Skip to main content

Combinatietest

Het is mogelijk om tijdens je zwangerschap te laten onderzoeken hoe groot de kans is dat je kindje geboren wordt met een chromosomale afwijking.
Dit onderzoek heet de 'combinatietest’ en bestaat uit een bloedtest en een echo-onderzoek naar de dikte van de nekplooi van de foetus. De combinatietest is veilig en geeft geen risico op het krijgen een miskraam. Het is van belang om van te voren goed na te denken over wat de uitslag van zo’n test voor je kan betekenen. Wij raden je aan een informatief gesprek met ons te voeren als je overweegt gebruik te maken van de combinatietest.

Wat wordt er getest:
De kans op Syndroom van Down = Trisomie 21
De kans op Syndroom van Edward = Trisomie 18
De kans op Syndroom van Patau = Trisomie 13

De nadruk van de combinatietest ligt bij het Syndroom van Down ( Trisomie 21) , omdat de andere (Trisomie 18 en 13)  zelden voorkomen. 

De kosten voor de bloedtest en de nekplooimeting samen bedragen ongeveer 160 euro. De combinatietest komt, als een zwangere hiervoor kiest, vanaf 1 januari 2015 voor alle zwangere vrouwen, ongeacht de leeftijd, voor eigen rekening.

Wel of niet beginnen aan kansberekenende testen
Weten betekent meer verantwoordelijkheid dragen.
Een kansberekenende test geeft alleen aan of er een verhoogde kans is op het Downsyndroom, zonder uitsluitsel te bieden. Als blijkt dat er een verhoogde kans is, dan is vervolgonderzoek (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) nodig om vast te stellen of het kind het Downsyndroom daadwerkelijk heeft.
Dit onderzoek wordt als meer belastend ervaren en verhoogt de kans op het krijgen van een miskraam. 
Indien  vervolgonderzoek uiteindelijk aangeeft dat er inderdaad sprake is van een aandoening, sta je voor een moeilijke keuze: aanvaarding van de aandoening en je voorbereiden op een leven met een gehandicapt kind, of afbreken van de zwangerschap.

Besluiten tot het doen van een kansberekenende test kan betekenen dat je dit traject helemaal gaat doorlopen; als een kansberekenende test een verhoogde kans aangeeft, blijken veel ouders het namelijk moeilijk te vinden om van vervolgonderzoek af te zien.
 
Betekenis geven aan testresultaten niet eenvoudig.
De uitslag van een kansberekenende test wordt uitgedrukt in cijfers. Een kans groter dan of gelijk aan 1:200 wordt beschouwd als een verhoogde kans op het krijgen van een kind met het Downsyndroom. Het is niet eenvoudig om te begrijpen wat het begrip 'verhoogde kans' voor jou persoonlijk precies betekent. Wij raden je dan ook aan een uitgebreid informatiegesprek met ons te voeren, als je meer wilt weten over deze testen.
 
Alle stappen op een rij.
Om te kunnen beslissen of je een kansberekenende test wilt laten doen, is het goed om te weten wanneer welke stappen te verwachten zijn:

  1. Het bloedonderzoek dat deel uitmaakt van de combinatietest voor risicoselectie op het Downsyndroom. Dit kan plaatsvinden tussen 9 en 11 weken zwangerschap en het resultaat is binnen twee weken te verwachten.
  2. De echoscopische nekplooimeting die ook deel uitmaakt van de combinatietest. Deze kan plaatsvinden tussen 11 en 13 weken zwangerschap en het resultaat is direct bekend.
  3. De resultaten van het bloedonderzoek en van het echoscopisch onderzoek vormen samen de uitslag.
  4. Diagnostisch vervolgonderzoek kan plaatsvinden vanaf 11 weken en de uitslag kan binnen twee weken worden verwacht. Op zijn allervroegst kan rond de 13 weken zwangerschap bekend zijn of je kind het Downsyndroom heeft. Dit kan alleen als de uitslag van de kansberekenende combinatietest direct gevolgd wordt door diagnostisch prenataal onderzoek.
  5. Meestal zal er echter tijd verlopen tussen de uitslag van de combinatietest en het aanvragen van vervolgonderzoek, omdat je bedenktijd en overleg nodig hebt.

Een zwangerschapsduur van 13 weken is tevens het uiterste tijdstip waarop je zwangerschap kan worden afgebroken met een vacuümcurettage. Dit is de minst belastende vorm van zwangerschapsafbreking. Daarna is het alleen nog mogelijk door het opwekken van vroegtijdige weeën, gevolgd door een (mini)bevalling.