BELANGRIJK BERICHT OMTRENT CORONAVIRUS VOOR ONZE ZWANGEREN. 

Op advies van de overheid in samenspraak met de beroepsverenigingen van verloskundigen en gynaecologen zijn de volgende maatregelen aangekondigd om besmetting met het coronavirus  zoveel mogelijk te beperken.
Vanaf maandag 16 maart  gaan aangepaste spreekuurtijden en spreekuurcontacten gelden. 

Zwangeren die komende weken een afspraak hebben staan worden 1 of 2 dagen van te voren gebeld om de afspraak te verzetten.  WIJ BELLEN MET EEN AFGESCHERMD NUMMER!!!

 • Kom NIET naar de praktijk als je griepverschijnselen hebt zoals hoesten en snotteren, maar bel
  voor het maken van een nieuwe afspraak. 
 • Was goed je handen voor dat je bij ons op de praktijk komt.  
 • Op de praktijk alleen kortdurende  fysieke contacten voor  het doen van een bloeddruk meting en uitwendig onderzoek/ harttonen luisteren of echoscopisch onderzoek. 
 • In de ochtend voor de afspraak wordt je gebeld over klachten en vragen zodat die allemaal al behandeld zijn voordat je daadwerkelijk op de praktijk komt. 
 • Kom alleen naar het spreekuur, dus zonder kinderen of partner of andere begeleider. 
 • Bij afspraken voor echoscopie zijn partners welkom, mits zij geen griepverschijnselen hebben. -> vanaf 18 maart is het niet meer toegestaan om partners mee te nemen!!! 
 • Informatie over vroegdiagnostiek (NIPT, combinatietest en SEO) zal telefonisch gegeven worden.  Zet je telefoon op de speaker zodat je partner ook aan het gesprek kan deelnemen. 
 • Vroege echo’s ( rond 7-8 weken) zonder medische indicatie komen te vervallen. 
 • De tijd tussen de diverse afspraken wordt verlengd, zodat er minder vaak fysieke contact momenten plaats hoeven te vinden.
  Het nieuwe schema zal er als volgt uit komen te zien na de termijnecho en de intake: 
  Bij 16 – 20 (20 weken echo) – 27 – 31 – 35 – 37 (liggingsecho) – 39 – 40 – 41 weken zwangerschap. 
 • Bij 24 weken telefonisch contact op afspraak voor informatie die betrekking heeft op de tweede helft van de zwangerschap.  
 • Tijdschriften en speelgoed worden uit de wachtkamer en spreekkamers verwijderd. 

Kraamvisites in de eerste week na de geboorte worden niet meer standaard afgelegd. 
In plaats daarvan zal er  telefonisch overleg plaatsvinden tussen de kraamverzorgende, de verloskundige en de ouders.
Vanaf 24 maart wordt alleen nog de hielprik uitgevoerd, de gehoorscreening wordt tijdelijk uitgesteld

Een huisbezoek zal alleen nog op indicatie afgelegd worden. 

Het wordt ten strengste afgeraden familie of vrienden in de kraamtijd te ontvangen.  Kraambezoek wordt kRaambezoek.

Covid 19 wordt niet uitgescheiden in de moedermelk en kan dus veilig gegeven worden. 

Breng je omgeving op de hoogte van bovenstaande maatregelen , zodat je jezelf , je omgeving , je zorgverleners en mede zwangeren waar mogelijk beschermd.

Als je griepverschijnselen mocht krijgen, controleer dan regelmatig je lichaamstemperatuur.
Blijf dan thuis en vermijd sociale contacten.
Bel ons indien de temperatuur boven de 38 graden komt. 

Geadviseerd wordt zoveel mogelijk thuis te bevallen als er geen medische indicatie voor een poliklinische bevalling is. 

Toevoeging 6 april 2020: 

We merken dat er bij aanstaande ouders veel vragen zijn en ongerustheid bestaat omtrent zwangerschap en corona.
Tijdens het online “Corona- spreekuur” dat de KNOV (beroepsorganisatie voor verloskundigen) vandaag organiseerde,
beantwoordde onze collega Nelleke samen met een klinisch werkende verloskundige live alle vragen die zwangeren en partners uit heel Nederland via de chat konden stellen.
En wat werd er veel gevraagd!!
Omdat het zo’n mooi overzicht is geworden voor iedereen die op zoek is naar duidelijke en eerlijke informatie klik dan hier.

Het gaat om een live uitzending die opgenomen  is.  Het spreekuur begint bij 3 minuut 15 sec.

Toevoeging 8 mei 2020: 

PARTNERS KUNNEN vanaf 11 mei WEER MEE NAAR DE ECHO’S, OOK DE 20 WEKEN ECHO! 🙏👏.
Jullie hebben het misschien in de media al gelezen: de coronamaatregelen worden weer wat versoepeld. In onze regio zijn we nog aan het uitwerken hoe het er precies uit komt te zien. De media is er helaas direct bovenop gedoken nadat de versoepelingen bekend werden gemaakt terwijl we nog geen tijd hebben gehad om met alle betrokken partijen te overleggen (ziekenhuis, kraamzorg etc). Dit overleg is belangrijk om zoveel mogelijk op dezelfde manier de zorg aan jullie te geven.

Daarbij is het ook belangrijk om rustig uit te gaan breiden om het risico op besmetting voor jullie en onszelf zo laag mogelijk te houden. Natuurlijk nemen we hierbij jullie wensen serieus!

Maandag volgt dus na overleg met betrokken partijen bericht welke versoepelingen er verder ingevoerd worden.

Wel blijft gelden: kom niet als je verkouden bent, houd 1,5 meter afstand en ga er verstandig mee om dat je straks weer samen met je partner mag komen. Je partner mag uiteraard ook geen klachten hebben wanneer hij/zij meekomt…

Kijk ook naar eventuele nieuwe berichten bij “nieuws”.

Toevoeging 10 mei 2020: 

Lees hier voor de toelichting ten aanzien van de versoepeling van de maatregelen.

Deel dit artikel