TOELICHTING VERSOEPELING MAATREGELEN CORONA VIRUS

Beste zwangere en partner,

De afgelopen maanden hebben wij veel gevraagd van onze zwangeren en partners, daar zijn wij ons zeker van bewust. Het heeft echter wel geleid tot het kunnen blijven geven van de noodzakelijke verloskundige zorg. Nauwelijks zieke collega’s en zwangere vrouwen, iets waar wij heel blij mee zijn!

Naar aanleiding van de versoepelingen die onze premier afgelopen woensdag heeft aangekondigd heeft onze beroepsgroep, de KNOV, met de andere beroepsgroepen uit de geboortezorg overleg gehad over wat er aan versoepelingen kan worden georganiseerd binnen de zorg die wij jullie geven. Leidend bij deze versoepelingen zijn nog steeds de geldende adviezen van de overheid/het RIVM, dus indien mogelijk 1,5 meter afstand, zwangeren en partners met klachten blijven thuis en beperking van contactmomenten.

Omdat wij het belangrijk vinden dat wij onze zorg ook de komende maanden zo goed mogelijk kunnen blijven geven hebben vrijwel alle verloskundigenpraktijken uit deze regio de volgende versoepelingen afgesproken:

Verruiming t.a.v. de zwangerschap:

 • –  Bij de echo’s zoals de SEO/20 weken echo, termijnecho, groeiecho etc. mogen partners vanaf 11 mei gelukkig weer mee!
 • –  Ook de vroege (vitaliteits-)echo bij 8 weken op eigen verzoek is weer mogelijk vanaf 11 mei.
 • –  Het advies van het RIVM om contactmomenten te beperken en zoveel mogelijk alleen te komen is nog steeds van kracht!
  Daarom geldt nog steeds dat zwangere vrouwen bij de reguliere controles in principe alleen komen.
 • –  Vanaf 1 juni vinden de reguliere zwangerschapscontroles weer volledig op de praktijk plaats (dus niet meer ’s morgens een belafspraak en ’s middags kort op de praktijk voor de fysieke controle).
 • –  Het intakegesprek en gesprek omtrent de mogelijkheden voor vroegdiagnostiek blijven voorlopig telefonisch tot 1 juni.
  Of dit na 1 juni weer op de praktijk kan, hangt af van de besmettingsgraad van de komende weken.
 • –  Centering Pregnancy en voorlichtingsavonden gaan voorlopig fysiek nog niet van start.
  Omdat de 1,5 meter afstand daar waar mogelijk van kracht blijft, zijn de wachtkamer en spreekkamers wat anders (ongezelliger) ingericht dan jullie gewend zijn, omdat we willen proberen
  die 1,5 meter   afstand zoveel mogelijk te borgen.

Verruiming t.a.v. de bevalling:

 • – Er kan weer 1 extra iemand mee naast de partner bij de bevalling, indien dit een wens is voor de zwangere.

Verruiming t.a.v. de kraamperiode: page1image52061376

 • –  In de kraamperiode zullen er in ieder geval weer twee huisbezoek/kraambedcontroles door ons worden ingepland. De rest van de kraambedcontroles vinden nog telefonisch plaats.
 • –  Qua overig bezoek (bijv. familie) geldt het algemene RIVM/overheidsadvies: Huisbezoek kan  tot een maximum van 3 externen. Wel liefst buiten de tijd dat de kraamverzorgende aanwezig is.

Onze verloskundigenpraktijk werkt samen met de Isala in Zwolle en het Tjongerschans in Heerenveen.
Binnen de ziekenhuizen is men bezig met het opschalen van de medisch noodzakelijke zorg.
Samen met onze collega’s uit beide ziekenhuizen wordt er ook steeds gekeken wat er mogelijk is aan versoepelingen binnen het ziekenhuis.
De zorg binnen het ziekenhuis is wezenlijk anders dan die binnen een verloskundigenpraktijk.
Dit kan betekenen dat afspraken binnen Verloskundigenpraktijken kunnen afwijken van afspraken binnen het ziekenhuis.
Wij vragen hiervoor jullie begrip. Bij iedere zwangere kunnen er andere afwegingen worden gemaakt!

Met deze versoepelingen hopen wij tegemoet te komen aan de wens die leeft. Deze bijzondere periode in jullie leven beleef je het liefste samen.
Wanneer de komende weken blijkt dat er door deze versoepelingen meer besmettingen zijn, zijn wij genoodzaakt de zorg weer te minimaliseren.
Wij vragen dan ook aan jullie om bewust om te blijven gaan met de ruimte die er nu is. Pas de hygiënemaatregelen toe en kom zo veel mogelijk alleen!

Dank voor jullie medewerking en begrip!

Deel dit artikel