Skip to main content

Echo Termijn

 

Doel van een termijnecho

  • Vaststellen of de zwangerschap intact is, dat wil zeggen dat het hartje klopt.
  • Vaststellen of de zwangerschap zich in de baarmoeder genesteld heeft en niet daarbuiten.
  • Vaststellen of het om een eenling- of meerlingzwangerschap gaat
  • Vaststellen hoe ver de zwangerschap gevorderd is; de afmetingen van het kindje geven een zeer nauwkeurige indruk van de termijn en de uitgerekende datum.

Wanneer?
De termijnecho kan gedaan worden tussen de 9 en 14 weken. Het liefst verrichten we de termijnecho rond de 9-11 weken; de betrouwbaarheid is dan groter en je kunt al meer de vormen van een kindje zien. 

Hoe wordt de echo gemaakt?
Tot 10 weken zwangerschap maken we een inwendige echo (vaginaal). De afstand van de probe (echo) tot de baarmoeder is dan kleiner en daardoor krijg je een scherper beeld en is het vaststellen van de termijn betrouwbaarder. Na 10 weken maken we de echo inprincipe uitwendig (dus via de buik). Soms krijgen we dan toch geen goed beeld, bijvoorbeeld omdat de zwangerschap nog niet ver gevorderd is, de buik een moeilijk doordringbare vetlaag heeft of de huid een moeilijk doordringbare structuur heeft. In die gevallen zullen we de echo alsnog inwendig, vaginaal verrichten. Bij een uitwendige echo is een volle blaas handig, bij een inwendige echo is juist een lege blaas beter.

Wat als er iets niet in orde is?
Meestal is een termijnecho een bijzondere ervaring; je ziet voor het eerst je kindje op beeld! Toch is het goed er van te voren bij stil te staan dat soms niet alles in orde is, zoals bijvoorbeeld bij een miskraam. En hoewel de termijnecho niet bedoeld is om afwijkingen op te sporen (hiervoor is het eigenlijk nog te vroeg; voor het opsporen van afwijkingen kun je de 20-weken echo/SEO laten doen) kan het in een enkel geval zo zijn dat we toch iets bijzonders zien.

Belangrijk!
Voordat we de termijnecho verrichten, stellen wij je daarom de vraag of je op de hoogte gesteld wilt worden indien wij op de echo iets zien wat afwijkt van wat we verwachten te zien. Het is goed om (samen) over deze vraag na te denken voordat je op het echospreekuur komt, zodat de vraag je dan niet overvalt!

Wat kost een termijnecho?
De termijnecho is opgenomen in het basispakket en wordt dus vergoed door de zorgverzekeraar.

Optie van vroege echo
De zorgverzekeraars vergoeden slechts 1 termijnecho in de zwangerschap. In de praktijk zien we de vraag naar een echo vroeg in de zwangerschap steeds meer groeien. Wij willen graag aan deze wens voldoen! Voor €35,- kun je een afspraak maken voor een vroege echo (vitaliteitsecho) rond 7-8 weken zwangerschap. Dit bedrag dient contact betaald te worden voorafgaand aan de echo. Na deze echo volgt uiteraard nog een termijnecho rond 10-11 weken zwangerschap.