Cytomegalovirus

Cytomegalovirus (CMV) is een virus dat voorkomt over de hele wereld. Meer dan de helft van de mensen in Nederland heeft een infectie met CMV gehad.
Een infectie met CMV geeft geen meestal klachten en wordt daarom bijna nooit opgemerkt. Sommige mensen hebben kortdurend last van vermoeidheid of koorts.
Als je het virus hebt gehad dan blijft dit altijd in je lichaam aanwezig. Soms steekt het virus later opnieuw de kop op, maar dit geeft dan geen klachten.

Het cytomegalovirus  kan van persoon op persoon worden overgedragen door onder andere speeksel, urine, bloed en seksueel contact.
Het virus kan bijvoorbeeld via knuffelcontact of bij het verschonen van luiers worden overgedragen.
Maar omdat de infectie meestal geen klachten geeft is het meestal niet bekend of iemand wel of niet besmettelijk is.

Vooral jonge kinderen scheiden CMV langdurig (jaren) in hoge mate uit in urine en speeksel. Met het toenemen van de leeftijd neemt frequentie en mate van uitscheiding af.

In een thuissituatie met jonge kinderen is overdracht van CMV moeilijk te vermijden maar door goede handhygiëne kan de blootstelling verminderd worden, dit omdat besmetting
voornamelijk via de slijmvliezen verloopt.

Het advies aan zwangeren in de thuissituatie
Een goede handhygiëne bij contact met speeksel en urine van jonge kinderen en contact met speeksel van jonge kinderen vermijden door
geen voedsel, bestek en bekers te delen.

Advies aan zwangere medewerkers die in hun beroep intensief contact hebben met kinderen
Zwangeren/immuungecompromitteerden moeten onbeschermd contact met lichaamsvloeistoffen (met name urine, speeksel, snot) van kinderen of daarmee besmette voorwerpen (luiers, speelgoed, spenen etc.) zoveel mogelijk proberen te vermijden.
Na (mogelijk) contact moeten de handen grondig worden gewassen.
Gebruik wegwerphandschoenen bij contact met speeksel of urine (bijvoorbeeld het schoonmaken van speelgoed).

voor meer info lees hier verder.