Skip to main content

Echo Placentalokalisatie

Voor wie?
Deze echo is bedoeld voor zwangere vrouwen bij wie we vermoeden dat de placenta geheel of gedeeltelijk voor de baarmoedermond ligt (het vermoeden hierop ontstaat soms tijdens het maken van een eerdere echo en soms door hierbij passende symptomen).

Doel van de Echo Placentalokalisatie
Bepalen waar de placenta zich in de baarmoeder heeft ingenesteld en vooral of deze niet over/voor de baarmoedermond ligt waardoor de vaginale baring bemoeilijkt danwel onmogelijk gemaakt wordt.

Wanneer?
De placenta ligt pas op een definitieve plek rond de 32ste zwangerschapsweek. Daarom wordt de echo rond deze termijn gemaakt.

Hoe wordt de Echo Placentalokalisatie gemaakt?
Deze echo kan meestal uitwendig worden gedaan, soms is een vaginale echo nodig.

Wat kost de Echo Placentalokalisatie?
Deze echo is bij indicatie opgenomen in het basispakket en wordt dus vergoed door de zorgverzekeraar.