Bevalling

Thuis of in het ziekenhuis

Wanneer je zwangerschap normaal verloopt kun je kiezen tussen thuis en poliklinisch bevallen. In beide gevallen wordt je bevalling begeleidt door een verloskundige van dit Verloskundig Centrum.
Wetenschappelijk onderzoek leert dat In Nederland het verloskundige systeem zo opgezet is, dat het voor iedere zwangere die gezond is en waarbij geen aanwijzingen zijn na risicoselectie dat het kindje extra zorg nodig heeft, veilig is om thuis te bevallen.
Niet in het minst omdat hier een ziekenhuis altijd op korte afstand is.
Als het ziekenhuis langer dan een 25 minuten rijden van je huis is adviseren we je poliklinische te gaan bevallen.

Voordelen van thuisbevallen zijn met name de rust, en de vertrouwde omgeving waardoor je vaak beter kunt ontspannen. Ook heb je meer de regie in eigen hand waardoor je je wellicht minder overgeleverd zult voelen aan degene die je begeleidt.
Verder zijn we als verloskundigen in de thuis situatie minder snel geneigd om onnodig in te grijpen in het natuurlijke proces van bevallen.

Als je het idee hebt dat je je in het ziekenhuis meer op je gemak zult voelen, dan kun je kiezen voor een poliklinische bevalling.
Je begint dan thuis met de weeën en in de tweede helft van de ontsluiting (tussen 5 en 8 cm) ga je naar het ziekenhuis. Wij gaan dan gewoon met je mee. Een poliklinische bevalling wordt ook wel eens een verplaatste thuisbevalling genoemd. Voorop staat dat je het beste bevalt op die plek waar je je veilig voelt en we streven ernaar je voldoende informatie te bieden zodat je een keuze kan maken die het beste bij jou past.

Je hoeft de keuze nog niet aan het begin van de zwangerschap gemaakt te hebben en je kunt altijd nog veranderen van keuze. Je hoeft je tijdens de zwangerschap niet in te laten schrijven bij een ziekenhuis.

Afhankelijk van je verzekering zijn er, indien er geen medische indicatie bestaat, over het algemeen kosten verbonden aan een ziekenhuisbevalling. We adviseren je tijdig je verzekeringsvoorwaarden na te kijken.

Bevallingen met een medische indicatie worden in het ziekenhuis door een gynaecoloog of klinische verloskundige begeleid.

Soms heb je als zwangere een medische indicatie alleen voor de plaats van de bevalling, in dat geval zal een van ons je bevalling begeleiden in het ziekenhuis.
In het ziekenhuis worden regelmatig informatieavonden gehouden.