kunnen getrouwde en geregistreerde duomoeders een kind erkennen.

DUOvaders:
Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 mannen gelden andere regels. De partner van de vader kan het vaderschap verkrijgen door erkenning of adoptie.

Ouderlijk gezag
Door de erkenning van het kind of erkenning van de ongeboren vrucht (indien ouders niet gehuwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben) is de vader nog geen wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Daarvoor moet hij eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Met het ouderlijk gezag kan de vader beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van het kind. Ook mag hij het vermogen van zijn kind beheren en rechtshandelingen verrichten in naam van zijn zoon of dochter. Bijvoorbeeld het zetten van een handtekening of het voeren van een gerechtelijke procedure.
Lees hier op de site van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Erkenning bij geboorte in het buitenland
Wanneer het kind in het buitenland wordt geboren, kan de vader zijn kind erkennen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand uit dat betreffende land. De geboorteakte kan vervolgens in een speciaal register van de gemeente Den Haag worden ingeschreven. Deze inschrijving is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen. Wanneer de ouders of het kind afschriften of uittreksels uit de akte nodig hebben, kunnen zij direct in Nederland terecht.
In landen die geen of geen goed functionerende burgerlijke stand kennen, kunnen de ouders en het kind voor een geboorteakte en erkenning terecht bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het betreffende land. Bijschrijving in het speciale register van Den Haag is niet meer nodig, aangezien het in die gevallen om een Nederlandse aangifte gaat.
Voor meer informatie over inschrijving van buitenlandse akten kunt u contact opnemen met:
Gemeente Den Haag, Dienst Burgerzaken, Afdeling Landelijke Taken, buitenlandse akten.

Vaderschap gerechtelijk vaststellen
Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap (gvv) is een laatste redmiddel om een familierechtelijke band tot stand te brengen tussen de biologische vader en het kind. Een moeder en een kind kunnen het vaderschap laten vaststellen door de rechtbank. Bijvoorbeeld omdat de man die het kind verwekt heeft, weigert het kind te erkennen of omdat de verwekker van het kind overlijdt voordat erkenning heeft plaatsgevonden.
De moeder kan het verzoek voor gerechtelijke vaststelling van het vaderschap doen tot vijf jaar na de geboorte van haar kind. Als de identiteit van de vermoedelijke verwekker nog niet bekend is, kan zij het verzoek indienen tot maximaal vijf jaar nadat de identiteit van de verwekker bekend is geworden. Voor een kind geldt geen termijn voor het indienen van een gvv-verzoek.

Bron: www.rijksoverheid.nl