Skip to main content

Alcohol

In de loop van de jaren is de wetenschap er steeds meer achter gekomen dat alcohol, ook in kleine hoeveelheden schade kan toebrengen aan de foetus.
Daarom is het dringende advies helemaal géén alcohol te drinken wanneer je zwanger bent. In Nederland is het alcoholgebruik onder zwangere vrouwen al jarenlang een probleem. Geschat wordt dat ongeveer 30% van de zwangeren alcohol drinkt.
 
Als je alcohol drinkt, drinkt je kind mee. Nadat je alcohol hebt  gedronken, verdeelt alcohol zich over al je lichaamsvocht. De concentratie alcohol in het bloed van het ongeboren kind wordt dan even hoog als dat van jou. Dus, als je na een glas bier een alcoholpromillage hebt van 0,3‰, dan heeft jouw  baby dat ook. 
 
Het is niet te zeggen hoeveel alcohol leidt tot welke schade aan een kind. Dat komt omdat alcohol bij iedere moeder, maar ook bij ieder kind, een ander effect heeft. Het hangt van veel factoren af, of alcohol tot schadelijke effecten leidt , zoals: welke hoeveelheid alcohol heb je gedronken, hoeveel lichaamsvocht  heb je, op welk moment in de  zwangerschap, hoe goed werkt jouw lever, je leeftijd,  hoe goed kan je ongeboren kind de alcohol afbreken? 
 
Mogelijke gevolgen van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap
  • Miskraam of doodgeboorte
  • Vroeggeboorte / verkorte zwangerschapsduur 
Mogelijke gevolgen van alcohol op het kind
  • Veel huilen
  • Slaapstoornissen
  • Snel overprikkeld raken
  • Minder snel kunnen kalmeren na een moment van opwinding
  • Groeiachterstand qua lengte en gewicht ( de achterstand qua lengte haalt het kind gedurende de rest van het leven niet meer in)
Foetaal Alcohol Spectrum Disorder (FASD) en het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS)
Als een kind beschadigd is, doordat de moeder alcohol heeft gedronken, dan kan het de diagnose krijgen van Foetaal Alcohol Spectrum Disorder (FASD).
Deze aandoening kan variëren van een lichte vorm tot een heel zware vorm. Een lichte vorm van FASD kan aan het licht komen, doordat het kind snel overprikkeld raakt, een slecht geheugen heeft en zich niet goed kan gedragen in een sociale omgeving.
De zwaarste schade is zichtbaar als het kind een groeiachterstand heeft én afwijkende gezichtskenmerken én neurologische beschadigingen. In dat geval is er sprake van het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS). Meer informatie over FAS(D) kunt u vinden op de website van de FAS-stichting.
 
Lees in deze folder meer over alcohol in de zwangerschap
 
Indien jij behoort tot 1 van de zwangeren die alcohol drinkt ga dan eens naar de website van negenmaandenniet.nl. Op deze site krijg je praktische adviezen om te stoppen met drinken.