Skip to main content

Klachtenregeling KNOV

Klacht over een van de verloskundigen van Het Verloskundig Centrum?
Heb je een klacht over een eerstelijns verloskundige? Praat hierover eerst met de verloskundige zelf. Misschien is er sprake van een misverstand en kan dat in een gesprek opgelost worden. Levert een gesprek niets op, of zijn er redenen om dat gesprek niet aan te gaan, dan kun je de klacht voorleggen aan de Klachtencommissie van de KNOV.

Je kunt je klacht over eerstelijns verloskundigen indienen bij de Klachtencommissie van de KNOV. Je kunt je klacht ook voorleggen aan deze commissie als de verloskundige jouw eerstelijns (poliklinische) bevalling in het ziekenhuis heeft begeleid.

De klachtencommissie:

•Doet een uitspraak over de gegrondheid van je klacht
•Doet een aanbeveling aan de verloskundige
•Behandelt je klacht onafhankelijk
•Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor
•Heeft geheimhoudingsplicht
•Doet geen uitspraak over aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding 
Contactgegevens

Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
Telefoon 073 - 689 18 90
e-mail: evanmackelenbergh@knov.nl

 

Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ)
Volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is iedere zorgaanbieder verplicht een regeling te treffen voor de behandeling van klachten.
Deze regeling moet door de zorgaanbieder onder de aandacht van de cliënten worden gebracht.
De bedoeling van de wet is te voorzien in een laagdrempelige, niet-formele manier van klachtenbehandeling.
Daarnaast is de wet gericht op het benutten van de signalen van cliënten om de kwaliteit van de zorg te optimaliseren.

Klachten over een eerstelijns verloskundige
Sinds eind 1989 is voor verloskundigen voorzien in een regeling die aan de wettelijke eisen op het gebied van klachtrecht voldoet.
 Cliënten van eerstelijns verloskundige praktijken (en onder bepaalde voorwaarden van eerstelijns verloskundige echocentra) kunnen een klacht voorleggen aan de Klachtencommissie van de KNOV. De voorzitter is onafhankelijk en de commissie werkt op basis van een reglement.
De KNOV-klachtenregeling is ook van toepassing als de verloskundige de eerstelijns (poliklinische) bevalling in het ziekenhuis heeft begeleid.

Cliënten kunnen een klacht ook aan een andere instantie voorleggen, zoals een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, de Inspectie voor de Volksgezondheid of de Burgerlijk rechter.